Exkluzivní videoreportáž: Ministryně obrany Černochová na návštěvě u hranické mechanizované brigády. Koupí Česká republika nové tanky?

Exkluzivní videoreportáž: Ministryně obrany Černochová na návštěvě u hranické mechanizované brigády. Koupí Česká republika nové tanky?
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) u 7. brigády
07 / 01 / 2022, 15:00

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) po včerejší návštěvě Univerzity obrany v Brně dnes navštívila 7. mechanizovanou brigádu "Dukelskou" v Hranicích na Moravě. Byla zde v doprovodu náčelníka Generálního štábu armádního generála Aleše Opaty přivítána velitelem Pozemních sil generálmajorem Ladislavem Jungem a zástupcem velitele 7. brigády plukovníkem Petrem Blechou. Po úvodním přijetí a návštěvě areálu a kaple sv. Barbory proběhla komentovaná ukázka techniky a zbraní 7. mechanizované brigády. Návštěva vyvrcholila položením květin u památníku akademiků v parku Kasáren gen. Zahálky. Hlavním tématem byla modernizace techniky, kterou v případě "těžké" brigády nelze více odkládat. Redakce SM byla u toho.

Návštěva ministryně obrany a především půlhodinová ukázka techniky a zbraní, které 7. mechanizovaná brigáda používají, souvisejí s probíhajícím procesem modernizace ozbrojených sil. Je třeba říci, že v tomto procesu je "těžká" brigáda, která má pro zajištění obrany nejen území České republiky zásadní význam, zřejmě nejvíce obětí složitého vývoje, odkladů a průtahů.

video: youtube

V jejich součtu mohla být dnes ministryni Černochové, a jistě ne k jejímu překvapení, představena technika, která má svá nejlepší léta dávno za sebou, resp. technika, na které slouží dnes již třetí generace vojáků: pásová BVP-2, jejichž předností je dnes zřejmě již jen nízká hmotnost, která ovšem současně znamená nízký stupeň ochrany osádky i převáženého výsadku, a modernizované tanky T-72M4 CZ, jež svými schopnostmi před lety patřily k nejlepším tankům tohoto typu, ale celosvětově existují jen české tři desítky těchto vozidel, což znamená extrémní náklady na údržbu, nedostupnost některých dílů a ve finále neprodejnost této bezperspektivní techniky.

Cílem návštěvy ministryně obrany bylo seznámit se s kapacitami 7. brigády a stavem její techniky a výzbroje. Chtěla znát postoj velení 7. brigády k otázkám modernizace před tím, než bude definitivně rozhodovat o dalším průběhu jednak již tři roky probíhající a aktuálně od začátku listopadu pozastavené akvizice pásových BVP, jednak o způsobu pořízení nových tanků pro 73. tankový prapor. Explicitní zmínka nákupu tanků potvrzuje, že k modernizaci výzbroje 7. mechanizované brigády chce nová ministryně obrany přistoupit komplexně, a že si je plně vědoma, že schopnosti budoucího úkolového uskupení, které má Česká republika poskytnout pro síly velmi rychlé reakce NATO, musejí být součinem parametrů nejen moderních bojových vozidel pěchoty, ale také hlavních bitevních tanků.

Tank T-72M4 CZ z výzbroje 73. tankového praporu

BVP-2 jsou ve výzbroji mechanizované pěchoty od 80. let

Moderní techniku u 7. brigády zastupují vozidla TATRA 815-7 PRAM minometných baterií

Symbolicky významné bylo zastavené u památníku akademiků, který odkazuje na prvorepublikové vojenské dějiny Hranic na Moravě. Od roku 1920 zde fungovala Československá vojenská akademie, jejíž první absolventi byli vyřazeni v důstojnických hodnostech 13. srpna 1922. Absolventi akademie se po německé okupaci v roce 1939 aktivně zapojili do odboje a na 260 z nich obětovalo svůj život, a to včetně posledního předválečného velitele akademie brigádního generála Otakara Zahálky (1891-1942), třetího zemského velitele Obrany národa.

(foto: redakce)

Tagy článku