Neprůhledná majetková struktura zbrojařského holdingu jako závan devadesátek

Neprůhledná majetková struktura zbrojařského holdingu jako závan devadesátek
Popisek: L.P.P. Holding a.s. Jiřího Sauera je mateřskou společností několika firem se zbrojním zaměřením
08 / 11 / 2022, 11:00

Trendy dnešní doby ohledně kultury podnikatelského prostřední hovoří jasně: „otevřenost, transparentnost, udržitelnost.“ Ve zbrojním průmyslu, náchylném na nestandardní chování se společnosti českého zbrojního průmyslu předhání o to, kdo bude mít zelenější, etičtější, transparentnější chování. Je proto s podivem, že i přes snahu (například ze strany Transparency international a jejich hodnocení zbrojařských společností) stále existují subjekty, které jdou opačným směrem.

Kromě již zmiňovaného problematického chování společnosti BAE Systems (nezveřejňování závěrek) jsou dalším „nevítaným trendem“ neprůhledné majetkové struktury. Jedním z takových případů neprůhledné majetkové struktury je uskupení společností pod L.P.P. Holding a.s.

Společnost L.P.P. Holding a.s., jejímž jedním ze skutečných majitelů je Jiří Sauer je mateřskou společností několika společností se zbrojním zaměřením a dokonce i dvou společností s osvědčením podnikatele Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň D.

Struktura holdingu znázorněna zde, kdy za společností QUANTASOFT je vyznačeno další pokračování složité struktury:

Je nutné podotknout, že samotná komplikovanější struktura nemusí být problémem, předpokladem je však dodržování zákonných požadavků, jako ne například zveřejňování účetních závěrek a obdobných dokumentů. Kromě účetních závěrek mají společnosti povinnost zveřejňovat také zprávu o vztazích. Tato zpráva musí být zveřejněna současně s účetní závěrkou. Zpráva o vztazích je zajímavým dokumentem, který může právě pomoci zpřehlednit veškerá jedná a úkony v rámci celého uskupení propojených společností.

Struktura zprávy o vztazích by měla být následující:

a) struktura vztahů mezi osobami ve skupině (nejlépe pomocí diagramu)

b) úloha ovládané osoby

c) způsob a prostředky ovládání

d) přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

e) přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

f) posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma včetně posouzení jejího vyrovnání.

Právě bod a) je tím klíčovým bodem, jehož nezveřejnění znesnadňuje stakeholderům orientaci ve společnostech pod L.P.P. Holding a.s.

S ohledem na uvedené také vyvstávají otázky:


1. Co je účelem této komplikované struktury?  

2. Proč nejsou zveřejněny zprávy o vztazích a proč je toto tolerováno jak finančním úřadem či dalšími institucemi?

3. Nejedná se o nespravedlivou konkurenční výhodu, když ostatní zbrojní společnosti soutěžící o zakázky Ministerstva obrany se snaží chovat s právním požadavky, často i činí něco navíc?

Autor: Hana Bílá

Tagy článku