Ministryně obrany neříká pravdu. Zapojení českých firem do zakázky na BVP je tristní. Osobně mi to potvrdily, říká šéf výboru Metnar

Ministryně obrany neříká pravdu. Zapojení českých firem do zakázky na BVP je tristní. Osobně mi to potvrdily, říká šéf výboru Metnar
Autor fotografie: fb profil poslance Lubomíra Metnara|Popisek: Lubomír Metnar
30 / 05 / 2023, 11:00

Předseda výboru pro obranu a exministr obrany Lubomír Metnar (ANO) se účastnil Kulatého stolu Security magazínu a AOBP na téma posílení ozbrojených sil AČR na veletrhu IDET. Využili jsme této příležitosti a požádali jej o rozhovor na téma podpisu kupní smlouvy na pásová BVP. Výbor pro obranu dosud o smlouvě informován podle jeho slov nebyl. Za největší problém zakázky Lubomír Metnar považuje fakt, že dosud nebyly podepsány smlouvy se všemi českými subdodavateli. Zástupci firem, s nimiž se měl na IDETu možnost setkat, vyjadřovali ze situace zklamání.

V souvislosti s navyšováním obranného rozpočtu zmiňujete potřebu efektivního a transparentního vynakládání veřejných prostředků. Vnímáte v přístupu MO k probíhajícím zakázkám v tomto ohledu nějaké významné rezervy?

Já bych možná nebyl tak diplomatický, já bych přímo řekl, že jsou podstatné nedostatky hlavně v komunikaci, což ovšem není jen problém resortu obrany, ale i celé vlády, ale pokud bychom se drželi naší oblasti, tedy obrany, tak bych ohledně zmíněné komunikace uvedl několik příkladů. Špatné zkomunikování naší pomoci Ukrajině, utajování, jaký vojenský materiál jsme tam poslali, informování poslanců Výboru pro obranu prostřednictvím utajovaných dokumentů. Pak bych také zmínil dopad rakety sovětské provenience na polském území, kdy už se hovořilo hlasitě o článcích 4 a 5 NATO, aniž by skončilo zasedání polské bezpečnostní rady. Nicméně nemůžu nezmínit projev asi největší arogance současné vlády ohledně neinformování o podpisu největší zakázky na dodávku nových bojových vozidel pěchoty. Na jednu stranu vláda škrtá, zvyšuje našim občanům finanční zátěž a daně, na druhou stranu o největším vojenském projektu v historii armády Fialův kabinet neinformuje opoziční poslance. Mám vůči MO a jeho komunikaci, jak vidíte, opravdu velké výhrady. 

Navážu na Vás další související otázkou, kterou jste načal. Minulý týden byla podepsána smlouva na švédská bojová vozidla pěchoty CV90 v hodnotě cca 60 miliard korun. Věděl jste, že k tomuto kroku dojde?

Nevěděl jsem, že dojde k tomuto podpisu a řeknu Vám ještě podstatnou věc, já jsem dokonce nevěděl, že to bude projednáváno na vládě. Minulý týden zasedal v řádném termínu Výbor pro obranu a na tomto jednání měl být zařazen bod o BVP a informace ještě před samotným podpisem smlouvy. Přišli s tím koaliční poslanci, aniž by řekli nějaké konkrétní informace a požádali o vyřazení tohoto bodu. Stejně by k tomuto vyřazení došlo, protože na začátku se hlasuje o programu schůze a koalice má samozřejmě většinu. Nicméně jsme se domluvili na předsednictvu, že zformulujeme dopis, který odešleme na MO, ať nám odpoví co nejrychleji, kdy nás budou informovat ještě před podpisem smlouvy v tomto projektu. Taková byla dohoda. Proběhlo zasedání Výboru pro obranu, žádná nová informace k tomu nezazněla a potom jsme se dozvěděli najednou, že tento projekt je zařazen do vládního jednání, a bezprostředně poté došlo k podpisu kontraktu. Vidím v tom vrchol politické arogance, a jestli takto bude vláda pokračovat dál, tak ať jí voliči vystaví účet.

Zásadním tématem je zapojení českých firem do dodávek, ale také do servisu BVP v průběhu jejich životního cyklu. V tomto ohledu má být vyjednána smlouva zvlášť. Máte informace o průběhu těchto jednání? Domníváte se, že by představoval problém, kdyby to nebylo dohromady?

Vrátím se na počátek. Když jsem byl v čele MO, tak jsem uzavíral velké projekty, začal jsem mobilními radiolokátory MADR, potom to byla děla ráže NATO a posléze následovaly protiletadlové systémy SHORAD a SPYDER. U všech těchto velkých projektů byly nejdříve uzavřeny smlouvy v rámci spolupráce českého obranného průmyslu a až poté hlavní smlouva. Proto nerozumím postupu MO, proč činí naopak v historicky největší armádní zakázce vůbec. Já jsem byl účastníkem Kulatého stolu Security magazínu na veletrhu IDET a mohl jsem si jej projít. Mohu Vám říct, že firmy, které byly zmiňovány MO, když jsem se s nimi bavil o tomto projektu, byly velmi zklamané, protože v žádném případě to nekorespondovalo s tím, co prohlásila ministryně obrany Jana Černochová z hlediska jejich zapojení do zakázky. Je to pro mě opravdu tristní stav. Současná vláda vezme 60 miliard korun a dá je švédským dělníkům místo toho, aby peníze dala dělníkům v českém obranném průmyslu.

Má být pořízeno o 36 vozidel více, 246 celkem, z toho některá údajně s kanonem ráže 40 mm. Setkal jste se v minulosti s takovými požadavky?

Ne, nesetkal. Je to celé zvláštní, dříve se jasně hovořilo, že bude nakoupeno 210 BVP v 7 modifikacích. Byly jasně dané asi dvě desítky nepřekročitelných kritérií. A když se na to nyní podíváme, tak MO najednou řekne, že došlo ke změně počtu vozidel. To bych ještě akceptoval, protože opce na více vozidel se v těchto projektech dělají, nerozumím ale tomu, jak může dojít ke změně ráže a jaký je záměr tohoto kroku. Dříve bylo stanoveno, že je požadována 30 mm ráže, když se podepsalo memorandum se slovenskou stranou, tak se začalo diskutovat o ráži 35 mm, potom jsme byli informováni, že se zůstává u 30 mm ráže, a teď, když hovoříte o 40 mm ráži, tak tomu opravdu nerozumím. (pozn. red.: Dezinformace o tom, že část vozidel bude vyzbrojena kanónem ráže 40 mm, pochází od oficiálního účtu Armády České republiky na sociální síti facebook, kde byla nešikovně formulována odpověď v rámci diskusního vlákna; podle následné informace Generálního štábu budou všechna BVP s bojovou věží mít 30mm kanón v souladu s původním projektem)

Dosud nebyly podepsány smlouvy se všemi českými subdodavateli a tento proces má trvat podle výrobce asi rok. Neoslabí tento postup českou vyjednávací pozici?

Každopádně oslabuje. Můžeme mít různá politická prohlášení, ale pokud je to na pracovní úrovni v byznysu, tak se jedná o klasický obchodní příklad, a takto to hodnotili i Izraelci, kteří jsou velmi tvrdí vyjednavači, když jsme je donutili, aby nejprve podepsali smlouvu o zapojení domácího obranného průmyslu, jinak by totiž nedošlo k podpisu základního kontraktu. Za mého mandátu takové chyby úředníci či celý resort nedělal, že by dával dodavateli takovou výhodu, a na druhou stranu si MO takto oslabovalo svou vyjednávací pozici.

Jedním ze zásadních strategických dokumentů je Koncepce výstavy AČR, ale i ta prochází aktualizací. Jaké oblasti by podle Vašeho názoru měla v důsledku zkušeností z války na Ukrajině řešit prioritně?

Děkuji za tuto otázku, je to velmi důležitá oblast. Naposledy v roce 2019 ještě za naší vlády byla novelizována poslední koncepce výstavby AČR. Uteklo od té doby hodně času a v současné době je potřeba, aby zpětná vazba, reflexe konfliktu na Ukrajině při revizi a zpracování nové koncepce byla zohledněna. Mělo by se jednat o podrobný a analyticky zpracovaný dokument, protože na Ukrajině vidíme, že se používají prvky z první světové války, zákopová válka až po používání hi-tech technologií - bezpilotních prostředků atd. Mě by zajímala právě zpětná vazba, vojenské stanovisko, které by se mělo do té koncepce promítnout. Mělo by to konkrétně z mého pohledu určitě promítnout v protivzdušné obraně, protidronové ochraně, v dobudování těžké brigády, posílení 4. brigády rychlého nasazení, která je z hlediska rychlého zásahu velmi důležitá.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.