Norimberský proces SM s ruskými zločinci na Ukrajině – bezohlednost a brutalita Sergeje Surovikina Putinovi vítězství nepřinesou

Norimberský proces SM s ruskými zločinci na Ukrajině – bezohlednost a brutalita Sergeje Surovikina Putinovi vítězství nepřinesou
Autor fotografie: foto: Mil.ru; CC BY 4.0|Popisek: Surovikin
15 / 10 / 2022, 16:00

Přiveďte odsouzeného. Ve volném seriálu zahájíme předběžný "Norimberský proces" se strůjci, ideology a vykonavateli válečných zločinů, jichž se Rusko dopouští během své nevyprovokované agrese na Ukrajině. Odhlédneme-li od zbytečnosti této války a důsledků, které se promítají do všeobecného snížení životní úrovně, což je ve srovnání se ztrátami, které přináší bránící se Ukrajině, v podstatě marginální problém, pak ruské válečné zločiny v podobě bezohledných útoků na civilisty všemi myslitelnými prostředky nebo například barbarského zacházení s válečnými zajatci jsou jevy, které jednoduše civilizovaný svět nemůže přehlížet, nelze je ignorovat, nejsou promlčitelné a bude nutné je potrestat. Náš první symbolicky odsouzený bude generál, kterého si Putin aktuálně vybral za velitele ruských sil na Ukrajině, Sergej Surovikin řečený generál Armagedon.

Tato volba v sobě vlastně dobře odráží ruskou ubohost, zlost a špatně skrývaný vztek. Ten pramení z faktu, který je dnes již zřejmý i Putinovým zastáncům. Tvrzená prvořadá světová "velmoc" totiž pomalu končí osmý měsíc své třídenní "speciální vojenské operace", během níž předvedla vojenskou nedostatečnost ve všech myslitelných oblastech, a aktuálně ji ukrajinská armáda během své protiofenzívy školí způsobem, kterému se budou vojenské školy v budoucnu jistě důkladně věnovat.

Předchozí neúspěšní velitelé kromě svých vlastních limitů naráželi především na nepřipravenost ruské armády ve všech ohledech, od diskutabilní organizace praporních bojových uskupení přes nedostatky týkající se technické úrovně výzbroje a kvality výcviku po zcela zásadní problémy v oblasti logistiky, vše ve velké míře kromě standardního postsovětského šlendriánu jako důsledek korupce, která v ruském prostředí nesnese měřítko. A ve stejné míře pak naráželi na podceňovaného protivníka, který se ukázal být odhodlaným a díky hodnotové integritě svého politického vedení a  materiální i morální podpoře ze Západu více než zdatným. Ruští velitelé se museli vypořádat také s Putinovou představou, že ze svého bunkru může řídit operace jednotek, o jejichž situaci, schopnostech a možnostech má jen velmi nepřesné představy, sám není vojákem, a jeho přesvědčení, že může efektivně velet, je zřejmě stejného původu, jako stejné přesvědčení jiného sebestředného diktátora a válečného zločince, Adolfa Hitlera.

Za této obecné situace pak padla Putinova volba ve zjevné a prohlubující se personální nouzi na Surovikina, který je pro svou brutalitu přezdíván "generál Armagedon". Znovu: odhlédneme-li od iracionálních strategických cílů ruské invaze na Ukrajinu, problémy v realizaci spočívají v oblastech jako je organizace, úroveň vycvičenosti, výstroje a výzbroje, logistických prostředků, operační postupy, motivace vojáků válčit za nesmyslné cíle. Pokud v nějakém ohledu ruská armáda "exceluje", je to na poměry 21. století a evropského civilizačního prostoru bezohlednost, nelidskost a brutalita na všech úrovních, individuální zločiny primitivů.

Pokud by Putin rozuměl problémům, v nichž jeho ozbrojené síly na Ukrajině vězí, těžko by velitelem jmenoval někoho, kdo může přinést jedině více bezohlednosti, více nelidskosti a více brutality. Což ostatně hned předvedl – v přiznané zoufalé "odplatě" za poničený Kerčský most plýtvá Surovikin pro Rusko těžko nahraditelnými střelami s plochou dráhou letu na ničení civilních a z vojenského hlediska naprosto bezvýznamných cílů. V důsledku utvrzuje Ukrajince v odhodlání vzdorovat a sjednocuje světové vlády v podpoře bránící se země. Obočí nad ruským počínáním zvedá i Čína.

Generál Armagedon (Surovikin), který by jinak tvořil úžasný páreček ve výběhu pomyslné zoologické zahrady s "politologem" Armagedoničem (Satanovským), má za sebou obě války v Čečensku a ruskou vojenskou intervenci v Sýrii. A existuje řada příkladů, které dokládají pověst, která jej předchází. "Je velmi symbolické, že Sergej Surovikin, jediný důstojník, který v srpnu 1991 nařídil střílet do revolucionářů a skutečně zabil tři lidi, nyní velí této poslední snaze o obnovu Sovětského svazu." napsal ruský politolog a sociolog Grigorij Judin. Surovikin může být bezohledný, krutý a přijít s dosud netušenými způsoby, jak, zcela zbytečně a bez vojenského efektu, zasahovat ukrajinské civilní cíle. To skutečně může. Zcela určitě ale není osobou, jejíž minulost by slibovala kompetence v oblastech konvenčního vedení války. Ruská armáda nebude efektivnější. A pro Surovikina bude jedině dobře, pokud bude, jakýmkoli způsobem, co nejdříve z Ukrajiny vyprovozena, a on tam bude mít na páchání válečných zločinů proti civilistům méně času.

Zdroj: The Guardian; Wikipedia

Tagy článku