Moderní technologie nemění nic na povaze války, ale mění její charakter, řekl náčelník generálního štábu Řehka

Moderní technologie nemění nic na povaze války, ale mění její charakter, řekl náčelník generálního štábu Řehka
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Sympozium Technologie a obranná strategie ČR
13 / 06 / 2023, 20:00

Dnes se v hotelu DAP uskutečnilo sympozium Ekonomického deníku pod názvem Technologie a obranná strategie ČR, které hlouběji reflektovalo především význam technologií, robotických a dalších sofistikovaných prostředků, a to i s ohledem na stále probíhající válku na Ukrajině.

Na dnešní konferenci Technologie a obranná strategie ČR vystoupili k jednotlivým tématickým okruhům mimo jiné ministryně obrany Jana Černochová, její první náměstek František Šulc, náčelník generálního štábu Karel Řehka, brigádní generál Petr Šnajdárek, vedoucí katedry vojenské robotiky Univerzity obrany Jan Mazal či ředitel společnosti Ray Service Jakub Gabriel.

Sympozium akcentovalo komplexně otázky moderních technologií prakticky ve všech pádech, a to i v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, a na druhé straně věnovalo pozornost kapacitám českého obranného průmyslu a spolupráci se státem a její podobě v kontextu potenciálu vývoje těchto technologií. Panelisté hovořili o proměnách soudobého a budoucího bojiště, které charakterizuje zejména asymetričnost. Rovněž byly akcentovány hrozby přicházejí čím dál častěji ze čtvrté domény, tedy kyberprostoru.

Akce byla rozdělena na dva ucelené bloky - Pohled státu na roli technologií v obranné strategii a Pohled obranného průmyslu a expertů na roli technologií v obraně. Ministryně obrany Jana Černochová vyzdvihla jako další řečníci význam moderních technologií pro bojiště 21. století, mezi něž patří zejména umělá inteligence, robotika, kvantové technologie a mnohé další. Proto ministryně ve svém vystoupení kladla důraz na funkčnost ,,řetězu" ve složení stát, soukromý sektor a akademická sféra. ,,Pouze tato trojkombinace může vytvořit inovativní a převratné technologie, které byly vždy základem úspěšné obranyschopnosti," řekla ve svém příspěvku Černochová. Právě v soukromé sféře vznikají zajímavé start-upy s nemalým potenciálem, které mohou být pro armádu přínosem.

Náčelník generálního štábu Řehka podotkl, že moderní technologie nemění nic na podstatě či povaze války, ale mění její charakter. Nové technologie budou mít zásadní vliv na strategii a taktiku a bojiště 21. století. Je nutno tedy zachytit nejnovější trendy ve vývoji moderních technologií, aby Česká republika neskončila v tomto směru na chvostu. To bude samozřejmě vyžadovat pevný personální, institucionální a finanční rámec. Řehka hovořil také o využití civilních technologií, protože například mobilní telefony neslouží jen jako komunikační zařízení, ale může být senzorem, určovat polohu a má i další funkce, které je možno v potenciálním ozbrojeném konfliktu využít.  

První náměstek ministryně obrany František Šulc se věnoval ve své řeči třem problematickým okruhům:  jak bude vypadat bojiště budoucnosti, jaká je vůbec mentální ochota zavádět nové technologie a jaká je fyzická schopnost zavádět inovace a nové technologie. Podle Šulce je v popředí asymetričnost konfliktů, nicméně je potřeba se připravovat na všechny typy válek. ,,Nemějme pocit, že už nikdy nenastane žádný Afghánistán a že bude jen Ukrajina, to se velice rychle může změnit," míní první náměstek ministryně obrany. Pro bojiště budoucnosti budou hrát podle Šulce klíčovou roli data, jejich zpracování, fúzování a software, který bude neméně důležitý.

Viceprezident pro výzkum, vývoj a inovace společnosti CSG Aerospace Bohuslav Přikryl akcentoval téma významu technologií v měnícím se bezpečnostním prostředí. Podle něho jedním z akcelerátorů změn bezpečnostního prostředí jsou právě technologie. Ty se stávají integrální součástí většiny sektorů a zároveň se velmi zrychlilo tempo, v němž se technologie vyvíjejí. To v sobě také skýtá skutečnost, že technologie jsou dostupné všem, tedy i nepříteli. Nicméně státy, které kontrolují globálně využívané technologie, mají v tomto ohledu napříště nepopiratelnou strategickou výhodu.


Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.