Místopředseda výboru Růžička: Dejte zakázku na LÚV panu Sauerovi přímo a nedělejme ze sebe idioty

Místopředseda výboru Růžička: Dejte zakázku na LÚV panu Sauerovi přímo a nedělejme ze sebe idioty
Autor fotografie: redakce|Popisek: 32. schůze Výboru pro obranu
20 / 10 / 2023, 12:45

Ve čtvrtek 19. října se konala 32. schůze sněmovního Výboru pro obranu. Kromě dvou veřejnosti uzavřených bodů a mandátu pro působení sil mimo ČR měla na programu jedno aktuální až výbušné téma za druhým: zprávu MO o zrušení tendru na lehké útočné vozidlo pro výsadkáře, informaci o pronájmu budovy Tokovo, situaci ve státním podniku VOP CZ a informaci o nákupu nadzvukových letounů F-35. Na téma lehkých útočných vozidel místopředseda výboru Růžička mj. řekl: „Děláme průzkum trhu na Rapida, a soutěžíme Superba. To prostě nemůže klapnout.“

Schůzi zahájilo projednání zprávy o zajišťování obrany státu v roce 2022, které bylo vedeno v utajeném režimu - poslanci vzali prezentovanou zprávu na vědomí. A následně byli seznámeni s návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích a na pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky v letech 2023 a 2024. Jde o asistenční misi Evropské unie pro Ukrajinu na území členských států EU v počtu do 70 osob, působení českých vojáků při výcviku příslušníků ukrajinské armády na území EU a NATO v počtu do 20 osob, jejich nasazení v operaci EU Althea v Bosně a Hercegovině v počtu do 12 osob a v operaci EUNAVFOR MED v počtu do 10 osob. Pokračuje také záměr cvičit ukrajinské vojáky na území České republiky v dosavadních rotacích po nejvýše 800 osobách. Návrh poslanci výboru schválili.

Lehká útočná vozidla

Čtvrtým bodem programu byla informace rezortu Ministerstva obrany ke zrušenému tendru na pořízení lehkých útočných vozidel pro 43. výsadkový pluk v Chrudimi, jejímž zpravodajem byl poslanec Karel Krejza (ODS). Vrchní ředitel Sekce vyzbrojování a akvizic MO Lubor Koudelka. Ten doslova ve své úvodní řeči po představení projektu řekl: "Tento způsob zadávacího řízení však neumožňuje zadavateli jakkoliv vyjednávat o smluvních podmínkách, včetně hledání vhodného technického řešení, které by splnilo požadavky uživatele za předpokladu dostupnosti požadovaných technologií a technického řešení, a tedy míra tohoto rizika byla v době stanovení způsobu zadávacího řízení vyhodnocena jako akceptovatelná." Protože se však předpoklady nepotvrdily, a většina účastníků byla postupně vyloučena, doporučil náčelník generálního štábu Karel Řehka tendr zrušit. Důvodem bylo přibližně dvojnásobné překročení nabídkové ceny těmi potenciálními dodavateli, kteří nebyli vyloučeni z jiných důvodů, a "změna operačních požadavků plynoucích z nových poznatků ze soudobých konfliktů."

Poslanec Pavel Růžička (ANO) citoval média a připomněl spekulace o možném středu zájmů prvního náměstka ministryně obrany Františka Šulce a jeho vazby na společnost LPP podnikatele Jiřího Sauera, která v ČR zastupuje britského výrobce Supacat vozidel Jackal - původně jednoho z neoficiálních favoritů akvizičního procesu. Náměstek Šulc potvrdil dřívější slova ministryně obrany a před projednáváním bodu schůzi výboru opustil, "šel za dveře". Růžička připomněl, že LPP dala také podnět proti soutěži na ÚOHS a zdůraznil problém s odhadem ceny: "Děláme marketingový průzkum na Rapida a soutěžíme Superba, to prostě nemůže klapnout (...) nic tady nesedí, točíme se v kruhu!" Tento problém má ministerstvo podle poslance opakovaně, a dal ho do souvislosti s nákupem F-35, resp. s částí výstavby potřebné infrastruktury, kterou MO vyčíslilo na 21 miliard - podle Růžičky ale bude reálná cena mnohem vyšší.

Položil také několik otázek: jaké byly náklady státního podniku VTÚ s účastí v tendru (informaci žádal písemně), proč podnik neuspěl: „On se do soutěže přihlásí státní podnik ministerstva obrany, a pak se to zruší, protože se zjistí, že jsou ty nabídky dvojnásobné.“ Zeptal se také, zda zrušení tendru skutečně požadovala armáda, nebo Ministerstvo obrany, které k tomu dalo pokyn?

„Já mám informaci, že armáda v tom (armáda) chtěla pokračovat, tak, aby se to odehrálo i u ÚOHS a došlo se k nějakým závěrům. Anebo tam byl pokyn z Ministerstva obrany?“ Se spekulací, že důvodem bylo, aby se firma LPP opět dostala do hry. "Dejte to panu Sauerovi přímo. Státní podniky ušetří, nebudou muset investovat peníze do vývoje a na to, že se hlásí do soutěže Ministerstva obrany, což je úplně na hlavu, že nějaká spolupráce není, a vykašleme se na to. Dejme to Sauerovi, vojáci budou spokojení, budou mít, co potřebují, a my tady ze sebe nebudeme dělat idioty," uzavřel Růžička.

Vrchní ředitel Koudelka zopakoval pozici ministerstva, že se náměstek Šulc do průběhu této zakázky ničím nezapojoval: "jeho role byla čistá nula, neangažuje se, není přítomen," a citoval dopis náčelníka generálního štábu, podle něhož zrušení soutěže doporučila armáda. Odpovědi ohledně VTÚ slíbil podat písemně. VTÚ byl jedním ze čtyř uchazečů, kteří podali nabídku, a podle zprávy SVA "nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Jeho nabídka nesplňuje některé vybrané technické parametry stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci."

Exministra Metnara zajímalo, proč se VTÚ vlastně do soutěže hlásil, proč nemohlo být jeho řešení vybrálo napřímo v rámci vertikální spolupráce. Lubor Koudelka odpověděl, že v rámci marketingového průzkumu bylo identifikováno více než 11 dodavatelů, a nebyl důvod vybírat řešení přímo. Poslanci výboru následně vzali informaci o zrušení tendru většinou hlasů na vědomí. Poslanci hnutí ANO, kromě Lubomíra Metnara, se zdrželi hlasování.

Tématům pronájmu budovy Tokovo, situaci ve státním podniku VOP a informaci o pořízení letounů F-35 se budeme věnovat v dalších článcích.

Tagy článku