Modernizace tanků T-72: Většina zakázky půjde do zahraničí. Proč to tentokrát ministerstvu nevadí

Modernizace tanků T-72: Většina zakázky půjde do zahraničí. Proč to tentokrát ministerstvu nevadí
Autor fotografie: vop.cz
14 / 10 / 2020, 13:00

Tři desítky tanků T-72M4 CZ včetně velitelských T-72M4 CZ-W a vyprošťovacích VT-72M4 CZ budou technicky zhodnoceny na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem obrany a státním podnikem VOP CZ, a to za 907 milionů korun bez DPH. Podnik je poslední dva roky ve ztrátě: v roce 2018 mínus 148 milionů, v loňském roce mínus 69,5 milionu. Na zakázce, která má armádě pomoci překlenout dobu, než budou pořízeny moderní tanky, se bude podle Ministerstva obrany podílet český průmysl z 35%.

Sklízíme zde trpké ovoce technicky zdařilé, ale jinak diskutabilní modernizace z 90. let, díky které jsou naše vozidla závislá na zahraniční produkci. Nejdiskutovanějším systémem, který je již za hranicí své životnosti a podepisuje se na nízké míře provozuschopnosti tanků, je systém řízení palby Galileo. Jeho výběr byl překvapivý od počátku. Nejde o systém vyvinutý pro tanky nebo jiná pozemní vozidla, ale byl používán na lodích a ponorkách. A ve finále po drastické redukci celého modernizačního projektu na třiceti českých tancích, což se samozřejmě dále promítlo do výrazně vyšší jednotkové ceny.

Se systémem řízení palby zažívá armáda potíž již roky. V roce 2016 vyhlásilo MO veřejnou zakázku na dodávku náhradních dílů pro tanky - do části týkající se systému řízení palby se tehdy nikdo nepřihlásil. Ani VOP CZ. Protože systém již v Itálii nebyl vyráběn. Nebylo kde brát. Nezajištěné náhradní díly, nedostatečný servis a postupná kanibalizace dílů jako provizorní řešení přivedla tanky do situace, kterou konstatoval ve své kontrolní zprávě v červnu NKÚ: "MO neplnilo stanovený minimální koeficient provozuschopnosti modernizovaných tanků ve výši 85%, skutečná hodnota činila v letech 2016–2018 průměrně méně než 43%." Modernizovaný tank ujel v tomto období ročně jen průměrně 121 km/rok namísto 1000 km.

Principy modernizace T-72M4 CZ, později označované jako technické zhodnocení, a ve skutečnosti uvedení tanků do provozuschopného stavu na dobu nezbytně nutnou, než budou pořízeny tanky nové, byly oznámeny v červnu 2018. Zahrnovaly zaměřovací systémy střelce a velitele, spojovací a informační systémy, a také modernizaci palivové soustavy motoru, řídící jednotky motoru a automatické převodovky.

Problémem se letos ukázala nabídková cena od VOP CZ, která v listopadu 2019 skočila z armádou předpokládaných 0,9 na 1,515 miliardy korun bez DPH. Na veřejnost se dostala až v únoru 2020 a způsobila skandál, ministr obrany Metnar slíbil věc prověřit a sestavit za tím účelem expertní tým. Namísto toho obnovilo MO vyjednávání s VOP CZ, jehož výsledkem byl návrat na původní předpokládanou cenu 907 milionů, ovšem bez modernizace pohonné jednotky.

"Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jejímž předmětem je technické zhodnocení tak unikátní vojenské techniky, jako je tank T-72 M4CZ, je velmi obtížné. Resort obrany zvolil zcela legitimně způsob stanovení předpokládané hodnoty z cen servisních smluv, případně kupních smluv některých komodit. O této předpokládané hodnotě veřejné zakázky technického zhodnocení tanků byla v červnu 2019 informována vláda," uvádí k tomu za tiskové oddělení MO Jana Zechmeisterová.

Armáda se tedy obejde bez modernizace motorů svých tanků. Ale zajímalo nás také, do jaké míry se bude na zakázce podílet český obranný průmysl. Podílet přímo, nikoli pouze přeprodáním zahraničních technologií. A to především v souvislosti s tím, že VOP CZ je dlouhodobě ve ztrátě, a zakázku technického zhodnocení tanků T-72M4 CZ lze číst také jako snahu ministerstva, které je zřizovatelem VOP CZ, vylepšit jeho bilanci. "Podíl účasti českého průmyslu je zhruba 35% na veřejné zakázce," odpovědělo MO.

A to je skutečně velmi málo, uvážíme-li, že jde o světově unikátní české tanky v zanedbatelném počtu. Modernizaci vyvinul VOP CZ, tanky měl po celou dobu ve své péči, a přesto nemá kapacitu, aby je uvedl do provozu s vyšším zapojením českého obranného průmyslu. Budeme doufat, že v zakázce nebude VOP CZ figurovat jen jako "průtokový ohřívač", který k ceně zahraničních partnerů přidá svou provizi, kterou zaplatí MO, a tím podpoří hospodaření svého podniku. Podniku, který má hrát zásadní roli integrátora českých firem v obří akvizici pásových BVP. V jejich případě snad budou volena standardní řešení, která nás za 20 let nedostanou do stejné situace jako v případě T-72M4 CZ.

 

Tagy článku