Místopředseda Výboru pro obranu Vích: Ministerstvo je zralé na personální audit. Akvizice jsou problém a my nemáme odpovědi

Místopředseda Výboru pro obranu Vích: Ministerstvo je zralé na personální audit. Akvizice jsou problém a my nemáme odpovědi
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Radovan Vích (SPD)
09 / 02 / 2021, 13:00

Na naše otázky na téma Sekce právní a investic a nově zřízeného již desátého místa náměstka na Ministerstvu obrany pro Filipa Říhu reagoval také místopředseda Výboru pro obranu Radovan Vích (SPD). Jako problematické vnímá především překrývání kompetencí mezi sekcemi ministerstva a očekává v této věci odpovědi na příští schůzi výboru, kdy se poslanci vrátí k projednávání nové organizace MO.

  • Do čela nové Sekce právní a investic usedl exnáměstek Říha spojený s několika úspěšně realizovanými zakázkami (například izraelské radary), ale také s velmi diskutabilními (navýšení ceny za VERA NG, modernizace tanků). Prakticky souběžně přichází informace o pokutě půl miliardy korun od ÚOHS za smlouvu na nákup vrtulníků, za kterou byl ze své pozice Říha odpovědný. Jak návrat Filipa Říhy do vysoké funkce hodnotíte?

Budu se na mimořádném Výboru pro obranu 10. února ptát ministra obrany Metnara, kdo stanovoval kvalifikační předpoklady a požadavky na tuto nově vytvořenou funkci, jak dlouho bylo možné se do tohoto výběrového řízení přihlásit, kolik se přihlásilo uchazečů a jak výběrové řízení proběhlo. 

  • Filip Říha měl historicky problém s komunikací se členy výboru (například při navýšení ceny za VERA NG v podstatě obvinil poslance, že si informaci nenašli sami). Členové výboru se naopak ohrazovali, že jim náměstek Říha nedodává pravdivé informace. Dokážete si představit další spolupráci výboru a nového náměstka?

Já jsem s ním problém v komunikaci nikdy neměl. Po jeho odvolání volali jiní poslanci, členové Výboru pro obranu, se kterými měl problémy s komunikací, což jsem na Výboru pro obranu zaznamenal opakovaně. Nebyla tam následně dobrá atmosféra a nevím jestli bude možné pokračovat anebo navázat na nějakou formu spolupráce. To vše v době, kdy ve Výboru pro obranu je veliká politická shoda nebrat armádě peníze. Uvidíme.

  • Zaměření nové Sekce právní a investic se na první pohled v otázkách modernizace armády překrývá se Sekcí vyzbrojování a akvizic. Nadto je zřízená de facto desátá pozice náměstka na MO. Rozumíte potřebě navýšit počet zaměstnanců a náměstků, a přerozdělit téma armádních zakázek mezi více složek MO? Zřízení nové sekce působí z vnějšího pohledu spíše jako účelová snaha umístit konkrétního člověka zpět na vysoký post.

Kompetence na MO se překrývají a je více sekcí, které se zabývají stejnou agendou. Jedná se o duplikaci funkcí a celé ministerstvo obrany, resp. jeho civilně správní část, včetně přímo podřízených útvarů - agentur, je zralé na personální audit. Některé sekce bych sloučil, některé zrušil a některé jsou na úrovni odborů a nikoliv sekcí. Je to na MO dlouhodobý problém a je to čím dále horší.

Problémem jsou akvizice a tak bych spíše očekával, že bude vytvořen Národní úřad pro vyzbrojování, anebo posílena Sekce vyzbrojování a akvizic (SVA). Tak se nestalo, ale naopak v SVA dokonce jedno místo ubylo a byla vytvořena další nové sekce. To vše vzbuzuje spoustu otazníků, na které zatím nemáme odpověď a očekávám, že je dostaneme na příštím Výboru pro obranu, protože tento bod k systemizaci funkcí na MO byl nejen z těchto důvodů výborem přerušen.

Tagy článku