Novela ZZVZ a specifika obranných akvizic? Domácí úkol Jany Černochové nesplněn. Některé výroky se jí mohou vrátit jako bumerang

Novela ZZVZ a specifika obranných akvizic? Domácí úkol Jany Černochové nesplněn. Některé výroky se jí mohou vrátit jako bumerang
Autor fotografie: Ministerstvo obrany, Public domain|Popisek: Jana Černochová při podpisu Dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA
22 / 02 / 2024, 14:00

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se ve Sněmovně minulý týden ptala, jestli někdo dělal v minulosti z podaných námitek u antimonopolního úřadu "haló" a odpověděla si, že nedělal. Odhlédneme-li od definice slova "haló", pak téma způsobu vypisování a řízení veřejných zakázek v rezortu obrany samozřejmě bylo tématem vždy.

Role ÚOHS byla samozřejmě vždy i v zakázkách na obraně důležitá. Když antimonopolní úřad potvrdil pokutu ve výši 550 milionů korun za nevypořádání námitek italské společnosti Leonardo v rámci zakázky na víceúčelové vrtulníky, věnoval se tomu podrobně na své schůzi v únoru 2021 sněmovní Výbor pro obranu, který tehdy Černochová jako jeho předsedkyně řídila: "Jaká je nyní strategie MO? Bude navrhovat ještě v tomto volebním období nějakou změnu legislativy? Pokud MO trápí legislativní rámec, pak by s ním mělo něco dělat, Výbor pro obranu o případné změně legislativy informován nebyl, při projednávání plánu prioritních legislativních návrhů," řekla na této schůzi Černochová.

Tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) odpověděl, že Ministerstvo obrany nic předkládat zatím nebude, protože nechce měnit pravidla v průběhu významných zakázek (před podpisem tehdy byly mj. zakázky na samohybná děla CAESAR, protiletadlové komplety SPYDER, stále probíhal tendr na pásová BVP). A dodal, že záměrem MO je do budoucna přijít se svým vlastním zákonem o pořizování vojenského materiálu a techniky, a tedy vyvázat obranu z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek. Jana Černochová opáčila, že právě u velkých zakázek jako je BVP "by měla být jistota, že nebude docházet k podobným obstrukcím a pokud je díra v zákoně, tak by měla být co nejrychleji napravena, aby armáda měla jistotu, že nákupy proběhnou řádně a včas."

Označila tedy tímto námitky italské společnosti Leonardo za obstrukce. Ostatně i později v roli ministryně obrany důsledně využila všech opravných prostředků, jakými se mohl rezort proti udělené pokutě bránit. To vysvětlovala opakovaně jako projev péče řádného hospodáře, ačkoli výsledkem bylo definitivní potvrzení pokuty a vrácení více než půl miliardy korun do státního rozpočtu. Občan může jen zírat: ministerstvo porušilo zákon, stát si z kapsy do kapsy poslal 550 milionů, započetl je mj. do obranných výdajů vůči HDP, a k tomu ještě přičtěme náklady na ve výsledku neúčinnou obhajobu. Faktem ovšem zůstává, že nejen ministr Metnar, který řekl, že to neudělá, ale ani ministryně Černochová žádný speciální zákon o zadávání obranných zakázek nepředložili.

"Přesto by bylo ale dobré jít cestou, kterou ministr obrany zmiňoval, tedy speciálního zákona. V minulosti jsem vždy při schvalování či novelizaci zákona o veřejných zakázkách apelovala na ministry obrany a pro místní rozvoj, aby byla jistota, že tato legislativa vyhovuje oblasti obranných akvizic, vždy jsem byla ujištěna, že vyhovuje a že žádné problémy nejsou. A poté při problémech se představitelé MO odvolávali na nevyhovující zákon o veřejných zakázkách," řekla na zmíněné únorové schůzi Černochová. Ve funkci ministryně je dnes již více než dva roky. Vláda Petra Fialy problematiku ve svém programovém prohlášení formuluje jemněji: "Do roku 2023 předložíme novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek s ohledem na specifika obranných akvizic." - nikoli tedy speciální zákon, ale novelizace stávajícího.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.) vznikla a ve Sbírce zákonů byla zveřejněna loni v červnu. Jakkoli jde o komplexní novelu, velmi těžko ji lze brát jako normu vzešlou z naznačené dlouhodobě vedené debaty o potřebě změny pravidel pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany. Této oblasti se ostatně změny platného zákona, které novela přinesla, týkají spíše okrajově. Smyslem novely bylo odstranění nedostatků transpozice unijních zadávacích směrnic, na něž upozorňovala Evropská komise. Ta se přitom nedávno obrátila na Českou republiku právě ve zmíněné kauze víceúčelových vrtulníků, přičemž České republice vyčítá mj. obcházení směrnice o veřejných zakázkách v oblasti obrany o organizaci nabídkových řízení zneužitím výjimky pro mezivládní zakázky stanovené v uvedené směrnici.

Výrok ministryně Černochové, že z podání na ÚOHS nikdo v minulosti nedělal "haló", neplatí. Toto haló dělala mj. ona osobně, přičemž řešení spatřovala ve změně příslušné legislativy, která by zabránila "obstrukcím". Jana Černochová před nástupem do funkce ministryně obrany předchozí ministry urgovala ohledně potřeby novely či nového zákona; po dvou letech ve funkci ale sama s žádnou úpravou legislativy v tomto směru dosud nepřišla, a vláda jako celek nesplnila z hlediska termínu své programové prohlášení. Namísto toho byla v rezortu obrany realizována řada zakázek, kolem nichž se vznášejí otazníky, a které také antimonopolní úřad řeší či řešil. Tendr na LÚV raději MO samo zastavilo. Časovanou bombou pak je otázka akvizice BVP CV90 "nemezivládní dohodou". Některé dnešní výroky se ministryni Černochové mohou vrátit jako bumerang.

Zdroj: Zápisy z jednání Výboru pro obranu, ÚOHS

Tagy článku