Lubomír Metnar: Na netransparentní postup v zakázce na BVP jsme upozorňovali již před samotným uzavřením smlouvy. Cena bude vyšší než původně garantovaná

Lubomír Metnar: Na netransparentní postup v zakázce na BVP jsme upozorňovali již před samotným uzavřením smlouvy. Cena bude vyšší než původně garantovaná
Autor fotografie: Ministerstvo obrany ČR|Popisek: Lubomír Metnar
22 / 06 / 2023, 12:00

Po 29. schůzi výboru pro obranu, který se zabýval vztahy mezi ministryní obrany Janou Černochovou a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, pořízením BVP CV90, náklady na uvedení darovaných tanků Leopard 2A4 do výzbroje AČR, pořízením dronů a situací na Ukrajině, jsme několika otázkami oslovili předsedu výboru a exministra obrany Lubomíra Metnara.

Vyjasnili svými odpověďmi ministryně obrany a náčelník generálního štábu své vztahy způsobem, který jste očekával a který Vás uspokojil?

Na jednoduché a přímé otázky jsme od Ministryně obrany odpovědi nedostali, tudíž situaci nepovažuji za vysvětlenou. Ministryně místo odpovědi na konkrétní otázky četla poslancům i za přítomnosti médii výňatky z právních předpisů ke svým personálním kompetencím. Odpovědi na otázky, zda náčelník Generálního štábu chtěl podat rezignaci, jsme nedostali.

Společnost GDELS, jeden z účastníků zrušeného tendru na BVP, se obrátila na MO s námitkami, a očekává se její podání na ÚOHS, a zřejmě napadení uzavřené smlouvy s BAE Systems. Jak vážný problém to pro rezort obrany a potažmo armádu představuje?

O podání námitek a vyjádření ze strany Ministerstva obrany jsem se dozvěděl z médií a nemám informace, zda jsou očekávané další kroky. Nechci spekulovat, o jak vážný problém by se jednalo, ale na netransparentní postup jsme upozorňovali již před samotným uzavřením smlouvy.

Jedním z bodů, kolem nichž se vznášejí otazníky, je inflační doložka sjednaná ve smlouvě na pořízení CV90. MO ji obhajuje s tím, že bez ní by dodavatel započítal do ceny přemrštěnou a neauditovatelnou inflaci za každý rok. Cena ale byla memorandem potvrzena jako fixní do konce června. Nepřistoupilo inflační doložkou ministerstvo de facto na vyšší, a dosud neznámou cenu, než byla ta garantovaná?

Touto optikou pohledu ministerstvo přistoupilo na vyšší cenu, než byla garantovaná, protože se cena bude upravovat průběžně, v závislosti na vývoji ceny dalších vstupů, tedy subdodávek z různých zemí. S ohledem na nestabilní globální ekonomickou situaci dnes nemůžeme ani odhadovat, o jaké navýšení se může v budoucnu jednat.

Uspokojily Vás informace týkající se zapojení českého obranného průmyslu? Je postup ministerstva v této věci podle Vašeho názoru správný a povede k maximálnímu zapojení domácích firem?

Na jednání výboru pro obranu, při projednávání bodu nákup BVP, nás ministryně informovala, že zapojení domácího průmyslu bude více jak 40 %  a toto je garantováno i smluvními sankcemi, a navíc nám prezentovala závěry z jednání se zástupci dotčených firem českého obranného průmyslu a společnosti BAE Systems, kdy nám prezentovala vyjádření spokojenosti ze strany zúčastněných zástupců firem.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.