Ministryně Černochová balancuje na ostří nože – odpovědnost za jmenování a výsledky ředitele Špoka nese především ona sama

Ministryně Černochová balancuje na ostří nože – odpovědnost za jmenování a výsledky ředitele Špoka nese především ona sama
Autor fotografie: redakce|Popisek: 35. schůze výboru pro obranu
07 / 12 / 2023, 14:00

Na úvod 35. schůze výboru pro obranu byl s ohledem na páteční odvolání ředitele státního podniku VOP CZ Marka Špoka nad rámec původního programu znovu otevřen v obecné rozpravě přerušený bod věnovaný situaci ve VOP CZ. Zaznělo, že podnik se letos opět propadl do ztráty, která dosáhne výše 30 milionů korun.

Dozorčí rada: Špokův plán byl nereálný

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v úvodním vystoupení poslancům řekla, že dozorčí rada podniku VOP CZ požádala vedení státního podniku, aby předložilo návrhy na zlepšení hospodaření. Hrozící propad do červených čísel chtěl ředitel Špok již v průběhu října řešit snížením platů zaměstnanců, což vedlo ke krizi, která byla předmětem jednání výboru pro obranu na konci října. Marek Špok tehdy poslancům řekl, že hrozící ztrátu ve výši 30 milionů korun za rok 2023 bude řešit připravenými projekty. "Předložený návrh však následně dozorčí rada na svém jednání v listopadu neakceptovala kvůli jeho nereálnosti. Dozorčí rada tak vyzvala státní podnik, aby tyto návrhy vyhodnotil na jejím příštím řádném jednání, které se uskuteční 13. prosince," pokračovala ministryně obrany.

 

Potvrzují se tím informace z anonymního dopisu "nespokojených zaměstnanců" ministryni obrany, podle nichž žádné takové projekty neexistují. Dozorčí rada rovněž požádala vedení podniku o obchodní a finanční plán pro rok 2024. To se kryje se sdělením ve zmíněném anonymním dopise, kde je uvedeno: "Pan ředitel Špok tvrdí, že obchodní plán na rok 2024 je hotový a veškeré kontrakty jsou pod smlouvou a uzavřeny. Toto tvrzení je nepravdivé, podnik má smluvně pokryto pouze cca 30 % výroby z avizovaných cca 1,4 mld. Kč a v ostatním případě se jedná pouze o výhled. Skutečnost je taková, že v roce 2024 není práce pro minimálně 20 % zaměstnanců."

Kontrola ve VOP se protahuje

Ministryně poslancům sdělila, že v podniku nehrozí sahání na mzdy zaměstnanců, že stejně jako stabilita kmenových zaměstnanců je pro rezort důležitá situace agenturních zaměstnanců, a že si je rezort obrany vědom důležitosti podniku pro obyvatele regionu. Zopakovala, že po obdržení podnětu ze strany zaměstnanců podniku byla ve VOP CZ zahájena veřejnosprávní kontrola. Ta byla zmíněna již během 32. schůze výboru na konci října s tím, že s jejími výsledky měli být poslanci seznámeni v týdnech po 31. říjnu. Patrně ale jsou skutečnosti zjištěné při kontrole závažnější či obsáhlejší, protože podle včerejšího sdělení Jany Černochové potrvá kontrola až do konce roku. Podnik VOP CZ na výstup bude mít prostor reagovat, a finální protokol bude k dispozici do konce ledna 2024.

Připomněla také svou páteční cestu do Šenova, během níž s některými zaměstnanci hovořila: "Oslovili jsme i zástupce odborů, který jel do podniku společně se mnou a s dalším členem dozorčí rady s panem Ťokem (Dan Ťok, exministr dopravy za hnutí ANO, pozn. red.). Panuje nervozita zaměstnanců z hospodářského vývoje podniku, který bude mít vliv na zakázkovou náplň a uplatnění všech kmenových zaměstnanců (...) Pan dnes již odvolaný ředitel se do konce listopadu nesetkal se všemi zaměstnanci, tak jak nám to i sliboval tady na výboru pro obranu, aby s nimi projednal stávající situaci podniku, a situaci nějakým způsobem uklidnil," řekla ministryně Černochová s tím, že řediteli Špokovi patří poděkování za obrovský kus práce, kterou odvedl.

A odpovědnost ministryně obrany?

Čemu se naopak nevěnovala, byla její osobní odpovědnost za výběr ředitele Špoka do čela podniku VOP CZ. Výraz obrovský kus práce koliduje se sdělením "nespokojených zaměstnanců", že ředitel Špok trávil v podniku jen dva pracovní dny v týdnu. A v širším kontextu pak především s hospodářským výsledkem podniku, který nebyl schopen prosperovat ani v situaci celosvětově rostoucí poptávky. Ministryně obrany se to snaží omluvit tím, že úkolem státních podniků není vytvářet zisk, ale udržovat kapacity pro případ krize. Jak se má tento výrok k odůvodnění odvolání ředitele Špoka, není snadné uchopit: "Důvodem byly dlouhodobé neutěšené výsledky strategického státního podniku..."

"Chceme VOPku postavit na nohy, proto se nesmíme bát nějakých opatření a musíme jednat, přestože právě personální opatření nejsou nikdy příjemná,“ řekla dále Jana Černochová, aniž by přiblížila, co tím přesně má na mysli: zda nevyhnutelné změny v top managementu podniku, nebo opatření směrem k zaměstnancům. Podnik prochází podle ní transformací, jejímž cílem je obrátit poměr civilní a speciální, tedy vojenské výroby. Vojenská výroba aktuálně představuje asi 15 % obratu, přičemž v pátek odvolaný ředitel státního podniku Špok poslancům v říjnu řekl, že chce v příštím roce dosáhnout poměru vojenské výroby na úrovni 41 %  a do pěti let pak 80 %. O potřebě restrukturalizace podniku a o jeho důležitosti pro region pak hovořil v pokračující obecné rozpravě poslanec Josef Bělica (ANO), který je současně primátorem blízkého Havířova, a má tedy o situaci v regionu přehled.

Téma bude znovu otevřeno po skončení kontroly

Vyčetl ale kolegům, kteří bod zařadili na program výboru, že tak učinili bez předchozího upozornění –   jako zpravodaj se tedy nemohl včas řádně připravit. Uvedl také, že dokud neskončí zmíněná kontrola v podniku, konkrétní informace a odpovědi beztak nezazní, a potvrdil, že se o téma rozhodně bude zajímat i nadále – zmínil přitom interpelaci, kterou zaslal ministryni obrany ve věci VOP CZ v uplynulém týdnu, a dodal, že do obdržení odpovědi a ukončení kontroly ve VOP CZ, resp. obdržení jejích výsledků, se zdrží dalších dotazů. Po procedurální diskusi o tom, zda bod v této fázi znovu přerušit v obecné rozpravě, nebo uzavřít a vzít informaci ministryně obrany o odvolání ředitele Špoka na vědomí, poslanci bod přerušili a znovu jej otevřou, až budou mít k dispozici finální protokol veřejnosprávní kontroly.

Příští schůze výboru pro obranu má proběhnout 9. ledna, kdy však tento protokol ještě s nejvyšší pravděpodobností k dispozici nebude, a bod se tedy vrátí na pořad schůze výboru nejdříve na druhé lednové, či první únorové schůzi.

Zdroj: 35. schůze výboru pro obranu

Tagy článku