Nehospodárnost ve VOP – státní podnik plýtvá

Nehospodárnost ve VOP – státní podnik plýtvá
Autor fotografie: Facebookový profil VOP CZ|Popisek: VOP CZ
16 / 10 / 2022, 21:45

Jen vrcholkem ledovce k tématu hospodaření státního podniku VOP může být informace zveřejněná na stránkách VOP CZ s.p., která byla poskytnutá na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zde je uvedena zdánlivě nenápadná informace k výši čerpání na smlouvu S268/2021, a to konkrétně ve výši 634 040 Kč vč. DPH.

Podívejme se tedy blíže na to, o jakou smlouvu se jedná a proč je tato smlouva zajímavá.

Již dříve upozornily některé zpravodajské servery na zvláštní praktiky ve VOP CZ s.p. týkající se IT problematiky, mezilidských vztahů, zadávání zakázek. A na tyto články je vhodné z našeho pohledu navázat.

Například:

//www.parlamentnilisty.cz/zpravy/armada-policie/Vyhruzky-arogance-a-externi-poradci-ve-statnim-Co-se-to-deje-pod-kridly-vojenskeho-podniku-Na-odpovedi-cekame-170-dnu-672957

nebo

//ekonomickydenik.cz/je-to-tajne-statni-podnik-vop-cz-zadal-zakazku-na-studii-obnoveni-vyroby-munice-firme-ktera-se-zabyva-telekomunikacemi

Dne 9. 9.2021 byla uzavřena smlouva na Služby poradenství a podporu v oblasti systémové integrace, bezpečnosti informací a při implementaci informačních a komunikačních systémů, tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv v první verzi 30.09.2021 – nabytí účinnosti, a následně modifikována v registru smluv 9. 2.2022. Smluvními stranami smlouvy bylo VOP CZ s.p., a společnost CR-NET CZ s.r.o. Společnost CR-NET CZ podniká v oblasti poskytování IT služeb. Do začátku roku 2022 by se taková smlouva mohla jevit jako bezproblémová. I když v 99 % smluv ve veřejném sektoru na konzultační a poradenské služby se rizikové faktory vyskytovat mohou. Z tohoto důvodu by měly instituce v gesci MO ČR zveřejňovat v souladu s Resortním interním protikorupčním programem MO seznamy poradců a poradenských společností. Společnost CR-NET CZ je vlastněna z části Ing. Ivo Pilařem. Jeho angažování ve státním podniku a „zvláštní konzultační smlouva“ spíše může navodit otázku, zda takový spolupracovník nebyl přijat z důvodu informačního vytěžení na úkor nestátní konkurence. Na tyto otázky však v tuto chvíli nemáme dostatek odpovědí. Proto se zaměříme na to, co následovalo počátkem roku 2022 ve vztahu ke zmiňované smlouvě.

Ke smlouvě na Služby poradenství v oblasti IT byla na počátku roku 2022 uzavřena dílčí objednávka č. 16410045. Předmětem této objednávky bylo plnění – Provedení studie obnovení výroby 30 mm nábojů v ČR/VOP CZ s.p. Abychom to dostatečně objasnili – zadání takovéto činnosti společnosti bez oprávnění na nakládání s komoditami zbraně/střelivo/munice, tedy IT firmě, je to stejné, jako byste zadali plnění z veřejné zakázky na projekt stavby nemovitosti své účetní.

Pokud tedy plnění z dotčené smlouvy bylo skoro 600 tis. Kč, je namístě se ptát – jak probíhají jednotlivé firemní procesy v této společnosti, jak je zajištěna hospodárnost?  Je nutné podotknout, že státní podnik není personálně na THP pozicích podhodnocen (právě protože v rámci regionu přeplácí zaměstnance konkurence). Proto využití konzultačních služeb, a to ještě od společnosti, která nemá k činnosti koncesi je více než alarmující. Částka lehce převyšující půl milionu se může zdát některému z čtenářů zanedbatelnou. Avšak je potřeba mít na paměti staré přísloví, že: „halíře dělají talíře“ a také tu skutečnost, že se jedná o podnik dlouhodobě ve ztrátě, hospodařící s veřejnými financemi.

Jak bylo zmíněno výše, informace o celkovém plnění dané smlouvy, je zveřejněna jako jediná informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na webu VOP. Je zajímavé, že informace poskytnuté dle zákona o svobodném přístupu k informacím z minulých nejsou k dispozici na webových stránkách státního podniku, což může být náznakem snahy něco skrývat. V roce 2021 byly poskytnuty tři odpovědi na žádost o poskytnutí informace, v roce 2020 jedna informace. Lze si tedy položit otázku, proč ty to dokumenty nejsou zveřejněny?

Ve VOP dále probíhá aktuálně kontrola NKÚ tematicky zaměřená na Peněžní prostředky státu určené na automobilní techniku Armády České republiky. Výsledek kontroly zmapujeme po jejím skončení (03/2023) a přineseme informace o výsledku. Nebýt této kontroly, jako by VOP bylo mimo ekonomicko-kontrolní aktivity Ministerstva obrany, dozorčí rady i jiných kompetentních osob. Jinak si totiž nelze vysvětlit tolerování či přímo slepotu vůči excesivnímu chování VOP uvnitř i navenek, kdy jednotlivá témata „fungování“ VOP otevíráme nejen my, ale i konkurenční zpravodajské servery. Abychom však byli spravedliví, v minulosti se objevily snahy, například jednoho z bývalých členů dozorčí rady upozornit na problematické body fungování VOP, výsledky a reakce na tento podnět však nejsou doposud veřejně známy.

Kdy jindy, než v období krize by se mělo hovořit o ekonomičnosti, udržitelnosti a odpovědném chování v souladu se standardy ESG podnikání. Právě státní podniky by měly jít příkladem a VOP nesmí být výjimkou. Samotné problematice plýtvání/nehospodárnému nakládání s finančními zdroji ve státních podnicích se budeme věnovat i v následujících článcích.

 

Zdroje:

Obchodní rejstřík

VOP CZ

Parlamentní listy

Ekonomický deník

 

Tagy článku