Nad pasivními radary stále visí otazníky. Ministr obrany Metnar nařídil nové vyšetřování

Nad pasivními radary stále visí otazníky. Ministr obrany Metnar nařídil nové vyšetřování
19 / 02 / 2020, 19:00

Dnes proběhlo jednání Výboru pro obranu, které mělo znovu na programu předraženou zakázku na pořízení dvou pasivních radiolokátorů Věra-NG. Sám ministr obrany Lubomír Metnar k tomu řekl, že v důsledku kauzy radiolokátorů nastavil nový systém, který má pomoci předejít tomu, aby se další podobná kauza neopakovala, zejména co se týče navýšení ceny.

Ohledně sporné zakázky na pořízení dvou pasivních radiolokátorů Věra-NG je v posledních dnech více než rušno. Před týdnem skončil ve své funckci náměstka pro akvizice a vyzbrojování Filip Říha a vojenská policie navíc začala tuto zakázku prověřovat.

Dnešní Výbor pro obranu pak navazoval na jednání, které proběhlo před dvěma týdny. Ministr obrany Lubomír Metnar tak znovu čelil dotazům od členů Výboru na předražení zakázky. A nezůstalo jen u toho, protože poslanci chtěli k dalším zakázkám vědět, v jakém stavu se nacházejí a zda jsou na ně vyčleněné dostatečné finanční prostředky.

Úvod jednání poznamenal drobný konflikt mezi předsedkyní Výboru Janou Černochovou a náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou. Černochová vznesla dotaz na Opatu, jaké byly ze strany původní požadavky na specifikaci radiolokátorů Věra-NG, a zda vláda měla k dispozici nějaké nacenění této zakázky. Dále předsedkyni Výboru pro obranu zajímalo, k jaké částce se na armádě došlo.

Opata Černochové odpověděl, že armáda nemá žádné specifické pracoviště, které by se zabývalo na marketingový průzkum. Armáda má podle Opaty dělá vlastní marketingový průzkum v předakviziční fázi, přičemž průzkum probíhal v roce 2015, kdy se projekt na nákup dvou pasivních radiolokátorů připravoval. V souladu s přidělenými zdroji a nenaplňováním Koncepce výstavby armády České republiky (KVAČRu) se cena se podle Opaty posunovala v čase.

Černochová se s touto odpovědí nespokojila a ještě jednou se zeptala Opaty, jestli specifikace vycházející z marketingového průzkumu z roku 2015 byla dána armádou. Na to odpověděl náčelník generálního štábu kladně a obořil se na Černochovou, že nechápe její otázku, když nacenění zakázky, resp. předpokládána cena zakázky proběhla v roce 2015. Předsedkyně Výboru pro obranu konstatovala, že se jí nelíbí, že se veškerá vina kvůli předražené zakázce svaluje na ministerstvo obrany. Černochová se ptala Opaty i proto, že na začátku byly nějaké specifikace, které se v průběhu času měnily, a tak to přirozeně členy Výboru zajímá.

Po této drobné roztržce dala Černochová na návrh ministra obrany Výbor uzavřít. Poté, co se jednání znovu otevřelo, navrhla poslankyně Karla Šlechtová usnesení, aby ministr obrany vytvořil expertní skupinu, která provede přezkum ceny u radiolokátorů a o výsledcích bude v pravidelném režimu informovat Výbor pro obranu. Toto usnesení pak následně bylo schváleno. Zůstává řada dalších nezodpovězených otázek hlavně ohledně ceny za radiolokátory, resp. navýšení zakázky, a expertní skupina by mohla dát poslancům Výboru další odpovědi, které po ministerstvu obrany žádají.

Sám Metnar k tomu řekl, že v důsledku kauzy radiolokátorů nastavil nový systém, který má pomoci předejít tomu, aby se další podobná kauza neopakovala, zejména co se týče navýšení ceny. Zmínil v této souvislosti další podezřelé zakázky na modernizaci 33 tanků T-72M4CZ a 15 vrtulníků Mi-171Š, kterou mají realizovat VOP CZ a LOM Praha, a u nichž ještě nebyly podepsány smlouvy.

Dalším tématem, který se na jednání Výboru projednával, bylo svolání dalšího jednání Podvýboru pro akvizice. Protože v tu chvíli nebyl přítomen předseda Podvýboru Jan Řehounek, požádala Černochová členy Podvýboru, aby se s Řehounkem dohodli na tom, aby byl v co nejkratším možném termínu svolán, ideálně před dalším jednáním Výboru pro obranu. Šlechtová prohlásila, že se již s Řehounkem o tom bavila a Podvýbor bude svolán co nejdříve. Právě Podvýbor se má detailněji zabývat konkrétními zakázkami.

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace