Na rozdíl od Dánska Česká republika děla CAESAR Ukrajině poskytnout nemůže. AČR novou výzbroj nutně potřebuje

Na rozdíl od Dánska Česká republika děla CAESAR Ukrajině poskytnout nemůže. AČR novou výzbroj nutně potřebuje
Autor fotografie: Nexter Systems|Popisek: CAESAR 8x8
29 / 03 / 2023, 13:00

Válka na Ukrajině kromě dalších věcí potvrdila význam dělostřeleckých systémů v symetrickém konfliktu vysoké intenzity. Pro Armádu České republiky z toho v budoucnu nepochybně vyplyne potřeba obnovit ve své výzbroji salvové raketomety vyřazené před více než deseti lety. Současně se znovu rozproudila diskuse o vhodnosti volby francouzských samohybných houfnic CAESAR. Jen český obranný průmysl představil od doby, kdy bylo o CAESARu rozhodnuto, dva mimořádně zajímavé a potenciálně úspěšné projekty, houfnice DITA a MORANA od šternberské společnosti Excalibur Army. Ty však nejsou řešením současné situace, a úvaha, že by se Česká republika svých CAESARů vzdala a poskytla je po vzoru Dánska Ukrajině, je více než problematická.

Smlouva na pořízení samohybných houfnic CAESAR se společností Nexter Systems byla podepsána 30. září 2021. Tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar po podpisu smlouvy řekl: "Chci zdůraznit, že děla CAESAR patří ke světové špičce a armáda získává moderní výzbroj, kterou potřebuje, s požadovanými parametry a za cenu, která odpovídá dnešní realitě." Zmínka o ceně a dnešní realitě mířila na navýšení ceny oproti předpokladu, které dosáhlo úrovně 40 %, a celková cena 52 děl s příslušenstvím činila 8,52 miliardy korun vč. DPH. A 14. prosince 2022 byl počet objednaných děl navýšen o dalších deset za 1,77 miliardy korun vč. DPH, čímž se celková cena dostala na 10,3 miliardy. Děla mají přijít do výzbroje AČR do konce roku 2026.

Ministryně Jana Černochová, která v době podpisu první smlouvy stála v čele sněmovního výboru pro obranu, k podpisu smlouvy na dalších deset kusů loni v prosinci řekla: "Nákupem těchto děl děláme další krok k tolik potřebné modernizaci naší armády a snížení vnitřního dluhu, který vůči armádě stále máme. Jsem velmi ráda, že se nám uzavřením dodatku zároveň povedlo rezervovat pro Českou republiku kapacitu ve výrobních linkách, které jsou vlivem války na Ukrajině na příští roky beznadějně obsazené." Mj. se tím plně postavila za rozhodnutí pořídit právě tento dělostřelecký systém. Munici pro děla po složitých vyjednáváních s francouzským výrobcem, která se týkala licence, bude podle kategorického požadavku české strany dodávat český obranný průmysl, konkrétně společnost STV Group, ve spolupráci s pardubickou společností Explosia, výrobcem hnacích náplní. Hodnota dodávek v letech 2025-2029 činí 10,17 miliardy korun.

Dnešní realita je důležité sousloví, které je třeba brát v potaz, než se začneme zamýšlet nad parametry různých systémů, které na trhu existují, nebo které na trh dokonce teprve v budoucnu zamíří. Na první pohled je vidět, že projekty DITA nebo (a především) mladší MORANA působí progresívnějším dojmem než systém CAESAR. Nejsou však dosud plně dokončené a připravené k sériové výrobě, natož aby byly dokončené v roce 2021, kdy výběr nových děl pro AČR vrcholil. Nelze pochybovat, že mají velkou šanci se na trhu prosadit, a nelze vyloučit, že v budoucnu jejich prověřené budoucí varianty ve výzbroji AČR děla CAESAR při dalším přezbrojení nahradí. Srovnávat je dnes s CAESARy je ale zcela zbytečné, smlouva byla uzavřena a probíhá realizace.

Dánská cesta?

A proto se v diskusích objevuje návrh postupovat dánskou cestou. Dánsko dříve než Česká republika objednalo ve Francii 19 CAESARů (na českém tatrováckém podvozku s českými pancéřovými kabinami, tedy v řešení velmi příbuzném tomu, které později zvolila AČR). Ale letos v lednu rozhodlo o tom, že je převede ukrajinské armádě, a ve vlastní výzbroji je nahradí izraelským systémem ATMOS 2000.

Zprávy o tomto dánském záměru probleskovaly na veřejnost od října, a Dánsko se k tomuto kroku rozhodlo v souladu s francouzskou podporu - Francie dodala na Ukrajinu CAESARy přímo z výzbroje své armády. Dánský dar znamená určitý odklad v plánovaném ustavení dánské 1. brigády, a v tomto kontextu Dánsko hledalo možná náhradní řešení. Výrobní linky děl CAESAR i s ohledem na násobně významnější českou objednávku běží na plné obrátky a časová ztráta by zde pro Dánsko byla příliš velká. Proto bylo zvoleno řešení v podobě systému ATMOS 2000 od izraelské společnosti Elbit Systems.

Česká republika je ve zcela jiné pozici. Zatímco v rámci dánské armády je dělostřelectvo prakticky teprve zřizováno, český 13. dělostřelecký pluk je třeba udržovat a rozvíjet, a odklady v tomto ohledu nebyly žádoucí před lety, a tím méně žádoucí by byly dnes. Dosluhující samohybné houfnice vz. 77 DANA nebyly s rozhodnutím pořídit 52 (a posléze 62) děl ráže NATO modernizovány. Současně s tím je třeba vzít v potaz rozdíl mezi 19 dánskými CAESARy a 62 českými CAESARy, a také kontext přímé vojenské pomoci, která na Ukrajinu z obou zemí odešla a odchází.

Dánsko dosud poskytlo Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 834 milionů eur, čímž se v přepočtu na hlavu řadí mezi nejštědřejší podporovatele, ale na rozdíl od České republiky pochopitelně nedisponovalo zásobami bojové techniky původně východní provenience, ani významnějším množstvím starší uložené techniky, kterou by mohlo na Ukrajinu převést. Děla CAESAR jsou v tomto ohledu jednou z mála možností, jak mohlo Dánsko přispět k obraně Ukrajiny přímou dodávkou vojenské techniky. Naproti tomu Česká republika poskytla Ukrajině tanky, bojová vozidla pěchoty, salvové raketomety i samohybné houfnice, a "nápad", aby Ukrajině převedla na rámec dosavadní a plánované pomoci také nově pořizovaných 62 děl CAESAR znamená mj. odepsat částku 10,3 miliardy za děla, řešit znovu od základu otázku výroby munice pro jiný vybraný systém, a ten za dnešní, a tedy vyšší, ceny, a při delších časových lhůtách dodání, pořídit - což při pohledu na délku trvání českého akvizičního procesu znamená další problém.

Podpora domácímu průmyslu a otázka obranyschopnosti

Úvaha o tom, že by převedení CAESARů Ukrajině umožnilo nákup domácího systému DITA nebo MORANA, je z nejobecnějšího úhlu pohledu samozřejmě krásná. Zapomíná přitom na fakt, že na zakázce CAESAR má český obranný průmysl nezanedbatelný podíl formou výroby nejen podvozků, kabin a munice, a že jde tedy do značné míry o domácí český projekt. Projekty DITA ani MORANA dosud nejsou ve fázi, aby bylo možné je pro armádu nakoupit, a armáda si další odklad jednoduše nemůže dovolit. Náčelník generálního štábu Řehka opakovaně uvádí, že si je dobře vědom, co může Česká republika z vojenského hlediska Ukrajině poskytnout, aniž by přitom ohrozila vlastní obranyschopnost. Lze velmi dobře předpokládat, že by hypotetický několikaletý odklad přezbrojení dělostřelectva přesně takovým ohrožením byl.

Dělo CAESAR je zavedené, osvědčené, prošlo bojovým nasazením na různých místech planety, je aktuálně nasazené také na Ukrajině. "Tvrzení, že pokud je k dispozici moderní česká houfnice DITA, byla chyba vybrat pro českou armádu typ CAESAR, je ve skutečnosti mimořádně zavádějící. CAESAR totiž představuje již řadu let etablovanou a v provozu i v reálném boji výborně prověřenou zbraň, zatímco DITA je v této chvíli jenom experimentálním demonstrátorem," psali jsme v květnu 2021, totéž lze zopakovat dnes, a týká se to i nové MORANy.

Za zcela irelevantní pak lze označit "srovnávací tabulky", kde je uváděná jednotková pořizovací cena jednotlivých systémů. V oblasti nejen armádních akvizic má smysl srovnávat konkrétní nabídky podle stejného zadání, které vždy kromě samotných děl zahrnuje celou řadu dalších plnění různých parametrů, a ty ve svém součtu ovlivňují jednotkovou cenu.

Zdroj: Security Magazín, Ministerstvo obrany, um.dk, defbrief.com

Tagy článku