Nová BVP pro českou armádu? Nekupujeme pouze kus oceli s dělem, ale celý komplet služeb (komentář Lumíra Němce)

Nová BVP pro českou armádu? Nekupujeme pouze kus oceli s dělem, ale celý komplet služeb (komentář Lumíra Němce)
02 / 03 / 2019, 14:30

„Ochrana života vojáka je pro nás v tendru na nová BVP prvořadá“, řekl ministr obrany Lubomír Metnar na setkání s novináři, kde hovořil za účasti náčelníka generálního štábu Aleše Opaty a svých dvou náměstků. Na otázku, jaký požadavek bude hrát klíčovou roli, odpověděl, že ,,kritérium ochrany života vojáka je pro nás v tendru na nová BVP na prvním místě".

V tom má pan ministr pravdu. Ochrana života vojáka je prioritou, ale nemůže být pouze jedinou hlavní prioritou. Protože v tom případě bychom mohli koupit těžký „ocelový monolit“ na pásech, kde by byl voják skutečně bezpečně chráněn proti všem druhům ohrožení, ale toto monstrum by se pohybovalo malou rychlostí, většina terénu by byla neprůchodná a jeho operační použití by fakticky bylo nulové.

Kritéria pro nákup nových BVP by se daly rozdělit do tří skupin. Skupina číslo jedna jsou vlastnosti samotného BVP a jeho kvalita. Zde by měly hrát roli všechny technické a bezpečnostní klady i zápory daného vozidla, balistická ochrana, výzbroj, elektronické vybavení, průchodnost terénem a mnoho dalších parametrů.

Skupina číslo dvě by měla obsahovat vše, co za tyto peníze dostanu. Je potřeba si uvědomit, že nekupujeme pouze kus oceli s dělem, ale celý komplet služeb. Jako je servis, výcvik posádek, dodávka náhradních dílu atd.

Třetí skupinu tvoří ekonomická kritéria. Tady se jedná o cenu, ale cena by také neměla být jediným vodítkem. Zde by mělo být zohledněno například i to, jestli je možnost přenést výrobu do České republiky a následné opravy a dodávky náhradních dílů lze zajistit přímo v ČR. Toto by mělo výhodu nejenom z hlediska strategického, nebudeme vázáni na dodávkách z cizího státu, ale i z hlediska ekonomického, od tvorby nových pracovních míst až po odvod daňových povinností zde a ne v zahraničí.

 

Autor: Lumír Němec

Tagy článku