Manýry zhrzené milenky? SVOS si druhý neúspěch nechce přiznat. Žene Peruna k soudu proti ministerstvu

Manýry zhrzené milenky? SVOS si druhý neúspěch nechce přiznat. Žene Peruna k soudu proti ministerstvu
22 / 11 / 2019, 13:00

KOMENTÁŘ: Ani předžalobní výzvy společnosti SVOS Přelouč vyrábějící vozidlo Perun odmítavý postoj Ministerstva obrany neobměkčily. Nákup čtyř vozidel za 95 milionů korun pro 601. skupinu se nekoná a naši elitní vojáci si tak ještě chvilku zadrncají v přestárlých Land Roverech. Hin se ukáže až u soudního přelíčení a existuje tu pravděpodobnost, že verdikt provětrá samotný akviziční proces a že může dojít k otevření pomyslné Pandořiny skříňky vojskových zkoušek a v tomto případě i předcházejících kontrolních zkoušek.

Situování SVOS do role zhrzené milenky se nabízí v mnoha ohledech. Tak zaprvé pro firmu z Přelouče nejde o první zklamání spojené s větší armádní zakázkou, již dříve nabízela armádě svůj první projekt obrněnce, těžké vozidlo VEGA, ale ministerstvo dalo přednost zavedeným vozidlům TITUS. Jako by resort chtěl naznačit, „zůstaneme jen u pancéřování a nebudeme se pouštět do žádných větších akcí.“ Firma, jejíž obrat tvoří v drtivé většině příjmy ze zahraničí, totiž smluvně zajišťuje pancéřování pro vybraná vozidla AČR, ale jedná jen o zakázku v řádech milionů korun. Větší krajíc si chtěla ukrojit dodáním Perunů, ale nestalo se tak, ze svatby sešlo. Jenže jak praví klasik, zhrzená milenka je vždy horší než zhrzená manželka. Má se ministerstvo bát?      

Náměstek pro vyzbrojování Filip Říha, který má odpovědnost za zakázky do 100 milionů korun!, zdědil akvizici po svém předchůdci Danielu Koštovalovi. Říha se v kuloárech Výboru pro obranu nechal na jednom z posledních zasedání zaslechnout, že resort se soudní pře se SVOSem nebojí, že z jeho hlediska proběhlo vše v pořádku. Interní šetření, tedy verdikt Opatovy inspekce, která může být ustanovena standardně ke všem pochybným zakázkám, dosud není veřejnosti znám, ale pro soud nebude logicky nikterak závazný. Ten stejně bude muset probrat všechny námitky obou stran, a že jich není málo.   

Nemá cenu zabíhat do jednotlivých detailů, ale SVOS v hlavně napadá samotný proces vojskových zkoušek. V komisi podle vedení firmy chyběl zástupce zadavatele, vozidlo zvýšilo hmotnost na základě požadavků armády, program zkoušek byl dodán pozdě, firma doposud nedostala závěrečnou zprávu z inkriminovaných vojskových zkoušek, nebo že si vojáci vybrali zbraňový systém, který nemohl splnit tendrem nastavená kritéria přesnosti střelby, atd. Ke všemu má prý společnost písemné důkazy. Obrana naproti tomu tvrdí, že vozidlo nevyhovělo v 85 procentech hodnocených zkoušek, že průběh vojskových zkoušek se svými dílčími zkouškami byl prováděn po celou dobu za přítomnosti odborných zástupců dodavatele a že s výsledkem a závěrem vojskových zkoušek byl dodavatel prokazatelně seznámen dne 19. července 2019, což dokládá zápis ze závěrečného jednání komise a prezenční listina s podpisem dodavatele. Navíc tiskový mluvčí Jan Pejšek v tiskovém prohlášení pro SM uvedl, že vozidlo selhalo v parametrech, které mají  zásadní vliv na spolehlivost vozidla jako celku v bojovém nasazení a na ochranu života posádky! Ostrá prohlášení z obou stran přilétla a rukavice pleskla o protivníkovu tvář.   

Jenže soud se s velkou pravděpodobností bude ptát i na průběh Kontrolních zkoušek, které vojskovým předcházely. SVOS se sice ohání, že má od VTÚ razítko „vyhovuje“, ale SM v létě informoval o neúplném složení komise, v níž chyběly zástupci zadavatele a o selhání vozidla Perun v  jednotlivých parametrech. Fyzika byla neúprosná. Maximální rychlost se sice dá snížit přídavným pancéřováním, které vojáci požadovali, stejně jako to má vliv na překročení požadované 12t hmotnosti, ale co v případě minimální rychlosti, rozvoru kol nebo stoupavosti? V hodnotící komisi bylo přítomno 5 zástupců armády, 4 za dodavatelskou firmu SVOS a 4 za zkušebnu. Pří závěrečném hlasování bylo tedy celkem 13 členů oprávněno hlasovat. Ruku pro propuštění vozidla k vojskovým zkouškám nakonec zvedlo 9 ze 13 členů.

více zde: Kauza Perun: Nepochopitelné: Těžký, pomalý, nadrozměrný. Přesto prošel testy u „ ochuzené“ komise VTÚ

Zbavení mlčenlivosti umožnilo nahlédnout novinářům hlouběji do procesu vojskových a kontrolních zkoušek a ty se logicky stanou předmětem soudního zkoumání. Dá se očekávat, že SVOS nebude požadovat jen oněch 95 milionů jako ušlý zisk, ale kromě nákladů na advokáty si v případě výhry připočte třeba i vývoj vozidla a další dosud neznámé penále. A rázem tu létají stamiliony. Ale co když soud zpochybní prvoinstanční kontrolní zkoušky? Jako by těch soudů bylo málo! Ministerstvo vede v současnosti řadu pří, ať už kvůli taktickým přilbám nebo dokonce s vlastním podnikem LOM! Ve hře je navíc i mezinárodní arbitráž italského výrobce vrtulníků společnosti Leonardo.

Kauzu Perunů  budeme i nadále sledovat...

Tagy článku