O krok zpět: Zadání pro systém řízení palby vrátilo ministerstvo zpět na armádu

O krok zpět: Zadání pro systém řízení palby vrátilo ministerstvo zpět na armádu
19 / 05 / 2020, 17:00

Když jsme v dubnu psali o vlivu skupiny Omnipol na rozhodování Ministerstva obrany ve věci akvizice systému řízení palby dělostřelectva, obratem ministerstvo na svém webu reagovalo a některá naše tvrzení popřelo. Skutečností ovšem je, že otázky spojené se zřejmou preferencí nevyhovujícího systému ODIN, se vracejí opakovaně. Zdá se nicméně, že na ministerstvu po odchodu pánů Dvořáčka a Říhy začínají fungovat kontrolní mechanismy, a budiž to ministru Mentarovi přičteno k duhu.

Podle našich informací byla specifikace systému řízení palby dělostřelectva vrácena zpět armádě k vypořádání připomínek. Ministerstvo obrany to sice označuje za standardní krok každého projektu, my si přesto dovolíme vyjádřit určitý optimismus. Ledy se hnuly. Armáda dostala k přepracování požadavky, které příliš zřetelně nahrávaly jednomu výrobci a jednomu systému, tedy společnosti Kongsberg a systému Odin - dlouhodobě prosazovanými skupinou Omnipol. Pokud to resort bude chtít popírat, stačí připomenout interpelaci poslankyně Jany Černochové, která dokládá čilou komunikaci s Omnipolem v minulosti a upřednostňování jednoho jediného systému.  

Je záhodno připomenout, že v dubnovém článku jsme rovněž napsali, že když v únoru 2019 tehdejší ředitel odboru vyzbrojování pozemní sil Ministerstva obrany Tomáš Dvořáček zadal zpracování marketingové studie VTÚ, věnovala se studie jen systému Odin. Náhoda? Ne! Jelikož právě Dvořáček byl podle ministra Metnara první obětí kauzy 3x předraženého nákupu pasivních sledovacích systémů VERA NG spadajícího rovněž do portfolia Omnipolu. Hned za jeho odchodem následovala „poprava“ náměstka Filipa Říhy, kterou si nepřímo vyžádali členové výboru pro obranu za ANO. Hlava subalterního úředníka totiž nebyla důstojna mediálnímu humbuku, kterou si kauza vyžádala. A Babišova intervence budiž toho důkazem.  

Ale zpět ke studii. Ministerstvo reagovalo tím, že smlouva o studii proveditelnosti s VTÚ obsahuje posouzení pěti systému certifikovaných v ASCA (Artillery Systems CooperationActivities, datové propojení národních SŘP v rámci NATO). A říká, že "V textu článku zmiňovaná „studie proveditelnosti z roku 2018“ neexistuje."

Což je zvláštní. Na to, proč je studie proveditelnosti zadávána pouze na systém ODIN, se ptala ve své výše zmíněné interpelaci na tehdejší ministryni obrany Karlu Šlechtovou již v květnu 2018 předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová. Podle odpovědi "Systém řízení palby ODIN nejlépe splňuje klíčové požadavky dělostřelectva pro zavedení do AČR v rámci řešení strategického projektu „Záměr udržení a rozvoj schopností dělostřelectva AČR“." Přičemž o VTÚ se v této souvislosti hovořilo jako o "národním integrátorovi", který měl zajistit propojení systému ODIN s prvky C4ISTAR. Současně se tehdy podle odpovědi Karly Šlechtové vůbec nepočítalo s tím, že by nově pořizovaný a zaváděný systém měl řídit také palbu stávající ráží 152 mm. Což se záhy změnilo - až na to, že ODIN jinou ráži než 155 mm "neumí".

Sledujeme tedy pozvolný ústup zastánců tohoto systému z původních pozic. Jestliže byla v roce 2018 řešena studie proveditelnosti zadaná jen pro ODIN, který měl být pořízen jen pro 13. dělostřelecký pluk, později měl ovšem být schopen řídit také palbu stávajících houfnic, které přejdou do výzbroje Aktivních záloh, začátkem roku 2019 byla zadána studie věnující se pěti systémům, a nejnověji byly armádní požadavky podle našich informací velmi zřetelně opět nastavené ve prospěch ODINu vráceny ministerstvem zpět k vypořádání připomínek, je možné, že na ministerstvu donedávna pevné pozice skupiny Omnipol doznávají určitých trhlin, a snad začínají přece jen v určitých ohledech fungovat kontrolní mechanismy, o jejichž zavedení hovořil ministr Metnar v souvislosti s předraženými zakázkami před odvoláním náměstka Říhy. Ten je mimochodem za své působení v kauze nákupu radiolokátorů vyšetřován vojenskou policií.

Otazníky zůstávají ve vzduchu mj. kolem role integrátora, tedy státního podniku VTÚ. Ministerstvo obrany si dle vlastního vyjádření není vědomo, že by se zástupci VTÚ nad zpracováním studie proveditelnosti setkávali se zástupci Omnipolu v roli neoficiálního prostředníka. Ve svém prohlášení z 23. dubna Ministerstvo kategoricky roli Omnipolu při zpracování studie proveditelnosti popírá: "S firmou Omnipol zadavatel v rámci přípravy a zpracování studie proveditelnosti nekomunikoval. Zpracovatel studie proveditelnosti se v rámci zpracování studie dotazoval přímo výrobců, nikoliv prostředníků." - když jsme se na něj obrátili s dotazem na zmíněné schůzky, odkázalo nás na státní podnik VTÚ, který může poskytnout "konečnou odpověď". Vazby VTÚ na skupinu Omnipol osobou technicko-obchodního ředitele VTÚ Jaroslava Trávníčka jsou v každém případě velmi zřetelné. Tento muž pro Omnipol pracoval 15 let a stále pro něj pracuje i jeho žena, i když bývalá. 

Tagy článku