Metnar na výboru hájil nákup vrtulníků. Pokutu odvrátí jen těžko. Česku navíc hrozí trest i od Evropské komise

Metnar na výboru hájil nákup vrtulníků. Pokutu odvrátí jen těžko. Česku navíc hrozí trest i od Evropské komise
Autor fotografie: SECURITY magazín, Petr Duchoslav|Popisek: Ministr Metnar a náměstek Říha po podpisu smlouvy v USA
10 / 02 / 2021, 13:30

Ministr obrany Lubomír Metnar se dnes ráno účastnil zasedání sněmovního Výboru pro obranu, který se na mimořádné schůzi zabýval hrozící půlmiliardovou pokutou ve věci nákupu amerických vrtulníků Venom a Viper. O pokutě nepravomocně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl 2. února 2021. Ministr Metnar zopakoval postoj MO, že jeho postup byl správný. Proti rozhodnutí podá rozklad a případně se v dalším kroku obrátí na soud. Kauze se věnuje souběžně také Evropská komise. Poslancům výboru se omluvil, že se k informaci dostali se zpožděním až po jejím zveřejnění. Poslance zajímalo, z jaké kapitoly případně MO pokutu bude platit.

Na úvod předsedkyně Výboru pro obranu Jana Černochová vyjádřila zklamání, že informaci o hrozící pokutě neměli poslanci již na předchozí schůzi 3. února. Zdůraznila, že výbor vždy stál na straně ministerstva a má zájem, aby byly akviziční projekty dotahovány zdárně do konce. Zeptala se ministra, kdy se o pokutě ministerstvo dozvědělo. Jak poslanci, tak občané si podle ní zaslouží vědět, proč hrozí, že by MO přišlo o půl miliardy korun. Existuje současně obava z toho, že podobné podání projednává Evropská komise. A až rozhodne ÚOHS pravomocně a vůči ministerstvu eventuálně pokutu potvrdí, nelze očekávat, že EK bude Českou republiku šetřit.

Lubomír Metnar připomněl základní chronologii složitého příběhu akvizice víceúčelových vrtulníků s tím, že volba nákupu formou vláda-vláda a výběr amerických vrtulníků byl jeho kolegiem schválen jako nejvhodnější. "MO došlo k závěru, že nejlepším řešením je v boji ověřený vrtulník systému H-1. Nejedná se o civilní militarizovaný vrtulník a o vrtulník, který nebyl nikdy nasazen," uvedl ministr obrany s implicitním odkazem na konkurenční stroj AW139M nabízeným italskou společností Leonardo, a pokračoval: "Leonardo nebylo nikdy napřímo osloveno. Přišla námitka, která byla obstrukční, protože italský vrtulník nesplňuje technické požadavky a nebyl bojově nasazen. V procesu by byl relevantním stěžovatelem zástupce italské vlády. Nikoli soukromá společnost. Jejím cílem bylo zablokovat plnění smlouvy."

Hlavním argumentem Ministerstva obrany je, že ÚOHS námitky italské společnosti zamítl a ministerstvu nezakázal ani podpis smlouvy s vládou USA, ani její plnění. Pokuta byla udělena za přestupek vůči zákonu o zadávání veřejných zakázek, protože ministr Metnar podepsal smlouvu na nákup vrtulníků, aniž by byly vypořádány námitky stěžovatele. Na to MO odpovídá, že Leonardo nebylo účastníkem řízení, a že by právní názor ÚOHS v konečném důsledku znamenal, že námitky by mohl podat prakticky kdokoli. Metnar v tomto kontextu uvedl hypotetický příklad, že by námitku proti postupu vlády ČR podal výrobce vrtulníků z Ruska, a podpis smlouvy by podle přístupu ÚOHS musel být odložen do jejího vypořádání. Pokud ÚOHS svůj právní názor potvrdí a obhájí, půjde podle ministra obrany o "nebezpečný precedens", který hrozí obstrukčním blokováním důležitých zakázek.

Metnar také řekl, že příkaz k pokutě od ÚHOS přišel na Ministerstvo obrany 8. prosince. ÚOHS citelnou pokutu ostatně avizoval již v létě. Ministerstvo podalo odpor 15. prosince. Rozhodnutí učinil úřad ještě za předsednictví Petra Rafaje. O odporu bylo rozhodnuto již za Petra Mlsny. Že o situaci nebyli informováni poslanci Výboru pro obranu Metnar zdůvodnil svou zdravotní indispozicí. Řekl, že sám se o zamítnutí odporu dozvěděl prostřednictvím SMS 3. února. Náměstek řídící Sekci vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka doplnil, že MO bude 16. února na ÚHOS odesílat svůj rozklad.

Poslance Pavla Žáčka (ODS) zajímalo, jestli bylo možné v průběhu komunikace s ÚOHS odhadnout, jak úřad rozhodne a na čem má svůj právní názor postavený. Podle ministra obrany to odhadnout možné nebylo. Uvedl příklad, kdy v minulosti ÚOHS Ministerstvu obrany zakázal plnění smlouvy, ale v dalším řízení své stanovisko změnil. Poslankyni a exministryni obrany Karlu Šlechtovou (ANO) zajímalo, v jakém stavu je trestní oznámení ve věci nákupu vrtulníků. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) jej podle ministra Metnara koncem října odložila. Šlechtová se také ptala, jestli ministr obrany zná postoj Evropské komise v této kauze.

V tomto ohledu koordinuje MO svůj postup s Ministerstvem zahraničních věcí, a zastává vůči EK stejné stanovisko, tedy obhajuje svůj postup, uvedl Metnar.

Je nicméně celkem jisté, že Evropskou komisi nebude tolik zajímat, tak jako český ÚOHS, formální pochybení nevypořádání námitek stěžovatele před podpisem smlouvy bez ohledu na věcnou správnost nebo nesprávnost těchto námitek. MO se zaštiťuje tím, že společnost Leonardo se ve zvoleném formátu nemohla ucházet o zakázku. Partnerem české vlády by mohla být jedině vláda italská. Jedním z hlavních argumentů společnosti Leonardo ovšem bylo, že vláda ČR v tomto směru zneužívá výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ministr Metnar během schůze Výboru pro obranu uvedl, že ÚOHS dal ministerstvu "za pravdu", když podání společnosti Leonardo odmítl. Ve skutečnosti úřad ale ministerstvu za pravdu nedal - a první italské podání odmítl z formálních důvodů, protože bylo učiněno až po podpisu smlouvy. Což zní zpětně nahlédnuto poněkud paradoxně, pokud následně udělil ministerstvu pokutu právě za to, že smlouvu podepsalo dříve, než vypořádalo námitky stěžovatele. A i v případě druhého podání nelze s čistým svědomím tvrdit, že by ÚOHS dal ministerstvu za pravdu. Plnění smlouvy nezakázal ne proto, že by bylo vše v souladu se zákonem a v pořádku, ale protože podle jeho názoru převážil bezpečnostní zájem státu. A následně udělil za porušení zákona citelnou pokutu. Argument, že Leonardo nebylo účastníkem řízení, přitom není nový.

Ministerstvo jej sděluje nejpozději od listopadu 2019, a ÚHOS se jím zcela určitě velmi důsledně zabýval. Rozhodnutí o pokutě a následné zamítnutí odporu Ministerstva obrany naznačuje, že si je ÚOHS ve svém právním postoji jistý, a věc tedy v vysokou pravděpodobností skončí u soudu.

Metnarův příklad s ruským výrobcem vrtulníků, který by námitkami mohl proces hypoteticky zablokovat, je diskutabilní. Pokud by ministerstvo své akvizice připravovalo svědomitě, tak by jednoduše všechny podané námitky řádně vypořádalo, a dnešní problém by neexistoval. Přitom, a to na výboru dnes zaznělo, Ministerstvo obrany na námitky společnosti Leonardo odpovědělo. Metnar ovšem vysvětloval, že nikoli v rámci formálního procesu vypořádání námitky, ale sice obsáhlým, leč pouze dopisem. Tím podle jeho názoru nepopřelo svůj postoj, že Leonardo není účastníkem a nemůže námitky podávat.

A tím se dostáváme k otázce, která na jednání Výboru pro obranu (zatím) nezazněla, ale byla živě diskutována v předchozích dnech: otázka odpovědnosti za stav, kdy obraně hrozí půlmiliardová pokuta. Ať již osobní odpovědnost ministra obrany, nebo odpovědnost tehdejšího náměstka pro vyzbrojování a akvizice Říhy. Pokud MO se svým rozkladem neuspěje, je jisté, že se téma do Sněmovny vrátí.

Výbor přijal usnesení, jímž vzal Metnarovy odpovědi na vědomí, vyzval jej k opatřením, jež opakování podobných problémů v budoucnosti zamezí, a současně na návrh Jana Bartoška (KDU-ČSL) zopakoval výzvu, aby MO dokončilo proces navrácení zbývajících pěti miliard do rozpočtu MO. Bartošek zdůraznil, že řeč byla o obrazu nikoli AČR, ale že jde o problém Ministerstva obrany, a že případnou půlmiliardovou díru v rozpočtu by odnesla neprávem armáda. Metnar kategoricky vyloučil, že by prostředky na pokutu rezort hledal v oblasti investičních výdajů.

 

Závěrem zmiňme dva zajímavé momenty z dnešní schůze. Poslanec Lipavský (Piráti) se zeptal ministra Metnara, jestli komunikuje s italskou stranou a dal jí najevo, že situace má na Českou republiku dopad. Metnar řekl, že s italským ministrem obrany v této věci komunikace neprobíhá. Ale že v rámci komunikace o průmyslové spolupráci dala česká strana italské údajně najevo, že pokud "oni nám tyto obstručkní návrhy podávali", budeme "přehodnocovat postoj" ve věci jejího zapojení do projektů IVECO a dalších. Je otázkou, zda je v této fázi, kdy ÚOHS opakovaně potvrdil porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, a kdy se věcí zabývá také Evropská komise, taková neoficiální ráznost českého MO vůči italským partnerům, kteří s kauzou nemají nic společného, na místě.

A druhým pak byla ministrova odpověď na otázku Karla Krejzy (ODS), zda se lze z vývoje zakázky vrtulníků poučit i pro případ nákupu BVP. Zde jednak Metnar odpověděl, že BVP se pořizují v jiném formátu - soutěží, v níž se o zakázku ucházejí tři výrobci. A jednak že samozřejmě nelze vyloučit, že se neúspěšní uchazeči budou odvolávat, s jejich námitky bude třeba vypořádat. Tím současně potvrdil opakovaně vyslovované obavy, že do voleb tento tendr rozhodnut být prakticky nemůže, a zároveň naznačil, že o změně formátu nákupu BVP v důsledku časových a dalších rizik MO stále neuvažuje.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace