Ministerstvo obrany nemá na výplaty?

Ministerstvo obrany nemá na výplaty?
Autor: flickr.com (CC BY 2.0)|Popisek: Český voják při cvičení
27 / 03 / 2021, 09:00

Podle informací z médií i prohlášení mluvčího ministerstva obrany nemá tento rezort na výplaty, protože mu byl zkrácen rozpočet o 5 mld. Kč. Je zajímavé, jak je neschopnost zajistit výplaty zdůvodňována. A též by bylo dobré se podívat, proč první položkou, kterou údajně resort obrany zatížil převodem peněz na jiné aktivity, jsou zrovna platy.

Jak vlastně rozpočtování na MO funguje? Identicky jako v jiných sektorech státní správy, a to i třeba ve zdravotnictví, jež je momentálně přetíženo v nemocnicích.

Jsou zde mandatorní výdaje, tzv. běžné výdaje a investice. A správce financí resortu musí přísně střežit, aby mandatorní výdaje nepřekročily určitou hranici v rámci celého rozpočtu, protože v případě nutných úspor se z nich prostě brát nedá, zákon platí pro všechny. Je zde systemizovaná organizace, což znamená, že jsou přesně popsány tabulkové počty, náplň práce na jednotlivých místech a tomu odpovídající platové ohodnocení, rozpětí dalších příplatků, jako třeba za hodnost, odsloužené roky, rizikové pracoviště nebo směnný provoz. A toto je kalkulováno i na neobsazená místa, protože musí být v pokladně rezerva, pokud by se podařilo najít vhodného pracovníka. A ten bude opět vyplácen dle tabulkových tarifů, takže nikoliv, že se najednou vynoří luxusní manažer za nebeský plat, na který je nutno vzít peníze jinde. I zde se najdou neobvyklé jevy jako konkurenční doložka náměstka ministra, ale to není věc, jež by resortní rozpočet mohla položit. Takže oblast platů a dalších náležitostí je přesně popsána, kodifikována a kalkulována. Již v minulosti, třeba po záplavách apod., kdy byl resortu obrany zkrácen rozpočet, byla rušena neobsazená místa a s nimi spojené platy a náležitosti, nebyly odměny, omezil se nákup apod., ale platy jsou ze zákona rozpočtovány a vypláceny.

Další oblastí jsou takzvané běžné výdaje. Toto zahrnuje provozní náklady, jako palivo pro vozidla nebo letouny, náhradní pneumatiky, elektřinu, vodu, tonery do tiskáren, nájem, teplo, výdaje na reprezentaci, služební cesty, účast na veletrzích apod. Tedy oblast, kde nelze přesně stanovit výši financí, protože zima může být chladnější nebo teplejší, bude potřeba nasadit vojáky v krizové misi, bude potřeba více nebo méně telefonovat apod. Proto se tato položka vypočítává na základě spotřeby v minulých letech se zohledněním predikce vývoje cen, potřeby uzavření nových smluv třeba s operátory mobilní sítě nebo dodavateli PHM či potravin pro stravování v kasárnách i ministerských saloncích. Zde je nutno též vzít v úvahu predikce vývoje cen na trhu, takže se obvykle stanoví medián z minulosti a přidá se „konstanta“, aby byla záloha a zároveň i kde škrtat. Těžko ředitel odboru Komunikačních a informačních systémů sdělí ministrovi nebo náměstkům, že jim budou vypnuty datové služby a roaming budou mít jen na vyžádání, protože v položce nejsou peníze.

A pak to jsou investice jako rekonstrukce budov (například budova VHÚ na Vítkově) či oprava záchytného zařízení na letišti, aby gripen nevyjel z dráhy a neskončil v poli, nebo pořízení nových osobních vozidel, protože ministerská limuzína již je rok stará, nebo to jsou velké projekty jako vozidla TITUS, systémy řízení palby atd., kde je vyhlášen tendr, případně podepsána smlouva. A právě tato oblast je místem čar a kouzel. Resort obrany již v minulosti provedl tzv. předplatby, tedy vykázal čerpání financí z položky na akvizice, ale za věc, kterou platit zatím neměl. Příkladem je převod peněz za pronájem gripenů před koncem roku za platby plánovaná na následující rok. Nebo došlo k situaci, kdy peníze nebyly skutečně, jako po záplavách, a pak byly tendry posunuty, změněny, či byl sjednán s dodavatelem jiný splátkový kalendář. A pak zde jsou projekty plánované, jako BVP, na než je nutno vyplánovat peníze, ale ty jsou poměrně virtuální, protože nikde není zakotveno, že smlouva bude podepsána, případně jak bude vypadat, a tedy kolik by se utratilo. Ale nulu nelze mít jako výchozí sumu.

A teď se dostáváme ke klíčové situaci. Resort obrany odčerpal údajně peníze ze zákonem stanovených mandatorních výdajů na jinou položku, kdy například na letošní rok měl v plánu proinvestovat v projektu BVP 5 miliard Kč. Shodou okolností je to stejná suma, jakou požaduje „pro přežití“ a jež mu údajně chybí na platy. Do očí bijící je, že tendr není uzavřen, vítěz není určen, smlouva není podepsána a pravděpodobně ještě dlouho nebude, tedy není stanoven postup a objem čerpání financí na tento projekt. Ale resort obrany tyto peníze, jež nemůže logicky v projektu vyčerpat, požaduje, a navíc tvrdí, že jinak nebude mít na výplaty. Přitom je též běžné, že finance alokované na určitý projekt, jenž je již pod smlouvou a nebyly vyčerpány do konce roku, jak bylo plánováno, jsou převedeny ro rezervy a čerpány další rok, aniž by to mělo vliv na rozpočet roku následujícího, kde je jasně stanoven splátkový kalendář realizovaného projektu a na něj jsou vyčleněny finance. Takže oněch 5 miliard údajně vázaných na projekt BVP může být resortu obrany připsáno kdykoliv, nebo ponecháno v rezervě.

Ale ohánět se nedostatkem peněz ve výši 5 miliard na mandatorní výdaje, tedy platy, kdy by bylo možné říci, že nebyla dodržena rozpočtová kázeň, a zároveň mít naplánováno 5 miliard na projekt, jenž není vázán smlouvou, je velmi zvláštní. A určitě by se dalo najít více položek, kde resort obrany najde potřebné finance.

Jistě, resort obrany byl dlouhodobě podfinancován a je potřeba tento trend změnit. Velké finance odčerpává nasazení vojáků v rámci boje proti COVID pandemii v nemocnicích i při plnění policejních úkolů na hranicích okresů. A lze si dobře představit, že pokud by resort obrany řekl, že tyto neplánované výdaje zatěžují rozpočet nad únosnou míru a je potřeba finance doplnit, určitě by strážkyně státních financí i tolerující KSČM peníze na účast armády při pomoci potřebným ve zdravotnictví a bezpečnosti země odsouhlasili. Ale tvrdit, že bez 5 miliard plánovaných v letošním roce na nákup BVP, jež se zdá býti hudbou budoucnosti a položkou povolebních jednání, nebude mít ministerstvo obrany na výplaty, je velmi zarážející konstrukce.

Při poslední kontrole z NKÚ bylo konstatováno, že nemalé finance jsou vynakládány neúčelně, tedy zbytečně. Sice ne protizákonně, ale je to na hraně. Možná následná kontrola NKÚ by v této věci nalezla, kde „nechal tesař díru“ a poradila ministru Metnarovi, kde peníze má. Ale jak řekli činovníci obrany, NKÚ najde chyby jen proto, že mu laskavě dají podklady. Možná, že teď by se podklady ztratily, nebo byly tak utajené, že by ani NKÚ je nemohl prověřit.

Zdá se, že vojáci se opět stávají rukojmími politických hrátek, kdy bylo slíbeno z vládní úrovně navrácení peněz i přes slib partnerům z jiné politické strany, že peníze v rezervě budou určeny na něco jiného než výzbroj. Takže to vypadá, vojáci nedostanou ani novou techniku, ani výplaty, a pak se bude hledat, kdo za to může, zda politikové jedné strany, kteří chtěli peníze jinam, nebo jiní politici, kteří slíbili, že poruší svůj předchozí slib, nebo politici, kteří vše zpovzdálí sledují a čekají, koho tento boj oslabí. Vždycky to odnesou ti neviní, buď vojáci, že nedostanou, na co mají nárok, nebo zdravotníci a policie, protože resort obrany řekne že na pomoc nemá peníze. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum a konstruktivní řešení. Jak napsala na sociální sítě slovenská prezidentka Čaputová: „Politici by si měli uvědomit, že vláda není eseróčko, kde by mohli prezentovat své ego, ale je to závazek vůči občanům dané země.“

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace