Lumír Němec: Hon na plukovníka Foltýna

Lumír Němec: Hon na plukovníka Foltýna
Autor fotografie: Ministerstvo obrany, Public domain|Popisek: Plk. Foltýn při jmenování NVP
22 / 06 / 2024, 07:00

Poslanec Pavel Růžička se mediálně pustil poměrně ostře do plukovníka Foltýna poté, co byl jmenován do funkce vládního strategického komunikátora. Na sociálních sítích se podivoval, jak je možné, že vláda jmenovala člověka s tak pochybnou pověstí.

Růžička se odvolává na informace z Vojenského zpravodajství (VZ), podle kterých se plukovník Foltýn dopustil bezprecedentního jednání, které lze označit za bezpečnostní riziko. Fakt, že ministři při Foltýnově jmenování tento posudek nevzali v potaz, Růžičku pobuřuje a svůj postup na sítích vysvětluje morálním rozhořčením a strachem o bezpečnost České republiky. A nebylo to poprvé, co se do plukovníka Foltýna Růžička pustil. Já mám na plukovníka Foltýna jiný názor, vážím si ho a vnímám ho jako čestného chlapa, který je schopný řešit komplikované situace a nebojí se učinit rozhodnutí.

 

Plk. Foltýn zachránil život rodinám afghánských tlumočníků

 

Poprvé jsme se potkali (ne osobně) v létě roku 2021 při řešení evakuace afghánských tlumočníků. Tehdy jsme měli problém s tím, že některé rodiny nebyly na seznamu pasažérů, a i když se nám je s pomocí francouzské Cizinecké legie podařilo dostat na letiště, tak je do letadla pustit nechtěli, protože nebyly na seznamu. Byl to právě plukovník Foltýn, který rozhodl o jejich zapsání na seznam cestujících a tímto rozhodnutím jim zachránil život. Vzhledem k rychlému vývoji situace se musel rozhodnout sám a přijmout i veškerá rizika, která s tímto rozhodnutím souvisela, takže na AČR naprosto nestandardní čin. Nutno dodat, že za toto svoje rozhodnutí byl následně „odměněn“.

Pak jsem jeho kariéru sledoval dál a byl jsem rád, když se stal náčelníkem Vojenské policie (NVP), protože podle mého názoru to byl první chlap od dob gen. Kubáta, který mohl Vojenskou policii pozvednout. Bohužel na to neměl čas a v krátké době odešel. Přesný důvod jeho odchodu neznám. Každopádně mi vadí kampaň, která se proti němu vede a šíří se tady různé teorie. Vzhledem k tomu, že jsem slušně obeznámen se situací, která jeho odchodu předcházela (taky mi chodí anonymní zprávy WhatsAppem), tak to ve stručnosti popíšu a každý si může udělat vlastní obrázek. Podle informací, které unikly do médií, důvodem jeho odchodu bylo to, že měl zakládat protizákonnou spikleneckou buňku pod taktovkou „Šlachtovců“, která měla shromažďovat informace o všem a o všech.

Jak vidím situaci s Plk. Foltýnem 

 

Když nastoupil do funkce náčelníka Vojenské policie, tak zjistil, že VP nefunguje tak, jak by měla.  Pro ty co znají armádu, to nebude žádné překvapení, ale tady byl v některých částech VP nepořádek zjevně větší, než je v armádě obvyklé. Konkrétně se jednalo o Kriminální službu VP (KS VP). Což je vzhledem k tomu, že KS VP je hlavní a prakticky jedinou institucí odpovědnou za vyhledávání a objasňování trestné činnosti v resortu MO, dost problém. Nebo tato nefunkčnost KS VP byl něčí záměr, kdo ví?

Gen. Murček, Jana Černochová, plk. Foltýn

Stručně řečeno plukovník Foltýn zjistil, že KS VP má zásadní mezery v oblasti vyhledávání a vyšetřování závažné hospodářské činnosti v resortu MO. Vzhledem k objemu financí, se kterými MO hospodaří v oblasti vyzbrojování, existuje riziko, že této neutěšené situace u KS VP někdo využije k páchání hospodářské trestné činnosti. Plukovník Foltýn, jakožto NVP, začal tedy s reorganizací a o této skutečnosti, a i o nedostatcích, které ho k této reorganizaci vedly, informoval členy výboru pro obranu, tedy nejspíš také poslance Růžičku.

Aby reorganizace mohla zdárně proběhnout, bylo v první řadě nutné získat faktické informace o stavu a schopnostech KS VP. K tomu, abyste mohl provést takovou hloubkovou analýzu situace u KS VP, potřebujete odborníky, kteří problematice rozumějí. Ideálně někoho, kdo má zkušenosti s vyšetřováním hospodářské trestné činnosti. Tedy nejlépe bývalého policajta. Z těchto důvodů oslovil plukovník Foltýn bývalou policistku, která působila na MO a byla dříve příslušníkem ÚOOZ. A její zjištění o stavu KS VP byla opravdu tristní. Několik příkladů:

  • Nedostatečná znalost příslušníků KS VP o současných trendech trestné činnosti a o metodách při jejich odhalování, prověřování a vyšetřování.
  • Minimální znalost příslušníků KS VP v oblasti praní špinavých peněz, výnosů z trestné činnosti a kyberkriminality.
  • Časté úniky informací z živých spisů.
  • Nekompetentní osoby na vedoucích pozicích.
  • Neodpovídající výsledky vzhledem k počtu příslušníků KS VP a vynakládaným finančním prostředkům.

Stručně řečeno, výsledkem bylo zjištění že KS VP nemůže efektivně pracovat na řešení závažné hospodářské činnosti, protože to jednoduše neumí. Z těchto důvodů VP neměla nijak nastavenou operativní činnost, sama od sebe neprověřovala podezřelé zbrojní nákupy a dělala jen to, co jí někdo oficiálně poslal, a toho moc nebylo. Dá se tedy říct, že tento stav VP byl ideálním podhoubím pro hospodářskou trestnou činnost v resortu MO. Rozhodně netvrdím, že tomu tak je, ale že by tomu tak mohlo být.

Twitterová výměna mezi posl. Růžičkou a plk. Foltýnem

Cílem snažení plukovníka Foltýna bylo nastavit schopnosti VP tak, aby se tomuto možnému nebezpečí zabránilo. Bohužel už to nestihnul. Místo bývalé policistky na MO bylo zrušeno a plukovník Foltýn odešel z místa NVP. Pokud by se skutečně dopustil skutků, o kterých se zmiňovala zpráva VZ a o něž mluví poslanec Růžička, byla by mu okamžitě odebrána bezpečnostní prověrka a byl by trestně stíhán. Ale on není, a naopak působí na vysoce prestižní pozici a pochybuji, že by si pan prezident k sobě vzal někoho, kdo by mohl být bezpečnostním rizikem. Na mě to působí tak, že se plukovníka Foltýna někdo chtěl účelově zbavit, protože plná funkčnost VP by mohla být pro někoho hrozbou. Možná i to že plukovník Foltýn po svém nástupu do funkce výrazně omezil některé zbrojní zakázky pro VP, byl katalyzátor pro snahu se plukovníka Foltýna zbavit.

Autor: Lumír Němec

Převzato se svolením autora z Thortac

Otakar Foltýn pro Security Magazín uvedl: „Stojím si za každým krokem, který jsem ve funkci NVP udělal. Bez výjimky za každým a rád je kdykoliv obhájím.“

Tagy článku