Moderní tanky pro budoucí bojiště – Leopard 2 je pro AČR správnou volbou

Moderní tanky pro budoucí bojiště – Leopard 2 je pro AČR správnou volbou
Autor fotografie: KMW, Public domain|Popisek: Leopard 2A7
22 / 01 / 2024, 09:45

Návštěvníci loňských ročníku Dnů NATO v Ostravě měli pozoruhodnou možnost spatřit hned tři z nejvyspělejších typů tanků současnosti. Všechny mají své přednosti a jeden si vybrala do své výzbroje Armáda České republiky.

Česká armáda představila jeden ze svých obrněnců typu Leopard 2A4, kdežto modernější verzi téhož typu Leopard 2A7V prezentovala armáda sousedního Německa. Společnost KMW představila během dynamických ukázek demonstrátor Leopardu 2A8 a v expozici značky Rheinmetall se nacházel demonstrátor tanku Panther KF51, který absolvoval světovou premiéru předloni. A v expozici ozbrojených sil Polska, partnerské země loňských Dnů NATO, byl k vidění také tank jihokorejské výroby K2 Black Panther, jenž se řadí mezi nejmodernější typy techniky polské armády.

Tato impozantní „sbírka“ obrněnců jednoznačně ukázala, že armády Aliance (navzdory tomu, co se v předchozích letech občas tvrdilo) přisuzují tankům velký význam, což se koneckonců týká i České republiky. V této souvislosti může být velice zajímavé porovnat zmíněné tři typy právě také s ohledem na potřeby a požadavky české armády.

Krauss-Maffei Wegmann Leopard 2

Leopard 2 reprezentuje v této trojici historicky nejstarší konstrukci, jelikož do Bundeswehru se první sériové exempláře dostaly v roce 1979. Tento tank však vykázal opravdu velký evoluční potenciál, protože od té doby absolvuje průběžné modernizace, které se týkají především jeho senzorového vybavení a ochranných prvků. Dokládá to fakt, že velká většina tanků Leopard 2 v současném arzenálu německé armády vznikla modernizací exemplářů zhotovených již v 80. letech, ale stále se jedná o obrněnce na vysoké úrovni. Leopard 2 zaznamenal také impozantní exportní úspěchy, jelikož se dnes nalézá v armádách 23 zemí včetně 16 členů NATO.

Leopard 2A7+

Brzy by měl navíc přibýt další alianční uživatel, totiž Itálie. Z hlediska České republiky je významný i fakt, že tento typ užívají armády všech našich sousedů, tedy Německa, Rakouska, Slovenska a Polska (a kromě nich též Maďarska), což samozřejmě může hodně usnadnit společné operace. Bez nadsázky lze konstatovat, že se z obrněnce Leopard 2 stal prakticky standardní tank zemí NATO a EU, což je dalším dokladem jeho kvality. Armáda ČR získala v loňském roce všechny Leopard 2A4, které darovalo Německo coby součást podpory Berlína zemím, jež poslaly vojenskou techniku Ukrajině.

Česko obdrželo celkově 14 obrněnců této verze a dostane ještě jedno vyprošťovací vozidlo Büffel, avšak tím přezbrojení českých tankových útvarů pouze začne. Česká vláda totiž v květnu 2023 schválila plán připojit se k Německunákupu tanků nejmodernější, nyní vlastně teprve vyvíjené verze, která se nazývá Leopard 2A8. Mezi její hlavní vylepšení by měl patřit systém aktivní ochrany izraelské výroby Rafael Trophy či soustava situačního povědomí, jejíž kamery budou sledovat celé okolí vozidla.

Česko hodlá objednat celkem až 77 vozidel, ale tento počet kromě základní bojové verze zahrnuje také pět speciálních provedení, a to velitelské tanky, vozidla pro výcvik řidičů, vyprošťovací obrněnce Büffel, ženijní vozidla Kodiak a mostní tanky Leguan. Zamýšlí se také modernizace typu Leopard 2A4, takže obrněné jednotky Armády ČR by nakonec měly vlastnit až 92 moderních vozidel německé konstrukce. Zmínku si ale zasluhuje i oprávněný předpoklad, že německá konstrukce těchto vozidel patrně nebude nezbytně znamenat výhradně německou výrobu. Od začátku se totiž počítá s tím, že se vyspělý český průmysl bude podílet na údržbě dodaných obrněnců a na produkci komponentů pro sériovou výrobu nových tanků Leopard 2A8 či speciálních vozidel na tomto základě.

Rheinmetall Landsysteme Panther KF51

O možnosti přenosu výroby do zahraničí se často hovoří v souvislosti s novým tankem Panther KF51, který v roce 2022 představila německá společnost Rheinmetall. Je ale třeba zdůraznit, že v současnosti se jedná jenom o technologický demonstrátor, byť nesporně velice atraktivní a slibně působící. Největší zájem vzbuzuje fakt, že Panther KF51 dostal nový kanon kalibru 130 mm, jenž by údajně měl nabízet úsťovou energii až o polovinu vyšší než současné kanony ráže 120 mm, což by se zákonitě mělo odrazit také v delším dostřelu, vyšší přesnosti a větší průraznosti.

KF51 Panther

Nevýhodu však znamenají větší rozměry a hmotnost munice, jejíž zásoba se tedy musí zmenšit, k čemuž přispívají i další palubní systémy, které také zabírají jistý prostor, např. vypouštěcí zařízení pro drony. Panther KF51 má tříčlennou osádku, jelikož jeho 130mm kanon disponuje nabíjecím automatem, ale v tanku může volitelně pracovat i čtvrtý muž, jenž se má zabývat např. velením vyšším jednotkám či ovládáním dronů, ovšem jeho přítomnost se taktéž negativně odrazí na vezené zásobě munice.

Tank Panther KF51 může přepravit maximálně 30 nábojů ráže 130 mm, jenže instalace onoho vypouštěcího zařízení pro drony znamená pokles o deset ran a pracovní prostor čtvrtého muže zabírá prostor pro dalších deset nábojů. Zůstává tudíž zásoba pouze deseti ran, což se jeví jako zcela nedostatečné, ačkoli asi není pravděpodobné, že by se tank skutečně vydal na bojiště jen s deseti náboji. To koneckonců souvisí s již zmíněnou skutečností, že aktuální podoba vozidla Panther KF51 má jen povahu demonstrátoru, čemuž odpovídá také fakt, že její podvozek tvoří modifikovaný podvozek tanku Leopard 2A4.

Firma Rheinmetall ale již avizovala, že plánuje i další provedení koncepce Panther včetně vozidla na zcela novém podvozku. Každopádně však jde projekt s primárně exportním posláním a podle aktuálních zpráv patří mezi hlavní zájemce zejména Ukrajina a Maďarsko. V nových továrnách korporace Rheinmetall v obou zemích by se tedy měly perspektivně vyrábět i tanky Panther, ale zatím není jasné, do jaké míry jsou tyto plány opravdu realistické a v jakém stádiu se nalézají.

Hyundai Rotem K2 Black Panther

Jihokorejský tank K2 Black Panther, který byl přijat do výzbroje domácí armády v roce 2014, představoval řadu let spíše exotickou kuriozitu. Velká expanze jihokorejského průmyslu, jenž si začal připisovat úspěchy i v zemích NATO a EU, ale vedla také k růstu zájmu o tank K2, a to především ze strany Polska. To v roce 2022 podepsalo s Jižní Koreou sérii dohod, podle nichž polská armáda zakoupí působivé počty jihokorejské vojenské techniky, zejména tanků a dělostřeleckých systémů. S tím bude svázáno i budování továren pro licenční produkci, jež by měly zajistit dodávky specifických „polonizovaných“ verzí jihokorejských zbraní.

K2 Black Panther

Poláci již převzali první tanky K2 ve verzi, která se prakticky shoduje se standardem jihokorejské armády. Po dodávkách 180 těchto tanků by měla začít licenční produkce varianty K2PL podle požadavků Varšavy, a to v počtu 820 kusů, takže polská armáda bude provozovat celkově 1000 obrněnců K2. K tomu je ještě nutno dodat, že si Polsko objednalo také americké tanky M1A1 a M1A2 Abrams v počtu 366 exemplářů.

Zajisté proto nepřekvapuje, že tank K2 začal přitahovat zájem i jinde v Evropě a že se o něm někdy spekulovalo jako o možné alternativě k typu Leopard 2. Nepochybně jde o vysoce vyspělý a kvalitní obrněnec s velkým evolučním potenciálem a řadou zajímavých rysů. Hlavní výzbroj tvoří 120mm kanon, který odpovídá standardu NATO, jelikož se ve skutečnosti jedná o licenční variantu kanonu Rheinmetall Rh-120, jímž je vyzbrojen i tank Leopard 2.

Stojí také za zmínku, že první série vozidel K2 užívaly rovněž německé dieselové motory a převodovky, neboť Jihokorejce zpočátku trápily velké problémy se spolehlivostí domácích agregátů, což se podařilo vyřešit až před několika roky. Mezi výhody K2 patří nabíjecí automat, díky němuž se tank vyznačuje pouze tříčlennou osádkou. Oproti západním tankům je rovněž podstatně lehčí, protože jeho hmotnost činí kolem 55 tun (kdežto soudobé západní obrněnce váží většinou přes 60 tun), a proto se chlubí výbornou pohyblivostí.

K2 Black Panther

Za nižší hmotnost a vyšší pohyblivost se však nevyhnutelně platí slabší pancéřovou ochranou, což zcela zákonitě souvisí s doktrínou armády Jižní Koreje. Ta pochopitelně počítá především s bojem proti zastaralým tankům KLDR, které nedisponují takovou palebnou silou jako tanky vyspělých zemí. Velmi složitý terén Korejského poloostrova navíc všeobecně favorizuje lehčí techniku. Při designu K2 se proto udělal kompromis, jenž znamená slabší pancéřovou ochranu zvláště zboku a zezadu výměnou za vyšší pohyblivost.

Toho jsou si dobře vědomi také Poláci, kteří proto objednali K2 a výrazně těžší Abramsy a budují dva druhy mechanizovaných útvarů s různými typy tanků a pěchotních obrněnců. Rozhodnutí Varšavy navíc zásadně ovlivnil fakt, že žádala relativně rychlé dodání stovek obrněnců, na což ale současné schopnosti evropského průmyslu nestačí, avšak Jižní Korea díky svým produkčním kapacitám dokázala této poptávce vyhovět. Stručně řečeno, za polským rozhodnutím nestojí to, že K2 je technicky lepší vozidlo, nýbrž především to, že K2 je okamžitě k dispozici.

Srovnání trojice moderních tanků, které se představily na loňských Dnech NATO, je poněkud složité zvláště kvůli faktu, že Panther KF51 má aktuálně pouze charakter demonstrátoru. Jeho avizované parametry vypadají působivě, jenže se neopírají o žádné provozní zkušenosti a není ani jasné, jak může vypadat a kdy vůbec vznikne sériová podoba. Jihokorejský K2 již řadu let slouží, získal si velkou pozornost díky kontraktu v Polsku a jistě patří mezi vyspělé a výkonné platformy. Částečně ovšem zaostává z hlediska pancéřové ochrany, čemuž odpovídá také jeho úloha v polské armádě, kde bude sloužit po boku mnohem těžších, ale odolnějších amerických Abramsů.

Německý Leopard 2 se může pochlubit zdaleka největšími provozními zkušenostmi a současně velkým evolučním potenciálem, což ostatně dokazuje i vyvíjená verze 2A8, kterou chce zavádět i Armáda ČR. Ve prospěch tohoto typu hovoří i rozšíření v NATO (včetně všech sousedů Česka) či velké možnosti zapojení českého průmyslu. Tank Leopard 2 tedy z pohledu České republiky určitě představuje správnou volbu.

Zdroj: KMW, Rheinmetall, Hyundai Rotem

Tagy článku