Nestabilita, netransparentnost. Jana Černochová je ve věci VOP CZ ve slepé uličce. Atmosféra v rezortu není vůbec dobrá, říká poslanec Růžička

Nestabilita, netransparentnost. Jana Černochová je ve věci VOP CZ ve slepé uličce. Atmosféra v rezortu není vůbec dobrá, říká poslanec Růžička
Autor fotografie: redakce|Popisek: Pavel Růžička, místopředseda výboru pro obranu
12 / 12 / 2023, 13:00

Návazně na odvolání ředitele VOP CZ a další diskusi o situaci v tomto státním podniku během schůze sněmovního Výboru pro obranu jsme oslovili poslance několika dotazy. Jako první odpověděl místopředseda výboru Pavel Růžička (ANO), který je dlouholetým přísným kritikem výsledků VOP CZ: „Pro VOP CZ je z dlouhodobého hlediska zhoubná kombinace přístupu vedení rezortu jako zakladatele a top managementu podniku,“ říká v jedné ze svých odpovědí.

Souhlasíte s rozhodnutím ministryně obrany Jany Černochové odvolat ředitele státního podniku VOP CZ Marka Špoka? Jak hodnotíte podle dosavadních informací jeho výsledky ve vedení podniku?

Pana Špoka s jasným zdůvodněním odvolal v roce 2019 ministr Metnar. Odůvodnil to tehdy nespokojeností s fungováním managementu a jeho interní a externí komunikací. Rok se s rokem sešel, a v údajně časové tísni, což je poslední dobou obvyklá výmluva paní ministryně, jej Jana Černochová bez výběrového řízení opět reinstalovala do pozice. A aby toho nebylo málo, a věnovali jsme se tomu na výboru, pan Špok si dále do vedení podniku bez výběrových řízení přivedl řadu lidí. Uteklo několik měsíců, nevalné výsledky se zhoršovaly, a propukl skandál, když chtěl pan ředitel řešit hrozící ztrátu snížením mezd zaměstnanců, a nám jako poslancům na výboru dokonce nesděloval pravdu o připravených zakázkách letošních, i na příští rok.

Abych tedy odpověděl na vaši otázku: samozřejmě souhlasím s rozhodnutím pana Špoka odvolat. Podle mého soudu pan bývalý ředitel měl v minulosti více než dost času, aby předvedl, co umí, a na svou pozici se vůbec neměl vracet. Je to odpovědnost paní ministryně a její rozhodnutí. Situace v podniku zřejmě není vůbec dobrá. Paní ministryně doslova řekla, že pokračuje nervozita zaměstnanců. Podnik je ke konci roku veden de facto provizorně, a nemám pocit, že by rezort vlastně věděl, co od podniku dlouhodobě očekává. Uvidíme, co se dozvíme po skončení kontroly, a jaké budou další kroky ministryně Černochové. Nemohu ale při pohledu na její dosavadní personální zásahy nejen ve státních podnicích říci, že jsou moje očekávání optimistická.

Jsme v půlce volebního období a mám pocit, že ve věci VOP CZ se paní ministryně dostala do slepé uličky. Nechce se mi věřit, že by na rezortu netušili nic o tom, jak podnik nefunguje, a že směřuje k další mnohamilionové ztrátě. Nebýt dopisu nespokojených zaměstnanců, možná by to vedení ministerstva nějak dokázalo zamést pod koberec. Když nám poslancům pan Špok na výboru vykresloval zářnou budoucnost podniku, přítomní zástupci rezortu neřekli ani půl slova, ale paní ministryně do několika týdnů pana ředitele odvolala. Kudy paní ministryně chodí, tudy hovoří o potřebě stability financování, transparentnosti a apolitičnosti tématu obrany. Přitom ale odvolává lidi, které si sama do funkcí vybrala, po pár měsících, a na jejich místa bez výběrových řízení dosazuje nové tváře. To rozhodně nevytváří stabilní prostředí, a bez výběrových řízení nelze hovořit ani o transparentnosti. Atmosféra v celém rezortu, včetně armády, jak ji vnímám já, není v důsledku toho vůbec dobrá.

Ministryně obrany Jana Černochová na 35. schůzi výboru uvedla, že projekt CV90 a další vyžadují ekonomicky a personálně stabilní podnik. Projekt CV90 ovšem již běží. Lze doufat ve stabilizaci podniku v žádoucím časovém horizontu?

Myslím, že jsem na to právě odpověděl. Jsem spíše skeptický. Což není výhrada vůči podniku jako takovému, a už vůbec ne vůči zaměstnancům, o jejichž kompetencích a kvalitách mám vysoké mínění. Pro VOP CZ je z dlouhodobého hlediska zhoubná kombinace přístupu vedení rezortu jako zakladatele a top managementu podniku. Bez zásadní změny koncepce v tomto směru žádnou stabilizaci a pozitivní výkony neočekávám.

VOP CZ se po loňském nepatrném zisku podle informací, které zazněly na výboru, opět propadne do mnohamilionové ztráty. Ministryně obrany rovněž zmínila přetrvávající nervozitu mezi zaměstnanci státního podniku. Zmíněna byla potřeba změn, restrukturalizace. Můžete obecně naznačit svou představu, jak by měl podnik nadále fungovat?

V první řadě musíme počkat na podklady, které vzniknou v rámci probíhající kontroly. Ministerstvo bude muset přijít se strategickým řešením pro VOP CZ, a my jako opozice jsme samozřejmě připraveni se o variantách s vládní koalicí bavit. Zaznamenal jsem z vládních pozic na podzim například úvahu, že řešením by mohlo být vytvoření společného podniku se soukromou společností. Nezazněly podrobnosti, ale i to nepochybně je jedno z témat, kterému se v diskusi můžeme věnovat. Ministerstvo odmítlo privatizaci VOP, vstup soukromého investora podle sdělení paní ministryně neumožňuje zákon. Takže uvidíme, jaká řešení rezort nabídne.

Očekáváte, že na konci ledna 2024, kdy by měl být k dispozici výstup z probíhající veřejnosprávní kontroly ve VOP CZ, dostanete odpovědi na všechny otázky, které k tématu na výboru zazněly? Specificky například o roli pana náměstka Šulce v cenotvorbě na dílenská vozidla v rámci zakázky na CV90?

Já doufám, že dostaneme. Ta kontrola měla původně skončit již v říjnu, protahuje se do konce roku. To naznačuje, že management vedený panem ředitelem Špokem vytvořil v podniku situace, které není snadné rozplétat. Určitě se na ně budeme v lednu paní ministryně ptát. A stranou nezůstane ani zmiňované téma údajné slevy na ta servisní vozidla, kterým odkazujete asi na obsah anonymního dopisu zaměstnanců ministryni obrany. Ředitel Špok v říjnu na schůzi výboru tyto informace popíral, ale protože dnes už víme, že nemluvil ve všem tak docela pravdu, bude zajímavé si poslechnout, jak to tedy bylo ve skutečnosti.

Tagy článku