Nákup děl CAESAR – závazek certifikovat v Česku vyrobenou munici bude součástí kontraktu

Nákup děl CAESAR – závazek certifikovat v Česku vyrobenou munici bude součástí kontraktu
Autor fotografie: Nexter|Popisek: dělo CAESAR
24 / 06 / 2021, 13:00

Pro veřejnost bylo včerejší projednávání informace o akvizici samohybných děl ráže 155 mm NATO a protiletadlových raketových kompletů uzavřeno, protože byly sdělovány citlivé údaje obchodního charakteru. Naší redakci nicméně následně zajímalo, jak poslanci podanou informaci, kterou vzal výbor svým usnesením na vědomí, vnímají, a do jaké míry je pravděpodobné, že budou obě zakázky dokončeny do termínu řádných voleb v říjnu. Bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) je v tomto ohledu skeptičtější, ale ministerstvu přiznává, že ve věci dělá maximum. Podle opozičního poslance Karla Krejzy (ODS) se naopak blížící se volby mohou stát dobrým argumentem na straně českých vyjednavačů. Otázka munice se podle všech oslovených poslanců zdá jasnou: bude vyráběna v České republice a bude plně certifikována. Tak, jak žádali zakázku nastavit opakovaně již v minulosti.

Poslankyně Karla Šlechtová, ministryně obrany v letech 2017 a 2018 a předchůdkyně Lubomíra Metnara ve funkci, si podle svých slov myslí, že se za stávajících podmínek, s výrazně vyšší prvotní nabídkovou cenou, než jaká byla dříve předpokládaná a očekávaná, akviziční proces podaří dokončit, ale jen velmi těžko do termínu řádných sněmovních voleb začátkem října tohoto roku. Na otázku týkající se zapojení domácího průmyslu do obou zakázek, odpověděla: „Podle informací, které získáváme na Výboru pro obranu, to vypadá, že ministerstvo je v tomto ohledu skutečně razantní. Ta jednání samozřejmě nejsou jednoduchá. To vím z vlastní zkušenosti. Domnívám se, že Ministerstvo obrany dělá maximum, nicméně je zřejmé, že partneři ve vyjednávání jsou tvrdými protivníky.“

To potvrdil i poslanec Karel Krejza: „Je evidentní, že ta jednání nejsou jednoduchá. A je to pochopitelné, protože jsme se dostali do stádia, kdy můžeme uvažovat pouze o jednom dodavateli. Kdybych měl parafrázovat jednoho nejmenovaného ministra: "my víme, že oni vědí, oni vědí, že my víme, akorát nevíme, kolik jsme za to ochotní dát." Ty prvotní cenové nabídky, které byly opravdu šílené - 60% navýšení je moc. Na druhou stranu jsem říkal, a všichni se na to shodujeme, že pokud máme marketingovou studii pět let starou, tak asi nemůžeme očekávat, že cena zůstane taková, jaká byla uváděna. Určitě optimisticky nízko tak, jak jsme si zvykli. Ta cena nemůže zůstat taková, jak byla uváděná v těch materiálech bez aktualizace. Bude to něco mezi.“

Připomněl význam průmyslové spolupráce v obou případech a potřebu ji řádně ošetřit smluvně, nezůstat jen u vágních příslibů: „Vyzvali jsme Ministerstvo obrany, aby vyjednávalo tvrdě. Já jsem požadoval, aby se přitom věnovali i průmyslové spolupráci. A to ne jen ve formě slibů, ale aby v obou případech došlo k podpisu smluv. To nám bylo přislíbeno, že zároveň s podpisem kontraktu budou uzavřeny i ty subdodavatelské vztahy. Je to byznys a každá soukromá firma se bude samozřejmě snažit maximalizovat svůj zisk.“

K zásadnímu tématu české munice ráže 155mm pro francouzská děla CAESAR uvedl, že téma bylo během jednání výboru k tomuto bodu vzneseno poslancem Janem Řehounkem (ANO). „Trvali jsme na tom, protože u těch děl jde o jednu z mála komodit, která přispěje k českému podílu na zmíněné průmyslové spolupráci. Žádali jsme informaci, jak to je, a byli jsme ubezpečeni, že to tak bude, že vznikne závazek předat veškerou dokumentaci, a závazek v České republice vyráběnou munici certifikovat. Já si osobně myslím, že bychom měli jít ještě dál. A to v tom smyslu, aby, pokud se podepíše kontakt, se CAESAR do české armády zaváděl již s naší municí. Z odborných kruhů jdou zvěsti o potenciálních rizicích situace, kdy by byla zaváděna původní zahraniční munice, a na naši vlastní bychom přecházeli později.“

V tomto ohledu se shoduje s tím, co řekl také poslanec Pavel Růžička, který hovořil o potřebě disponovat certifikovanou českou municí již v době vojskových zkoušek děl. Karel Krejza je pak optimističtější než Karla Šlechtová, pokud jde o termín podpisu kontraktů do voleb, resp. volby vnímá jako možné „eso v rukávu“ českého vyjednávacího týmu: „Mám pocit, že zakázky lze zdárně dotáhnout do voleb. U těchto dvou kontraktů by to šlo. A myslím, že pokud budou vyjednavači z naší strany trochu šikovní, tak naopak blížící se volby jim mohou posloužit jako nástroj pro vyjednávání. Protože se domnívám, že v okamžiku, kdy se to do voleb nepodepíše, tak jak ti dodavatelé, tak i my můžeme mít problém.“

Po 47. schůzi Výboru pro obranu se zdá, že jednání, jakkoli obtížná, jsou vedena směrem, který dobře vyhovuje zájmu české strany. Tím je zdaleka nejen pořízení moderní dělostřelecké a protiletadlové techniky, ale také využití příležitostí pro český obranný průmysl, což má význam jak pro řádné zabezpečení mnohaletého nasazení zmíněné techniky ve výzbroji AČR, tak pro rozvoj schopností zapojených firem. Protiletadlová technika z Izraele patří mezi nejpokročilejší na světě, není-li vůbec z technického hlediska na prvním místě, přičemž tradice českého obranného průmyslu na poli například radarové techniky jsou světově proslulé, čímž zde vzniká potenciálně skvělá symbióza; a totéž platí pro oblast výroby a vývoje munice certifikované pro moderní dělostřelectvo, zejména bude-li nasazováno domácí armádou.

Tagy článku