Mráz nepřichází jen z Moskvy, ale poslední dobou i z Kyjeva

Mráz nepřichází jen z Moskvy, ale poslední dobou i z Kyjeva
Autor fotografie: President Of Ukraine, flickr public domain|Popisek: Volodymyr Zelenskyj
30 / 07 / 2023, 13:00

Moskva a velení ruské armády vede válku v „zaběhnutých kolejích“, a zdá se, že i za cenu vysokých ztrát testovala systém velení a řízení ukrajinské armády, obzvláště pokud byla řada vojáků na Západě vycvičena a je dodávána západní bojová technika. A zdá se, že trpělivost a ztráty se Moskvě vyplácejí.

Poměrně zásadní je interní dokument Bundeswehru, jenž hodnotí výcvik vojáků ukrajinské armády, poskytnutou techniku a narůstající ztráty. Nepřehlédnutelným faktem je, že ukrajinská propagandistická mašinérie zásadním způsobem zpomalila. Na kanálu YouTobe jsou dostupné ukrajinské záběry z dronu, kdy na křižovatku najede ruské obrněné vozidlo (BVP nebo MBT), za chvíli do stejného místa najede další a je opět zničeno, a tak se to opakuje stále dokola.

Měla to být ukázka neschopnosti ruské armády a dominance západní techniky. Jenže nyní se karta tak nějak obrátila. Ruské weby ukazují nahromaděnou zničenou západní techniku v jednom místě a nezdá se, že by zde pracoval Photoshop.

Již před válkou jeden analytik definoval rozdíl mezi Ruskem a Ukrajinou jako drobné jazykové rozdíly, jinak forma řízení státu, korupce, velení armády a její výcvik, mafie apod. vše je v podstatě identické. Jen Rusko má víc zdrojů.

Na Západě vycvičení vojáci a důstojníci jsou v příslušných školících zařízeních hodnoceni velmi pozitivně. Učí se rychle a chtějí se učit, jenže pak následuje pád na tvrdou realitu, tedy návrat domů – k vlastním bojovým útvarům. Velitel na bojišti má nejlepší přehled, co se děje a kam je nutno soustředit úsilí nebo podpůrnou palbu. Ale to je pro mnohé velitelské postsovětské (až postalinistické) velitelské úrovně neakceptovatelné jako přílišná míra samostatnosti bez centrálního velení a řízení schváleného „shora“. Takž fotografie nahromaděné zničené ruské techniky jsou nahrazovány snímky nahromaděné zničené západní techniky.

Ale při detailnějším pohledu na situaci se však stalo zcela totéž. Velitel na nejnižší úrovni učiní rozhodnutí a vydá rozkaz, aby bylo možno přežít, ale někdo „u zeleného stolu“ na vyšší úrovni rozkaz změní a bez znalosti konkrétní okamžité situace) hlášení nejsou v absolutně reálném čase, nažene svoje lidi do „mlýnku na maso“, a to jak na ruské, tak na ukrajinské straně. Subordinace je hlavní, výcvik byl identický a styl myšlení je obdobný. Takže nelze ani jednoznačně definovat, která technika je lepší, lze jen definovat, jak absolutně nevhodně je používána a jak selhávají všechny stupně velení a řízení.

Je nutno vzít v úvahu, že zhruba od hodnosti kapitána nahoru se jedná o produkty sovětského vzdělávacího systému a armády SSSR, kteří rozhodně budou dělat vše pro to, aby je nenahradil nikdo se západním vzděláním. Buď se musejí vzdát postu a jít do školy, nebo odejít z armády. V nejhorším případě lpět na svém místě a kontaktech a postupně ukrajinskou armádu decimovat, protože vinen je vždy velitel na místě – a to má ZÁPADNÍ ŠKOLU. Že neprorazil zdí staré nomenklatury, již nikdo neřeší.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v době války si zcela jistě nemůže dovolit provést čistky v armádě a vyházet neschopné velitele, a zároveň nemůže „vystřelit“ na vysoká místa na Západě vzdělané důstojníky, neboť jsou obvykle nižších hodností a způsobilo by to evidentní napětí (a mnohdy i sabotáže rozhodnutí) uvnitř vyššího velitelského sboru.

BRADLEY jsou dobrá BVP, ale jako každé vozidlo má své „mouchy“. Těmi je slabší pancéřování, neschopnost plavat a nízká stabilita v bočním náklonu vzhledem k jeho výšce a umístění těžiště. Ale vzhledem k výkonným PTŘS v léčce může způsobit značné ztráty tankové techniky protivníka a jinak je určeno především jako palebná podpora pěchoty, nikoliv jako „pancéřový hrot“ určený k průlomu obrany. Takže kromě změny stylu myšlení a velení musí ukrajinská armáda ještě plně pochopit taktické/bojové určení jednotlivých druhů poskytnuté techniky. BRADLEY není náhradou tanku. A lze se obávat, že po vycvičení pilotů a dodávkách F-16, bude vyšší velení opět uplatňovat postsovětskou doktrínu a letouny utrpí, i když piloti budou vynikající, zásadní ztráty.

Ukrajinské velení si musí osvojit západní filozofii boje a určení jednotlivých typů techniky. Možná by měli zapomenout Felixe Dzeržinského, Klimenta Vorošilova a další, a tak jako země Dálného východu začít od základu studiem stratéga Sun Tzu (The Art of War – umění války) po moderní vzdělávací programy na západních vojenských univerzitách nebo i s využitím různých think thanků zabývajících se obranou a mezinárodní situací.

 

Zdroj: thetimes.co.uk, bundeswehr.de, telegraph.co.uk

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.