„Nespokojení zaměstnanci VOP CZ“: ředitel Špok poslancům lhal

„Nespokojení zaměstnanci VOP CZ“: ředitel Špok poslancům lhal
Autor fotografie: VOP CZ | Public domain|Popisek: Marek Špok (vlevo) po podpisu kolektivní smlouvy na rok 2023
14 / 11 / 2023, 14:00

Ve věci situace ve státním podniku VOP CZ dochází k dalšímu vyostření. Redakce má k dispozici anonymní dopis podepsaný "nespokojení zaměstnanci VOP CZ s.p." adresovaný ministryni obrany, vrchní ředitelce Sekce majetkové MO, NBÚ a řediteli Vojenského zpravodajství. Dopis je především reakcí na sdělení, která z úst ředitele Špoka zazněla během 32. schůze výboru pro obranu 19. října, a označuje je za lživá.

"Vážená paní ministryně, obracíme se na vás s důležitým zjištěním, ohledně ředitele podniku VOP CZ, s.p. Marka Špoka," začíná dopis zaměstnanců, který v úvodu zmiňuje údajné zneužívání podnikových finančních prostředků pro soukromé účely ředitele podniku. Ta dokládá v příloze účtenkami – to je nepochybně závažné podezření, které se ale týká pana ředitele osobně. Zajímavější pasáže, které se týkají fungování podniku, následují: "Dále bychom Vás chtěli upozornit na nepravdivé informace, které poskytl ředitel podniku výboru pro obranu dne 19.10.2023 u bodu Informace rezortu Ministerstva obrany k aktuální situaci ve státním podniku VOP CZ, ke kterému byl přizván a účelově v několika dotazech ani neodpověděl na položené dotazy."

Letošní propad do ztráty, vzpoura zaměstnanců a riziko propouštění

Připomeňme, že na zmíněnou 32. schůzi výboru byl tento bod zařazen v důsledku mediálních informací o tzv. "vzpouře" zaměstnanců státního podniku. Podnik má údajně po letošním zanedbatelném zisku opět mířit do hluboké finanční ztráty (uváděna je částka 30 milionů). To je samo o sobě problematické především s ohledem na fakt, že od loňského února zásadně ve světě vzrostla poptávka po vojenské technice – VOP CZ ji neumí využít. Současně s tím nejen že v letošním roce podnik dosud nemůže vykazovat zisk ze svého podstatného podílu na projektu CV90, ale na výboru dokonce zazněla informace, že minimálně v jedné ze subdodávek pro švédského výrobce vozidel byla podepsána ztrátová smlouva. Situaci chtěl ředitel podniku řešit v první řadě snížením platů zaměstnanců.

Poslance výboru pro obranu samozřejmě situace v podniku velmi zajímala, a pokládali zástupcům rezortu a řediteli Špokovi řadu velmi konkrétních otázek. V první řadě je zajímalo, co ke "vzpouře" zaměstnanců vedlo. Zjevně velmi nervózní ředitel Špok uvedl, že hlavním důvodem byl úkol, aby byl státní podnik koncem roku v černých číslech. Takový úkol mohl nejspíše dostat od přítomné ministryně obrany Jany Černochové. Ředitel státního podniku spadá do její personální kompetence. Podle dalšího vysvětlení ředitele Špoka mu "chybu" pomohly napravit odbory (tj. vysvětlily panu řediteli, že snižovat platy v podniku nebude a že to není cesta k pozitivním hospodářským výsledkům), a že do černých čísel dostane VOP CZ díky údajně připraveným projektům.

Napsali jsme k tomu v říjnu: "Na to, že je polovina října, a nedávno chtěl situaci řešit snižováním platů, bude nepochybně velmi zajímavé ve výroční zprávě za rok 2023 číst, o jaké projekty má jít a jak to celé dopadne." Ale asi nemusíme na výroční zprávu čekat. V dopise zaměstnanců je uvedeno, že takové projekty neexistují, leda by na nich "statutáři pracovali sami a nikoho nezapojili." To autoři dopisu označují za nepravděpodobné. Otázka, co za to projekty to je, a proč přes jejich potenciál chtěl ředitel Špok situaci řešit napřed snižováním platů v podniku, se skutečně nabízí a nabývá tím více na důležitosti.

Autoři dopisu dále uvádějí: "Pan ředitel Špok tvrdí, že obchodní plán na rok 2024 je hotový a veškeré kontrakty jsou pod smlouvou a uzavřeny. Toto tvrzení je nepravdivé, podnik má smluvně pokryto pouze cca 30 % výroby z avizovaných cca 1,4 mld. Kč a v ostatním případě se jedná pouze o výhled. Skutečnost je taková, že v roce 2024 není práce pro minimálně 20 % zaměstnanců," čteme ve výše zmíněném dopise spolu s vyjádřením obavy, že to povede, navzdory ujišťování o opaku, k tlaku na propouštění.

Nepostradatelný podnik pro strategickou zakázku?

Dejme to do souvislosti s jarními i dřívějšími velmi sebevědomými prohlášeními zástupců ministerstva i VOP CZ o významu podniku pro bezpečnost dodávek v rámci strategické akvizice pásových BVP, a na druhé straně s intenzívní kritikou, které byl tento záměr vystaven mj. a především ze strany některých členů výboru pro obranu – a jmenovat můžeme Pavla Růžičku (ANO), ale také Karla Krejzu (ODS) – a za pravdu je třeba dát spíše skeptikům. Podnik se podle přání na dodávkách CV90 podílet podle přání MO významně bude, bude dokonce integrátorem celého vozidla, ale přesto mu hrozí ztráty a propouštění. Je cílem zapojení VOP do zakázky skutečně snahou zajistit bezpečnost dodávek a rozvoj údajně strategického podniku, nebo to byla spíše cesta, jak co nejlépe vyhovět švédskému dodavateli?

Ostatně přímo CV90 se týká také další z témat, jimž se dopis "nespokojených zaměstnanců" věnuje. Jde o zmíněná dílenská vozidla: "Ohledně dotazu k projektu na servisní vozidla u CV90 opět neodpověděl pravdu, a to zda se jedná o ztrátovou zakázku či nikoliv. Skutečnost je taková, že zakázka je cca 150 mil. Kč ztrátová. Pan ředitel Špok a pan náměstek Šulc bez hlubší znalosti cenotvorby navrhli koncovou cenu za jedno vozidlo. Při pronásobení počtem vozidel cena nedosahovala oficiální spočítané cenovky. Proto se pan Špok uchýlil k poskytnutí slevy z původní výše."

Toto je pozoruhodné tvrzení. Na roli náměstka Šulce v celé věci se poslanci ptali. Poslanec a primátor Havířova Josef Bělica (ANO) mu položil otázku: "Je pravda, že jste tuto slevu poskytl společně s panem náměstkem Šulcem?" Odpověď zněla: "Co se týče návštěvy pana Šulce a jednání o nějakých slevách, já o ničem takovém nevím. Nic takového neproběhlo, nic se neděje. Pan Šulc u nás nebyl. V žádném případě nejednal o nějakých slevách." Nyní ji "nespokojení zaměstnanci" zpochybňují a roli náměstka Šulce v otázce ztrátové subdodávky opět připomínají.

Zdroj: Podnět k prošetření ke zneužívání podnikové karty pro soukromé účely a podání nepravdivých informací výboru pro obranu ředitelem podniku VOP CZ s.p. Ing. Markem Špokem

Tagy článku