Letouny F-35 v ohrožení? Do popředí se dostává projekt stíhače 6. generace NGAD

Letouny F-35 v ohrožení? Do popředí se dostává projekt stíhače 6. generace NGAD
Autor fotografie: Steve Snodgrass, flickr (CC BY 2.0)|Popisek: F-35
02 / 04 / 2022, 13:00

Bílý dům zveřejnil návrh obranného rozpočtu na rok 2023, v němž je mimo jiné přihlédnuto k projektu NGAD, tedy vývoje nového stíhače 6. generace. USAF by podle návrhu rozpočtu musela vyřadit 150 letounů a pořízeno by bylo rovněž méně strojů F-35.

Bílý dům zveřejnil návrh výdajů na obranu pro rok 2023, který přináší jako každý rok poměrně zajímavé změny v nastavení financování různých položek. Pentagon má podle návrhu dostat na vojenské výdaje celkem 773 miliard dolarů, pokud jej Kongres schválí. To znamená nárůst o 4% (31 miliard dolarů) oproti minulému roku.

Nicméně obranný rozpočet na rok 2023 obsahuje některé citelnější úpravy položek. Americké letectvo by v rámci takového rozpočtu muselo vyřadit 150 strojů, mezi nimiž bude i 33 letounů F-22 Raptor, a ,,přiškrcen" by byl také nákup nových stíhačů F-35. Na druhé straně je zřetelný příklon k vývoji nového stíhače 6. generace, který vzniká v rámci projektu NGAD (Next-Generation Air Dominance), a jejž finančně zohledňuje právě návrh výdajů na obranu na příští rok.

Návrh rozpočtu, jenž je určen USAF, počítá s částkou blížící se 170 miliardám dolarů, a rovněž bere v úvahu výzkum a vývoj, testování a evaluace. Není pochyb o tom, že projekt NGAD představuje pro USA jednu z priorit. Má se jednat o nejmodernější stíhač určený k získání vzdušné nadvlády a po roce 2030 je v plánu nahrazení strojů F-22 Raptor právě letouny 6. generace. Klíčovými pojmy, jež od nového letounu lze očekávat je stealth, umělá inteligence a otevřená architektura.

Otázkou pak zůstává, jak se ve světle zmíněné priority ,,vypořádají" s nastalou situací právě stíhače F-35, pokud by byl obranný rozpočet v této podobě rozpočet schválen. Už jsme shora uvedli, že USAF by podle návrhu rozpočtu na příští rok pořizovala méně letounů F-35. Co to znamená řečí čísel? Americké letectvo žádá v rámci rozpočtu pro rok 2023 61 letounů F-35 místo 94. K tomu musíme také připočítat jiný projekt, a to F-15EX, jichž se má pořídit 24 kusů za 1,4 miliardy dolarů.

Znamená to tedy jakýsi pomyslný ,,soumrak" stíhačů F-35? To je určitě přehnané tvrzení, vše je věcí prioritizace a nastavení nejvhodnější diverzifikace zdrojů tak, jak to vyhovuje potřebám politických špiček, respektive Pentagonu. Tajemník amerického letectva Frank Kendall uklidňuje zákonodárce, kteří mají obavy, že by se škrty v řadách letounů F-35 rozšiřovaly. Podle něho se jedná o kratší časový úsek, se stíhači 5. generace se i nadále počítá dál a USAF má na jednotlivá další období nakupovat mnohem více letounů F-35 než F-15EX.

Zdroj: 19fortyfive.com

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.