Náhrada protitankových RPG-7 má přijít do roku 2025 - je nejvyšší čas vybrat moderní zbraň

Náhrada protitankových RPG-7 má přijít do roku 2025 - je nejvyšší čas vybrat moderní zbraň
Autor fotografie: DND|Popisek: RGW 90
27 / 01 / 2021, 09:00

Armáda České republiky má ve výzbroji v současné době tři typy pancéřovek. Standardní protitankovou zbraní družstva je osvědčená a ve světě velmi rozšířená sovětská zbraň RPG-7. Mechanizované jednotky mají lehčí jednorázovou RPG-75 domácí konstrukce. Speciální síly a výsadkáři disponují švédskou pancéřovkou Carl Gustav M 3a. RPG-7 měla být nahrazena modernější zbraní podle plánů z roku 2015 do roku 2020. V roce 2019 bylo rozhodnuto převést tento úkol na milník 2025. S ohledem na standardní dobu českých armádních akvizic je nejvyšší čas začít s přípravou.

Moderně vyzbrojené armády ve spojeneckých zemích spoléhají na různé systémy. Mezi velmi rozšířené patří zmíněný Carl Gustav vyvinutý v první verzi již v roce 1946 švédskou zbrojovkou Carl GustafsStadsGevärsfaktori (dnes Saab Bofors Dynamics). Používají ho armády desítek zemí a známý je jako MAAWS (M3 Multi-Role Anti-Armor Anti-PersonnelWeaponSystem - víceúčelový protitankový protipěchotní zbraňový systém) z výzbroje amerických ozbrojených sil. Carl Gustav je vzhledem ke své konstrukci spíše považována za tarasnici (bazooka), než za klasickou pancéřovku, která je obvykle zbraní jednotlivce, a pomocník s doplňkovou municí není nezbytný jako v případě Carl Gustav.

Verze využívaná Armádou České republiky vystřeluje projektily o hmotnosti 3,1-3,3 kg podle druhu náboje a cíle na vzdálenost 700-1100 m. Vycvičený voják má být schopný vypálit až šest ran za minutu. Oproti tomu starší (i když ne koncepčně starší) RPG-7 s nábojem PG-7V o hmotnosti 2,2 kg dostřelí nejdále na 500 m, a zároveň je pro ni uváděna i relativně nižší rychlost palby 4-6 ran za minutu. Tento náboj je původní konstrukcí ze 60. let s jednoduchou kumulativní hlavicí probíjející do 260 mm homogenního pancíře. Moderní hlavice s tandemovou hlavicí nebo termobarickým účinkem nebyly zavedeny. RPG-7 je ve výzbroji armády od 60. let a jeho použitelnost tomu odpovídá – ničení lehce pancéřovaných a zodolněných cílů kumulativní hlavicí na krátkou vzdálenost za dostatečné viditelnosti. Carl Gustav v malém počtu zaveden od roku 2006 a od počátku byl koncipován jao zbraň pro plnění rozličných úkolů za využití různých typů munice. Finanční situace však dovoluje pořídit jen některé typy, a ne plné spektrum. Koncepce výstavby Armády České republiky 2025 přijatá v roce 2015 hovořila o nahrazení RPG-7 jako o projektu, který měl být skončen k roku 2020. V roce 2019 byl tento úkolem nově přijatou KVAČR 2030 posunut na rok 2025.

Protože však sledujeme, že i jednodušší akvizice probíhají v českých podmínkách roky, aby bylo možné novému termínu vyhovět, začíná být nejvyšší čas na přípravu tendru, případně rozhodnutí o jiné formě nákupu moderní zbraně. Vždyť třeba pořízení balistických přileb pro AČR trvalo déle než pět let, o probíhajících opravách zmetků v rámci reklamačního řízení se není třeba rozepisovat. Existují v zásadě dva scénáře pro náhradu RPG - buď se, tak jako v roce 2019, za pár let přijme nová Koncepce výstavby AČR a projekt se dále odsune, anebo bude proces záhy zahájen.

MO se v tomto dostává pod politický tlak, kdy politici jednoznačně verbálně podporují modernizaci armády a plnění závazků vůči NATO (a plnění předvolebních slibů, nové volby jsou již letos), a též pod tlak státních kontrolních orgánů, kdy Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě kritizuje neschopnost MO zahájit proces modernizace „z ramene odpalovaných protitankových zbraní“, jenž MO zakotvilo do svých dokumentů včetně KVAČR i s termínovým plněním. A přesně tyto nedostatky jsou materiálem hojně využívaným nevládními politiky kritizujícími výši rozpočtu na obranu a schopnost MO jej čerpat a realizovat rozsáhlejší akviziční projekty.

Jaké má MO nyní možnosti? Trh nabízí množství řešení a podívejme se jen na okolní země. Jakými protitankovými zbraněmi disponuje pěchota jejich armád?

Bundeswehr spoléhá dosud na domácí Panzerfaust 3, který je ve výzbroji od konce 80. let. Jde o jednorázovou zbraň, která je postupně nahrazována moderním systémem RGW v rážích 60/90/110. Nejmenší ráže svým způsobem použití odpovídá více československé RPG-75 a je zavedena u německých speciálních sil. Podobně jako modernější "Wirkmittel 90", neboli MATADOR či RGW 90 vyráběná německou společností Dynamit Nobel Defence ve variantách MP (víceúčelová proti tankům a vozidlům), WB ("wall-breaching" - k prorážení zdí) a AS (proti budovám). Též nejmodernější RGW 110 kombinuje schopnosti pancéřovky a tarasnice, je však zbraní na jedno použití a pro jednoho vojáka-střelce. Je výsledkem společného německo-singapursko-izraelského projektu a je kromě dalších také ve výzbroji izraelské, britské nebo slovinské armády. Dříve standardní protitankovou zbraň Carl Gustav dnes německá armáda používá již prakticky jen k výcviku, a v prosinci 2019 objednala od společnosti MBDA nový systém Enforcer označovaný jako "Wirkmittel 1800+", který se vyznačuje kromě dalšího schopností vystřel a zapomeň. Jeho řízené střely se zamykají na cíl před odpálením a zasahují do vzdálenosti dvou kilometrů.

Polská armáda používá podobně jako AČR v omezené míře pancéřovky Carl Gustav a spoléhá na RPG-7 a lehčí RPG-76 Komar, ale v rámci programu Grot vybírá jejich náhradu mezi švédskou AT4 od Saabu, výše zmíněnou RGW 90 od DND, americkou M72 LAW, a také modernizovanou českou RPG-75, tedy vše jednorázové lehké kompaktní zbraně.

V Rakousku Bundesheer používá u jednotek myslivců a pancéřových granátníků pancéřovky Carl Gustav označované jako Panzerabwehrrohr 66/79. Na Slovensku je standardní protitankovou zbraní pěchoty československá RPG-75 a u 5. pluku speciálního určení také Carl Gustav M4. Obě nahradí RGW 90 MATADOR od DND.

Důležité je zmínit jeden specifický faktor moderních zbraní, a to, že odpalovací roura je z vinutého sklolaminátu, jednorázově nabita a utěsněna proti vniknutí nečistot nebo cizích těles. Také je v zadní části upravena pro střelbu z uzavřeného prostoru. RGW může střílet z uzavřené místnosti. U Carl Gustav musí být za hlavní okno a RPG do uzavřeného prostoru nesmí vůbec. Navíc moderní bojová vozidla jsou vybavena senzory na detekci odpálení protitankových zbraní na základě detekce spektra startovacího motoru. V tu chvíli střelec-pancéřovník radějii zahodí vystřelenou pancéřovku a mizí do krytu, než aby na místě přebíjel k druhému výstřelu, na nějž již nikdy nemusí dojít – protivník vede palbu velmi rychle a přesně. Jak již bylo řečeno na začátku, na trhu je spousta zajímavých zbraní, ale v našem nejbližším okolí jednoznačně kvalitativně vyčnívá produkce RGW od DND.

Ať již se Armáda České republiky ve finále rozhodne pro jakýkoli typ nové moderní pancéřovky, má-li jimi být pěchota vyzbrojena k roku 2025, je třeba je pořídit tak, aby byly dodány v předstihu. Na výběr, jednání s dodavatelem, výcvik, vybudování výcvikové a technické základny a dodávky tedy zbývají přibližně tři roky.

Tagy článku