Ministerstvo obrany v harmonogramu postupu zakázky na BVP stále neřeší zasmluvnění podílu českého obranného průmyslu

Ministerstvo obrany v harmonogramu postupu zakázky na BVP stále neřeší zasmluvnění podílu českého obranného průmyslu
Autor fotografie: foto: BAE Systems|Popisek: CV90
19 / 01 / 2023, 09:00

Vláda na své schůzi ve středu 18. ledna projednala informaci o postupu veřejné zakázky na pořízení pásových bojových vozidel pěchoty pro potřeby Armády České republiky. Obsahuje popis postupu veřejné zakázky od 27. října 2022, věnuje se právním aspektům zakázky a vyjmenovává sedm kroků dalšího předpokládaného postupu. Mezi těmito kroky na první pohled chybí zásadní bod: finalizace jednání o konkrétní formě zapojení českého obranného průmyslu a podpis příslušných smluv. Vhodně před podpisem kupní smlouvy se švédskou stranou; chybí ovšem i po něm.

Dokument zmiňuje 20. prosince 2022 podepsané Memorandum o porozumění mezi náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR, generálním ředitelem FMV a prezidentem společnosti BAE Systems Hägglunds, a také jen v tomto odstavci je zmíněna průmyslová spolupráce, resp. v obecné míře, tak jak je opakována od jara 2019 a doby vyhlášení původního tendru, míra zapojení českého obranného průmyslu ve výši minimálně 40 % z celkových nákladů na pořízení vozidel CV90. Slibuje také organizaci tzv. "Průmyslového dne" v průběhu měsíce února, kdy budou společnosti českého obranného průmyslu informovány o dalším postupu a harmonogramu veřejné zakázky.

Ten je pak zmíněn v samém závěru a obsahuje sedm bodů:

1. Pokračování pracovních jednání s představiteli FMV a společnosti BAE ohledně podoby a obsahu smluvní dokumentace.

2. Obdržení vládní nabídky ze strany FMV (aktuální termín je stanoven do 30. ledna 2023) a její posouzení.

3. Posouzení ceny obvyklé vládní nabídky expertní komisí.

4. Finální jednání s dodavatelem za účelem případného dalšího zlepšení nabídky ve prospěch Ministerstva obrany ČR.

5. Stanovení výdajů k financování akce Ministerstvem financí ČR.

6. Informace vládě ČR.

7. Podpis smluv se švédskou stranou (předpoklad do 31. května 2023).

A dodává, že následně bude řešena smlouva na komplexní servisní podporu techniky. Tedy až po uzavření kupní smlouvy, což v sobě obecně skrývá určité riziko výrazně oslabené vyjednávací pozice české strany. Zcela ovšem chybí krok, kterým by bylo konkrétně řešeno zapojení českých společností do zakázky a jeho smluvní ošetření, a to ani v případě ministerstvem založeného státního podniku VOP CZ, který má v zakázce hrát důležitou roli.

"Švédská strana explicitně deklarovala, že počítá se zapojením českého obranného průmyslu v hodnotě odpovídající 40 % ceny zakázky a též se zapojením minimálně 30 českých firem. Ministerstvo očekává, že tento závazek bude konkrétně potvrzen na následujících jednáních," odpovědělo MO na náš dotaz v prosinci minulého roku. V aktuální informaci o postupu veřejné zakázky, ani v předpokládaném dalším postupu to však není vůbec zmíněno. Tento bod není úkolem, a není zmíněn ani konkrétní termín - spolehnout se lze jen na stále vágní formulaci o tom, že požadavek alespoň 40% zapojení českého průmyslu trvá a švédská strana s ním počítá.

Ptali jsme se také opakovaně, z jaké částky a jakým mechanismem bude podíl českého průmyslu přesně vypočten. Ministerstvo odmítlo odpovědět s tím, že "požadované informace mají obchodní povahu a jejich zveřejnění by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu podané nabídky, jakož i ochranu podstatných bezpečnostních zájmů ČR." Dále uvedlo, že "Z důvodu maximalizace daňové výtěžnosti a omezení odlivu zisku z ČR je pro MO důležitý daňový domicil konečného uživatele výhod," s tím, že pouhé sídlo společnosti v ČR toto nezaručuje.

"Naplnění českého podílu bude v průběhu plnění smlouvy o dodávkách monitorováno a v případě neplnění bude sankcionováno. Konkrétní sankční mechanismy jsou zakotveny v návrhu smluvních podmínek, které obdržela v rámci RfGP vláda Švédského království," odpovědělo MO na otázku SM, jakým způsobem bude fakticky prokazováno naplnění českého podílu na zakázce, případně jak bude zajištěno. Podrobnější opět s odkazem na obchodní povahu informace odmítlo sdělit.

Návrh smluvních podmínek tedy obsahuje konkrétní sankční mechanismy pro případ, že by švédská strana nedodržela požadavek minimálně 40% zapojení českého obranného průmyslu, ale současně je jen na ní, aby dojednala konkrétní smlouvy se svými českými partnery, přičemž tyto kroky nefigurují v harmonogramu předpokládaného dalšího postupu veřejné zakázky. Nezbývá než doufat, že sankce v případě neplnění tohoto závazku svým objemem převyšují případný zisk švédské strany z nedodržení smlouvy.

Zdroj: Ministerstvo obrany, odok.cz

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace