Nové britské obrněnce Ajax – šance pro českou armádu

Nové britské obrněnce Ajax – šance pro českou armádu
Popisek: vozidlo Ajax
03 / 05 / 2018, 14:30

Britská armáda začala od minulého roku zařazovat do výzbroje rodinu nových obrněných pásových vozidel vyvinutých na bázi obrněnce ASCOD 2 od společnosti General Dynamics. V současnosti evropská divize General Dynamics nabízí ASCOD 2 a jeho odvozené verze i české armádě v rámci programu modernizace pozemních sil.

Přes 40 let britská armáda disponovala sérií obrněných pásových vozidel souhrnně označovaných jako Combat Vehicle Reconnaissance Tracked – CVR(T). Šlo o lehká vozidla určená především pro průzkum a bojové operace, která se vyznačovala mobilitou a snadnou přepravitelností, ovšem na úkor odolnosti. Jejich charakteristiky i provozní výkony na moderním bojišti můžou už jen těžko obstát, proto britská armáda zavádí do výzbroje náhradu v podobě vozidel rodiny Ajax vycházejících z typu ASCOD 2. Celý proces modernizace, který patří k jedněm z největších za poslední desetiletí u britských pozemních sil, odstartoval na počátku tohoto tisíciletí, kdy britská armáda vyhlásila dva programy na pořízení nových obrněných vozidel – Specialist Vehicle (SV) a Utility Vehicle (UV).

ASCOD 2 vítězem britského tendru, šance pro českou armádu

V rámci prvního z nich (SV) požadovala britská armáda jednotnou pásovou platformu pro celou škálu vozidel různého určení, která by zjednodušovala servis i logistickou podporu. V rámci výběrového řízení a rozsáhlých zkoušek armáda a ministerstvo obrany srovnávaly dva typy – CV90 od BAE Systems a typ ASCOD 2 od britské pobočky General Dynamics. Vítězem porovnávacích zkoušek i výběrového řízení byl vyhlášen ASCOD 2 a stal se základem pro nová britská vozidla souhrnně označována jako Ajax. Na podzim roku 2014 ministerstvo obrany s General Dynamics UK podepsalo kontrakt na dodávku 589 vozidel pro britskou armádu v hodnotě 3,5 miliardy liber a v červenci 2015 pak i zakázku na servisní a technickou podporu do roku 2024 v hodnotě 390 milionů liber.

Celý program nesl původně označení Scout Specialist Vehicle, na podzim 2015 byl poprvé prezentován prototyp průzkumného/bojového vozidla Ajax, které má představovat nejpočetnější verzi zařazenou do výzbroje. Právě po ní nese od onoho data celý program jméno Ajax. Britská armáda objednala 589 vozidel v šesti verzích, z toho 245 kusů průzkumné/bojové varianty Ajax, dále 93 kusů průzkumné/podpůrné pojmenované Ares, 112 velitelských vozidel Athena, 50 kusů servisních vozidel Apollo, 38 kusů vyprošťovací verze Atlas a 51 exemplářů ženijního provedení pojmenovaného Argus. Dodávky začaly v loňském roce, poslední kusy mají být dodány v roce 2024, přičemž první jednotka s novými obrněnci by měla být operačně způsobilá za dva roky.

Základem pro řadu vozidel Ajax se stalo nejnovější provedení vozidla ASCOD 2 označované jako ASCOD 42, které představuje jeho nejtěžší verzi. Jak již bylo řečeno, pro britskou armádu General Dynamics vyvinul šest hlavních verzí vozidel, které mají ještě subverze, celkem je tedy vyprojektováno devět specializovaných vozidel. To je důležitý fakt ve spojitosti s výběrovým řízením na nová pásová obrněná vozidla pro českou armádu, ve kterém typ ASCOD 2 nabízí General Dynamics European Land Systems (evropská pobočka General Dynamics). Znamená to, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést už vyvinuté účelové modifikace vycházející z britských. I provedení vozidla s věží Samson Mk II, které se účastnilo loňských předběžných českých armádních testů, už v sobě zahrnuje konstrukční řešení uplatněná u britských vozidel řady Ajax. Podle současných plánů by česká armáda chtěla obdržet první nová pásová vozidla v roce 2020, souběh zavádění nových vozidel pro britskou i českou armádu by tak mohl mít velký přínos pro obě strany.

Výroba vozidel programu Ajax pro britskou armádu je rozdělena na dvě fáze. Prvních sto vozidel vznikne ve výrobním komplexu GDELS ve španělské Santa Barbaře. Další vozidla se budou vyrábět v jižním Walesu, tamní továrna bude mít na starosti i opravy, modernizace a technickou i servisní podporu. Británie tak bude, co se týče programu Ajax, zcela soběstačná. Je to také důkaz toho, že General Dynamics potažmo jeho evropská divize GDELS je schopná bez potíží převézt výrobní a opravárenské kapacity kamkoliv podle požadavků armády, která ASCOD 2 zavede do výzbroje, a to včetně know-how a výrobní dokumentace. Ostatně stejný přistup zvolila i v případě vozidel Pandur II pro českou armádu, které byly z velké části vyrobeny v České republice a jejich další výroba i servisní a technické služby jsou zajišťovány českými podniky.

Nejtěžší ASCOD 2 základem pro Ajax

Vozidla řady Ajax pro britskou armádu se vyznačují velmi vysokou mírou ochrany posádky, což je prvek, který dostal, na rozdíl od starých vozidel CVR(T), vysokou prioritu. Proto byla za základ zvolena nejtěžší verze ASCOD 2/42 s celkovou hmotností dosahující až 42 tun. Odolnost vozidel britské armády tak může dosahovat až úrovně 4/5+ podle normy STANAG 4569, což z nich činní jedny z nejlépe chráněných vozidel pro motostřelecké jednotky vůbec. Vozidla rodiny Ajax disponují modulárním systémem pancéřování, poškozené části tak mohou být snadno vyměněny bez nutných zásahů do konstrukce. Tento systém také usnadňuje pozdější modernizaci, nové typy pancéřování vyvinuté v budoucnosti bude možné bez problémů integrovat na vozidla místo stávajícího.

Také protiminová ochrana je na vysoké úrovni. Stroje mají oddělenou podlahu prostoru pro výsadek ode dna korby (tzv. double deck). Toto řešení lépe chrání posádku před účinky výbuchů min než sendvičová konstrukce podlahy. Členové pěšího mužstva sedící na protiminových sedačkách, jež se nedotýkají podlahy, nemusejí mít při jízdě nohy na speciálních lištách, jako je to u jiných současných bojových vozidel. Navíc konstrukce dvojité podlahy tlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od předmětů ležících na podlaze, které jsou výbuchem vymrštěny vzhůru. Není totiž reálné, aby v ostrém bojovém nasazení bylo veškeré vybavení uchyceno v konzolích a držácích. Vozidla Ajax mohu mít i přídavné protiminové pancéřování, díky kterému je odolnost proti výbuchům opět řadí na špičku ve své kategorii.

Pohon vozidel bude zajišťovat powerpack s turbodieselem MTU 8V 199 TE21 disponujícím výkonem 600 kW a automatickou převodovkou RENK HSWL 256B. Motory pro britské Ajaxy se budou vyrábět v Británii ve výrobních kapacitách firmy Rolls-Royce. S touto motorizací Ajax v provedení průzkumné/bojové vozidlo pěchoty dosahuje maximální rychlosti 70 km/h a zrychlení z 0 na 48 km/h zabere 12,5 s. Výkon pohonné soustavy zajišťuje 60procentní stoupavost, Ajax dokáže překonat kolmou překážku o výšce 75 cm a překonat příkop o šířce 2,5 m, bez přípravy pak může přebrodit vodní překážku do hloubky 1,25 m. Kapacity nádrží dávají vozidlu jízdní dosah přes 500 km.

Hlavní verze v podobě průzkumného/bojového vozidla Ajax bude vybavena bojovou otočnou věží s kanonovou výzbrojí. Půjde o rychlopalnou zbraň CTAS ráže 40 mm s nabíjecím automatem používající novou teleskopickou munice (CT), přičemž posádky vozidel budou mít k dispozici až pět druhů této munice. Je výsledkem dlouhého vývoje, jehož počátky se datují již do 90. let minulého století. Oproti klasické munici stejné ráže má menší rozměry, tudíž je jí možné do vozidla umístit vetší množství. Vedle kanonu je ve věži Ajaxu zabudován i koaxiální kulomet L94A1 ráže 7,62 mm. Touto zbraní integrovanou do malých dálkově řízených bojových stanic budou vybaveny i ostatní varianty rodiny Ajax.

Rodina Ajax – šest verzí, devět variant

Britská armáda pořídí vozidla v šesti verzích (Ajax, Ares, Athena, Argus, Atlas, Apollo) a devíti variantách – průzkumné/bojové vozidlo pěchoty, vozidlo řízení palby, přehledové, pozorovací, obrněný transportér, vozidlo velení a řízení, ženijní/průzkumné, vyprošťovací a opravárenské. Modularita konstrukce i otevřená architektura vybavení a elektronických systémů však umožňují rychlý vývoj i dalších verzí a speciální provedení, jako například vozidlo palebné podpory s bojovými věžemi a zbraněmi do ráže 120 mm.

Ajax

Jak již bylo řečeno, nejvíce co do počtu vznikne průzkumných/bojových vozidel pěchoty Ajax s věží a kanonem ráže 40 mm. Mají se stát jakýmisi předsunutými „tykadly“ britské armády. Budou mít na starosti získávání informací o situaci na bojišti, lokalizaci cílů a sledování pohybů nepřítele, elektronický boj atd., obecně budou jejich hlavními úkoly mise ISTAR (Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance). To vše bude možné provádět díky velmi pokročilým elektronickým systémům a senzorům včetně radaru a také výkonnému digitálnímu komunikačnímu systému BOWMAN (stejný jako v tancích Challenger 2), jenž bude vozidla propojovat s nadřízenými složkami velení v reálném čase a za všech podmínek. Britská armáda dostane tři varianty Ajaxu, průzkumnou/bojovou, provedení uzpůsobené pro koordinované řízení palby z různých zdrojů a konečně varianta pro sledování situace na bojišti. Ajax je přepravitelný vzduchem v letounech jako je C-17 nebo A400M.

ajax

Ares

Jméno Ares nese obrněný transportér, jehož posádku tvoří velitel, který zároveň plní roli střelce, a řidič. V zadní části je pak prostor pro sedmičlenné pěší družstvo s veškerou výzbrojí a výstrojí. Další vybavení může být vezeno na speciálních úchytech a přípravcích na korbě vozidla. Výzbroj tvoří dálkově ovládána bojová stanice s kulometem L94A1 ráže 7,62 mm. Vedle varianty obrněný transportér britská armáda zavede i Ares ve variantě průzkumného a přehledového vozidla bojové sestavy.

ares

Athena

Verze Athena bude mít jen jednu variantu, a to vozidlo pro velení a řízení. Představuje pojízdnou platformu pro velení jednotek, která má získávat informace a přehled o situaci na bojišti, jež jsou potřebné pro velení a řízení bojových operací. Posádku tvoří řidič a střelec, dále pak velící důstojník, jeden pozorovatel a dva operátoři elektronických systémů. K výbavě a výzbroji patří dálkově ovládána bojová stanice s kulometem L94A1 ráže 7,62 mm a také externí energetická jednotka zajišťující provoz průzkumných a pozorovacích systémů.

Argus

Průzkumná/ženijní verze dostala označení Argus a britská armáda ji objednala pouze v této variantě. Posádku tvoří řidič, velitel/střelec a ženijní specialista. Vozidlo je vybaveno bojově-informačním systémem a také zařízeními a systémy, které umožňují různá měření a sběr informací, stejně jako ženijní práce, úpravu terénu či pyrotechnické práce. I verze Argus je vyzbrojena bojovou stanicí s kulometem L94A1 ráže 7,62 mm.

Ajax2

Atlas

V jediné variantě bude do výzbroje zavedena i verze Atlas, což je vyprošťovací vozidlo sloužící k vyprošťování, odtahu a transportu poškozených vozidel z bojiště. Posádku tvoří tři členové, velitel/střelec, řidič a operátor. K vybavení patří navijáky, přední radlice fungující jako zemní kotva, a také dálkově řízená bojová stanice s kulometem L94A1 ráže 7,62 mm.

Apollo

Také verze Apollo bude sloužit v jedné variantě, kterou představuje opravárenské vozidlo a technická podpora. Je schopno tahat poškozená vozidla a jeho posádka je může pomocí jeřábu také opravovat, popřípadě vyměňovat celý powerpack vozidel rodiny Ajax. Apollo přepravuje nářadí a přípravky potřebné k polním opravám vozidel a také některé náhradní díly. Jeřáb s nosností 5 t může pracovat nezávisle na vlastním pohonu vozidla, lze jej tedy napojit na odpovídající externí zdroj. I Apollo je vybaveno dálkově řízenou bojovou stanicí s kulometem L94A1 ráže 7,62 mm.

Nepřehlédněte na Security magazínu: Historie  - vnímáme dějiny v souvislostech a nadhledem. Sledujte nejdůležitější okamžiky historie. S námi víte více

Tagy článku