Na probíhajícím cvičení Federated Cloud 2021 armáda konfiguruje své nové velitelské a spojovací Pandury

Na probíhajícím cvičení Federated Cloud 2021 armáda konfiguruje své nové velitelské a spojovací Pandury
Autor fotografie: kapitán Štěpán Malast, army.cz|Popisek: KOVVŠ Pandur II CZ
15 / 04 / 2021, 13:00

Za součinnosti ozbrojených sil Bulharska, Dánska, Německa, Polska, Chorvatska, Slovenska a České republiky probíhá od 8. do 23. dubna cvičení FEDERATED CLOUD 2021 pod vedením Sekce komunikačních a informačních systémů (KIS) Ministerstva obrany. Jeho cílem je ověření schopností interoperability systémů velení a řízení, testování schopnosti výstavby míst velení a poskytování komunikačních a informačních služeb uživatelům, včetně propojení systémů pozemních a vzdušných sil. Cvičení je současně dalším nezbytným krokem k plné implementaci dvou speciálních verzí obrněných vozidel Pandur II CZ - KOVVŠ (velitelsko-štábní) a KOVS (spojovací).

"V letošním roce čekaly 4. brn ve vztahu k nové spojovací technice tři zásadní kroky – akreditace, konfigurace a prověření funkčnosti. Tyto kroky jsou nezbytné pro úspěšnou implementaci vozidel KOVS a KOVVŠ do systému spojení 4. brn, potažmo celého brigádního úkolového uskupení (4. bÚU). Prvním krokem byla úspěšná akreditace vozidel KOVVŠ. Cílem cvičení je provedení komplexní konfigurace systému spojení 4. bÚU s důrazem právě na vozidla KOVS a KOVVŠ. Konfigurace je nezbytná ke splnění úkolů cvičení 4. bÚU STRONG EAGLE 2021, které proběhne v červnu. Toto cvičení je posledním krokem neboli prověřením funkčnosti celého systému s nově implementovanými vozidly KOVS a KOVVŠ." uvedla v únoru na webu 4. brigády rychlého nasazení náčelnice oddělení KIS Velitelství 4. brn majorka Renata Čermáková.

video: youtube

Armáda bude nasazovat celkem 6 vozidel Pandur II CZ ve verzi KOVVŠ (kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní) a 14 vozidel KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací). Sloužit budou především u velitelství 4. brigády rychlého nasazení i jejích jednotlivých praporů. Aby bylo možné do speciálních verzí instalovat nezbytné vybavení a elektroniku, od standardních bojových vozidel se liší rozměry i vnitřním uspořádáním interiéru korby. Vozidla mají také posílenou balistickou a protiminovou ochranu. Verze KOVVŠ nahrazuje dosud používané mobilní přístupové provozovny MPP40 (na podvozku Land Rover Defender) a velitelsko štábní vozidla VŠV2 na podvozku Tatra.

Cvičení STRONG EAGLE 2021 proběhne 7.-18. června. Je zaměřeno na bilaterální a regionální spolupráci. Na programu bude výcvik 4. brigádního úkolového uskupení a jemu podřízených prvků s účastí německé 37. brigády pancéřových granátníků ze saského Frankenbergu, 10. pancéřové divize, do jejíž sestavy je zařazena právě i naše 4. brigáda rychlého nasazení (německá brigáda je svým určením "těžkou" brigádou a její hlavní síla spočívá ve dvou tankových praporech vyzbrojených Leopardy 2 a dvou praporech mechanizované pěchoty na BVP Puma). Probíhající FEDERATED CLOUD 2021 i STRONG EAGLE 2021 jsou součástí letošního plánu 138 cvičení, jichž se jednotky Armády České republiky účastní.

Zdroj: 4brn.army.cz; psp.cz

Tagy článku