Nemáme dost prostředků na servis Pandurů, stěžoval si generál Opata poslancům. Ti se pustili do ministerstva: kanibalizace, poškozené zaměřovače i nedostatek náhradních dílů. Kdy bude nová smlouva?

Nemáme dost prostředků na servis Pandurů, stěžoval si generál Opata poslancům. Ti se pustili do ministerstva: kanibalizace, poškozené zaměřovače i nedostatek náhradních dílů. Kdy bude nová smlouva?
31 / 10 / 2019, 15:00

Včera měl sněmovní Výbor pro obranu na programu mimo jiné téma technického stavu bojových vozidel Pandur. Někteří členové výboru, jako například Pavel Růžička, Karel Krejza nebo Josef Hájek podrobili kritice zanedbání údržby Pandurů, která je způsobena nedostatkem finančních prostředků, které na opravy vyčlenilo Ministerstvo obrany.

Vozidel Pandur má naše armáda ve výzbroji celkem 107 kusů v sedmi modifikacích. V neprovozuschopném stavu jich je aktuálně 21.

Podle poslance Růžičky se vozidla Pandur ,,kanibalizují" či chybí vyškolený personál na kvalitní údržbu vozidel. Podle něho i dalších poslanců jde tento problém za Ministestvem obrany, které nezajistilo na jejich opravy dostatečné prostředky. Poslanec poukázal také na nefunkční stav zbraňových stanic RCWS-30 od izraelské firmy Rafael. Růžička dále řekl, že jsou evidovány i nevyčistěné kanony, poškozené zaměřovače a další součástky u vozidel. K nedostatku náhradních dílů uvedl, že se kanibalizují vozidla Pandur z důvodu jejich nedostatku.

Místopředseda Výboru pro obranu Josef Hájek návazně prohlásil, že se ,,zanedbala hrubě otázka servisu Pandurů“. Podle Hájka se musí myslet při nákupech podobné techniky, jakou jsou Pandury, také na otázku dostupnosti náhradních dílů, které mají být k dispozici v daleko kratší lhůtě, než jsou nyní.

Současnou neuspokojivou situaci vysvětloval za Ministerstvo náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha. Nedostatečné financování potvrdila prostřednictvím generála Opaty i armáda. Poslanec Karel Krejza, který aktuální stav také kritizuje, se ptal otevřeně: ,,Máme dost peněz v rozpočtu na údržbu této techniky?" Náčelník generálního štábu mu potvrdil špatný stav: ,,Co se týče dotazu, zda máme dostatek finančních prostředků, tak nemáme.“ Přidal navíc informaci, že technický stav Pandurů souvisí dokonce s jejich podfinancováním od roku 2010.

Náměstek Říha přiznal problémy, které ministerstvo s financováním způsobuje: „Tento stav je dán nedostatkem vyčleněných peněžních prostředků v počátečních letech po zavedení ve srovnání s potřebou vycházející z nákladů životního cyklu uvedeného dodavatelem při pořízení vozidel,“ prohlásil na zasedání výboru Říha.

Neutěšenou situaci má zlepšit nová smlouva na servis vozidel Pandur. Na datum jejího podepsání se Říhy zeptal poslanec Krejza. Nová smlouva, která má podle Říhy navazovat na tu předchozí, má být uzavřena na roky 2020 - 2024, řekl na zasedání Filip Říha. Celková částka alokovaná v rámci smlouvy na opravy a servis vozidel bude činit 2,39 miliard korun. Týkat se bude jak stávajících 107 Pandurů, tak i 20 nových velitelsko-štábních a spojovacích Pandurů, která má armáda dostat v příštích letech.

Nicméně dalším souvisejícím problémem, který může vyvstat, je datum expirace původní smlouvy. Ta vyprší 28. 4. 2020, a nová smlouva má být podle Říhy podepsaná návazně. Ministerstvo tak nevysvětlilo, co se bude dít v mezidobí, než bude nová smlouva podepsána. Během té doby nebudou prostředky na servisování těchto vozidel. Říha totiž nesdělil přesné datum uzavření nové smlouvy, dodal jen, že ministerstvo o ní nyní jedná.

Tagy článku