Nabídka na BVP od BAE Systems stále není na stole. Ministerstvu obrany se krátí čas pro její vyhodnocení

Nabídka na BVP od BAE Systems stále není na stole. Ministerstvu obrany se krátí čas pro její vyhodnocení
Autor fotografie: foto: BAE Systems|Popisek: CV90
07 / 03 / 2023, 13:00

Před měsícem jsme upozornili na fakt, že švédská strana nepodala ke stanovenému termínu 30. ledna 2023 Ministerstvu obrany nabídku na pásová BVP CV90. Podle vyjádření prezidenta společnosti BAE Systems-Hägglunds Tommyho Gustafssona-Raska ze 6. února měla být nabídka podána "v nejbližších dnech." Podle všeho však nebyla, ministerstvo k zakázce mlčí a o dalším postupu nemají informace ani členové sněmovního výboru pro obranu. Ministerstvo obrany se dostává pod časový tlak.

Vláda projednávala zakázku na 210 pásových BVP za 52 miliard korun 18. ledna, kdy byl také stanoven termín pro podání švédské nabídky na 30. ledna. Šlo přitom již o třetí odklad. Původně měli Švédové nabídku podat 9. prosince, následně 16. ledna, ale nepodali ji ani k 30. lednu, a neexistuje veřejná informace, že by ji byli podali k 10. únoru, což byl termín, o který ministerstvo opakovaně žádali.

Magazín E15 v uplynulém týdnu citoval prvního náměstka ministryně obrany Františka Šulce na téma průmyslové spolupráce v rámci projektu: "Smlouvy pětice klíčových českých firem s BAE Systems Hägglunds budou uzavřeny ještě před podpisem hlavní mezivládní smlouvy se Švédskem. Zároveň probíhají jednání se švédským státem a švédskou exportní bankou. Jedná se na několika úrovních." Podpis smluv s českými společnostmi před podpisem kupní smlouvy se Švédským královstvím je správným krokem. Neméně důležité bude také konkrétní zapojení českého průmyslu do zakázky a přesný výpočet míry tohoto zapojení.

Podle našich informací v tomto ohledu existuje zvýhodnění státního podniku VOP CZ, který má mít "na starosti" podvozek a celkovou integraci vozidel, zatímco za výrobu věže by odpovídala společnost Excalibur Army. 

Probíhající jednání se patrně ukazují jako složitější. Ministerstvo zakázku nekomentuje, ale žádnou zprávu o tom, že by švédskou nabídku obdrželo a zahájilo její vyhodnocování, nepublikovalo. Podle E15 se česká a švédská strana neshodují na harmonogramu dodávek: "Kvůli válce na Ukrajině probíhají závody ve zbrojení, firmy mají vytížené kapacity. Bohužel se promarnila možnost uzavřít zakázku už v předchozím volebním období," cituje magazín ministryni obrany Janu Černochovou.

Neshoda na harmonogramu dodávek naráží na memorandum o porozumění podepsané krátce před vánočními svátky, které výslovně uvádí, že vozidla budou dodána tak, aby byly podpořeny potřeby a závazky ministerstva obrany. Kromě toho je zřejmé, že mezi oběma stranami nepanuje shoda ani ohledně harmonogramu podání finální švédské nabídky.

V této situaci není pozice českého ministerstva záviděníhodná: vyjednává exkluzivně se Švédským královstvím, podmínky zakázky se prakticky neliší od těch, které byly soutěženy v rámci zrušeného tendru, ale ani bezmála rok poté švédský partner není schopen podat jasnou a českým požadavkům odpovídající nabídku. Blíží se jak ohlášený termín podpisu smlouvy, tak také termín 1. ledna 2026 - podle lednového vyjádření náměstka Šulce k tomuto datu AČR moderně vyzbrojenou českou brigádou ještě ale disponovat nebude.

Zakázka zahájená formou soutěže na jaře 2019 zažila průtahů a odkladů již velké množství. Vyvrcholily tím, že tendr Jana Černochová v létě 2022 na základě doporučení renomované advokátní kanceláře upravila a po nesouhlasu dvou ze tří uchazečů zrušila. Vláda následně pověřila ministerstvo obrany vyjednat dodání vozidel CV90 od švédské společnosti BAE Systems-Hägglunds na základě mezivládní dohody.

Ta má být uzavřena do konce května, přičemž do konce června platí nabídková cena cca 51,7 miliardy korun za 210 vozidel v sedmi variantách s příslušenstvím. V průběhu ledna byla vláda informována o tom, že do smluvních vztahů chce švédská vládní agentura FMV přímo zapojit také výrobce vozidel "neboť Švédské království nemůže být samostatnou smluvní stranou smlouvy o dodávkách PBVP na straně prodávajícího."

Zdroj: Ministerstvo obrany, E15

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.