Na vyřazení ruského tanku T-90 stačí bojovému vozidlu pěchoty 4 výstřely municí KETF ráže 35 mm

Na vyřazení ruského tanku T-90 stačí bojovému vozidlu pěchoty 4 výstřely municí KETF ráže 35 mm
Autor fotografie: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license|Popisek: Ilustrační fotografie Bushmaster 35mm
19 / 12 / 2022, 08:00

Aktuální konflikt na Ukrajině ukazuje, jak budou využívaná bojová vozidla pěchoty v konfliktech mezi podobně silnými protivníky v 21. století. Starší sovětské konstrukce nejsou kvůli mizernému pancéřování relativně lehkých konstrukcí BVP-1 nebo 2 schopny odolat moderním protitankovým zbraním. BVP se mimo to mohou potkat na bojišti i s hlavním bitevním tankem a zde bude hodně záviset nejen na pancéřování, ale také na použitém kanónu. A zde platí jednoduchá úměra – čím větší, tím lepší.

Ve výběru jsou pro nová BVP v AČR dvě různé verze kanonu, a to 30 mm používající munici 30x137 mm nebo 35x228 mm. Je sice pravda, že 30 mm munice je svým způsobem unifikována v NATO a využívají ho i PANDURy zavedené v AČR, zatímco kanon používající munici 35x228 je jinou kategorií a výzbrojí. Dosavadní prohlášení naznačují, že se Armáda ČR plánuje vydat cestou 30 mm. Slovenská armáda se však již vydala cestou 35 mm kanonu, když 12. 12. podepsalo Slovensko se Švédskem smlouvu na nákup 52 pásových obrněnců CV90 nejmodernější verze MkIV s 35 mm kanonem za zhruba 1,3 miliardy eur (v přepočtu asi 31,6 miliardy korun). Přitom obě armády chtějí unifikovat akvizici, mj. aby se jim podařilo získat množstevní slevu. Ruská armáda dokonce hovoří o 50 mm, ale vždy je něco za něco.

Rozdíly jsou jak v ráži munice, tak ve hmotnosti a velikosti munice, celkem i samotné střely, hmotnosti kanonu, energie jak při výstřelu, tak i účinku v cíli a dalších vlastností, jako teplotní či hmotnostní namáhání zbraně. Munice ráže 35 mm je jednoduše účinnější. Její účinek se liší v závislosti na typu, a zde je klíč k rozhodování, poměru výkon/cena a množství munice uložené ve vozidle.

Lze říci, že ke zničení balisticky dobře chráněného nepřátelského vozidla je nutná dávka až o 10 ranách 30 mm, oproti 2 ranám z kanonu 35 mm. A i vteřiny v boji jsou cenou za život. Takže pokud vozidlo dlouze pálí na protivníka, může se objevit další vozidlo, jež ho napadne, protože BVP pálí jedním směrem a je napadeno z jiného směru. Takže z angličtiny „Hit to Kill“ tedy „zásah a zničení“ jasně definuje možnost přežití na bojišti. A tím je vyšší ráže, tedy 35 mm, výhodnější než nižší ráže.

Průbojná munice se stabilizací, tedy podkaliberní se stabilizací křidélky a se stopovkou nebo s jinou průbojnou hlavicí (Armour Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot, Tracer), je určená k ničení jiných lehce a středně opancéřovaných cílů, především jiných OT či BVP. Efekt je založen na vysoké rychlosti projektilu cca. 1 400 m/s. U ráže 35 mm se jedná o vyšší kinetickou energii, a tedy vyšší schopnost prorazit pancíř nepřátelského OT nebo BVP, kdy právě munice 30 nebo 35 mm je určena primárně pro boj s jinými BVP, přičemž na boj s hlavními bitevními tanky (MBT) mají vozidla protitankové řízené střely (PTŘS). Vzhledem ke kinetické efektivitě této munice nemusí vždy dojít průrazem ochrany BVP k jeho zničení. Záleží, do jaké části BVP pronikne, zda zasáhne vezenou munici, eliminuje posádku střepinovým účinkem apod. Specifické testy u obou těchto municí ukazují, že na zničení cíle typu BVP 3++ (rozšířené v armádě Ruské federace) jsou třeba 2 výstřely municí 35 mm, a až 4 výstřely municí 30 mm při vzdálenosti cca. 1 000 m. Při vzdálenosti cca. 2 000 m se tento poměř mění na 4:18, což svědčí o velkém poklesu efektivity munice ráže 30 mm na vzdálenější cíle. Jen je diskutabilní, zda třeba ve středoevropském prostoru je možno pálit až na 2 km, určitě je to možné v ukrajinských nebo ruských pláních. Je tedy plánována útočná nebo obranná zbraň? Schopnost zničení protivníka na krátkou i dlouhou vzdálenost v různých podmínkách je v obou případech zásadní.

Vzhledem k poměru ceny, kdy průbojná munice ráže 35 mm je cca 2,2x dražší než munice ráže 30 mm stále hovoří efektivita jednoznačně ve prospěch 35 mm, a to i při nižším počtu vezené munice – pojem je „Hit to Kill!“. Samozřejmě vždy vyšší ráže má vyšší kinetiku, ale je nutno vzít v úvahu efektivitu munice. Pokud to korba vydrží, lze instalovat i nízkotlaký kanon 100 mm s menším výkonem, ale vždy je zapotřebí vnímat účel vozidla, jeho kapacitu a kolik munice je možno ve vozidle uložit.

Dále se nabízí srovnání munice typu HEI-T (kdy T znamená, se Stopovkou) tedy standardní explozivní munice, což je tříštivotrhavá se stopovkou, naplněná trhavinou, která je určená pro ničení živé síly, lehce opancéřovaných prostředků jako jsou například nákladní vozidla. Nevýhodou je, že při vlastním zásahu této vezené munice typu HEI dochází k naprostému zničení celého vozidla nebo minimálně věže vozidla. Při palebném použití proti pěchotě má však tříštivotrhavá munice stále své místo pro její relativně jednoduchou výrobu.

Budoucností je nyní tzv. munice KETF (Kinetic Energy Time Fuze), někdy mylně spojovaná s municí ABM (Air Burst Ammunition). U munice ABM se v podstatě jedná o programovatelnou munici s časovaným zapalovačem, který umí iniciovat munici v určité vzdálenosti např. nad cílem, před ním apod., a zároveň emituje proti cíli množství fragmentů, a to v přesně určeném místě a čase. KETF zasahuje přímo cíl a ničí ho svojí kinetickou efektivitou, tedy nikoliv výbuchem, ale silou úderu.

Munice KETF je moderní a perspektivní a vychází z technologie použité v protiletadlových a protiraketových systémech, kdy je na cíl letecký (nyní i pozemní) vystřelena střela s vysokou kinetickou energií, která je určena k penetraci lodě či vozidla. Střela je díky systému řízení palby naprogramovaná, a uvolní cca. 160 fragmentů o vysoké rychlosti a vysokém počtu přesně v cíli, obdobně jako ABM, jen je otázkou, jaká munice má větší účinnost. Technologie tak umožňuje ničit plošné cíle, stejně jako eliminovat nyní největší hrozbu, a to drony a jiné prostředky až do výšky 4 000 m v případě munice ráže 35 mm. Díky absenci trhaviny je munice zařazena do kategorie IV. Insensitvity. Je tedy velmi bezpečná pro vlastní posádku při přímém zásahu, požáru apod.

Pro vyřazení tanku T-90, kdy se vyřazením myslí snížení bojeschopnosti o 90 %, jsou potřeba 4 výstřely municí KETF ráže 35 mm. Munice KETF ráže 30 mm dokáže snížit bojeschopnost tanku typu T-90 na 70 % až při cca. 9-ti výstřelech. Ale i zde nejde jen o probití tanku, ale třeba o přeražení pásu a zničení pojezdových kol. A již jeden zásah devastující optiku je zásadní. Osádka musí tank opustit a opravovat a tím je tank nebojeschopný a osádka zranitelná. Palba 35 mm je jistě eliminuje lépe než 25 nebo 30 mm. Vyřazením se myslí, že tank nedokáže efektivně používat zbraňové systémy kvůli zničené optice, zaměřovacím systémům apod. Cenový rozdíl mezi ráží 30 mm a 35 mm je cca. 1,5x vyšší cena u munice 35 mm. Vzhledem k účinnosti se ve výsledku i zde jeví jednoznačně výhodnější munice a kanon ráže 35 mm.

Samostatnou kapitolou je schopnost munice typu KETF eliminovat vzdušné cíle, pro které byla primárně vyvíjena. Při osazení BVP systémem sledování vzdušných cílů v kombinaci s programovací jednotkou pro munici KETF, může plnit BVP jak úkoly pozemní, tak úkoly protivzdušné obrany, a to vysoce efektivně. Ničení dronů, vrtulníků i raket, a to i raket s vysokou rychlostí apod. Ve válce již neplatí poměr cena/výkon, ale obrana a ochránění vlastních jednotek. U munice 35 mm hovoří v její prospěch vyšší efektivita v cíli, a to jak výkonem, tak i v délce dostřelu. Jedinou výhodou ráže 30 mm je množství vezené munice. Vzhledem k efektivnosti ale stačí cca. 4x méně munice 35 mm splnit to, na co musíte mít 4x více munice nižší ráže. Takže v důsledku ráže 35 mm znamená, že si sebou vezete munice více, s vyšší účinností.

Podstatou využitelnosti této munice 21. století je nutnost vybavit hlavní zbraň nového BVP systémy, které ji umí použit a efektivně nasadit. Z dosavadních informací vyplývá, že nová vozidla budou osazena pouze municí bez možností koncového programování, respektive s programováním ne až tak přesným. Tato munice je však proti současným hrozbám neefektivní.

Větší ráže znamená větší účinnost, a má vyšší potenciál pro modernizaci munice. Zvyšovat ráži kanonů BVP je určitě vhodné i v souvislosti s rostoucí balistickou odolností. Navíc pokud by si AČR zvolila kanon ráže 35 mm, tak jako to již učinily Ozbrojené síly Slovenské republiky (OSSR), byly by možné společné nákupy a výroba munice společně se Slovenskem, což by vedlo k úsporám u obou zemí a také k plné interoperabilitě.

Zdroj: analýza redakce SM

Tagy článku