Nové speciální Pandury II pro AČR ve vojskových zkouškách

Nové speciální Pandury II pro AČR ve vojskových zkouškách
28 / 11 / 2019, 14:00

V lednu 2017 podepsalo Ministerstvo obrany ČR s podnikem Tatra Defence Vehicle smlouvu na dodávku 20 speciálních obrněných vozidel Pandur II. Náročný projekt nových vozidel pro AČR nyní spěje do finále a armáda by mohla první kusy speciálních pandurů už brzy převzít do své výzbroje.

Na základě objednávky z roku 2017 česká armáda získá 6 speciálních pandurů ve velitelské verzi KOVVŠ (kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní) a 14 ve spojovací verzi KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací). Součástí dodávky je i 6 polních velitelských pracovišť. Nové Pandury II CZ 8x8 budou sloužit u velitelství 4. brigády a velitelství jednotlivých praporů této brigády.

Kopřivnický podnik Tatra Defence Vehicle ve spolupráci s dalšími společnostmi a institucemi, jako jsou Retia, Vojenský výzkumný ústav, Vojenský technický ústav pozemního vojska, Ray Service, Optokon, Interlink CS, B.O.I.S. Filtry a dalšími, stavbou velitelsko-štábních a spojovacích verzí vozidel Pandur II CZ prokázaly, že český obranný průmysl má schopnosti vyvíjet moderní obrněnou techniku a kapacity dodávat české armádě vojenské platformy s elektronickým vybavením na světové úrovni. Po ukončení vojskových zkoušek, kterými vozidla v současnosti úspěšně procházejí, již nebude nic bránit výrobě nových pandurů, přičemž všech 20 kusů armáda má dostat v průběhu následujících měsíců. První 4 kusy už v letošním roce, zbývajících 16 kusů do konce roku 2020.

Spojovací vozidla KOVS jsou určena pro zajištění podpory a interoperability systémů velení a řízení na brigádní a praporní úrovni. Technické a elektronické vybavení vozidla KOVS dává možnost zpracovávat informace až do stupně „T“. Velitelsko-štábní pandury KOVVŠ budou poskytovat podporu při rozhodovacích procesech velitelů na stupni prapor a brigáda během řízení boje a zefektivní proces velení a řízení podřízeným prvkům. Také u vozidel KOVVŠ technické a elektronické vybavení dovoluje pracovat s informacemi až do stupně „T“. Velitelsko-štábní pandury budou doplněny i o pracoviště pro činnost štábu v poli (PŠ). Jde o speciální nafukovací stany o rozměrech 8 x 5,7 x 3 m s kapacitou 10 pracovišť s počítačovými terminály. Pomocí nich bude možné rozšířit počet příslušníků štábu nadřazených velitelských stupňů přímo v poli.

Díky speciálnímu určení vykazují pandury spojovací a velitelsko-štábní verze odlišnosti od pandurů, které již v řadách české armády slouží. Interiér korby disponuje většími rozměry, než je tomu například u bojových pandurů KBVP, a to především kvůli zástavbě řady elektronických systémů. Pro srovnání vnitřní prostor KBVP činí 13,12 m3, u KOVS a KOVVŠ je to 14,4 m3, vnitřní prostor narostl především díky zvýšení korby vozidel. V interiéru vozidel KOVS i KOVVŠ je prostor pro 4 členy osádky, kterou tvoří řidič, velitel vozidla a dva operátoři elektronických systémů. Všichni sedí na nových protivýbuchových sedačkách BOG-AMS-V českého původu. Osádka má také k dispozici nezávislý zdroj elektrické energie.

pandur II

Nejvýraznější změnou oproti pandurům již zavedeným v české armádě je navýšení balistické a protiminové ochrany vozidel KOVS a KOVVŠ na úroveň 3/3a dle STANAG 4569. Té bylo docíleno především instalací nových přídavných plátů keramického pancíře a zesílením podvozkových částí vozidla. Díky těmto změnám se navýšila i celková hmotnost obou verzí ve srovnání s předchozími provedeními českých pandurů, proto byl u nich posílen rovněž brzdový systém, zároveň přišly o schopnost plavby.

Pandury verze KOVVŠ jsou vybaveny řadou systémů pro utajené a i neutajené hlasové a datové spojení v pásmech VKV a UKV. Jde především o radiostanici AN/PRC-117G umístěnou v prostoru velitele, dále pak terminál INMARSAT BGAN, dvě VKV/UKV antény a anténu SATCOM. Právě díky instalaci teleskopického anténního stožáru, který se může vysunout do výšky více než 10 m, je velitelsko-štábní i spojovací pandur vybaven hydraulickými podpěrami podvozku kvůli stabilizaci.

Pro zajištění vysokokapacitního přenosu dat jsou vozidla KOVVŠ vybavena radioreléovým spojem, který tvoří jednotka RF-7800W-IU200, dále systém automatického natáčení směrové antény, radiostanice RF-7800W-OU500, směrová anténa, všesměrová anténa a jednotka hlasitého příposlechu. Vozidla jsou také vybavena systémy pro utajované i neutajované datové a hlasové spojení v rámci sítové infrastruktury a vnitřním hovorový zařízením pro osádku.

Vozidla KOVS jsou vybavena obdobnými systémy pro utajené i neutajené hlasové a datové spojení v pásmech VKV a UKV jako v případě vozidel KOVVŠ, mají navíc dvě radiostanice AN/PRC-117G umístěné u druhého operátora. Obdobné, s některými dílčími odlišnostmi, je vybavení pro utajované i neutajované datové a hlasové spojení v rámci sítové infrastruktury a vnitřní hovorové zařízení pro osádku. Oproti verzi KOVVŠ jsou vozidla KOVS vybavena i systémy utajeného a neutajeného hlasového a datového spojení v pásmu KV. Nové spojovací a velitelsko-štábní pandury pro AČR nemají žádnou integrální výzbroj či bojové stanice, ovšem u příklopu velitele vozidla je instalována lafeta pro pěchotní lehký kulomet MINIMI ráže 7,62 mm, ke kterému je vezen palebný průměr 600 kusů střeliva.

Motorizace u nových pandurů je shodná již zavedenými verzemi v české armádě. Jde tedy o šestiválcový turbodiesel Cummins ISLe T450 HPCR o výkonu 335,6 kW, který je schopen obrněnce rozjet až na rychlost převyšující 100 km/h při hmotnosti přesahující 22 t. Dojezd činí přibližně 700 km, vozidla jsou schopna překonávat příkopy o šířce až 2,2 m, svislé překážky do výšky 0,6 m a překonávat vodní toky proděním do výšky hladiny 1,5 m.

Tagy článku