Obranný rozpočet postrádá výdaje na Centra péče o válečné veterány. Miliony jdou ale na platy

Obranný rozpočet postrádá výdaje na Centra péče o válečné veterány. Miliony jdou ale na platy
Autor fotografie: Ministerstvo obrany, Public domain|Popisek: Plk. Robert Speychal
16 / 02 / 2024, 12:00

Od podzimu 2023 jsou avizovány změny v Ministerstvu obrany v oblasti péče o válečné veterány. Zlepšení péče má na starosti plk. Robert Speychal, který se do aktivní služby v Armádě ČR vrátil po desetileté pauze. Pod ministerstvem vznikla nová agentura a roční rozpočet pro oblast veteránů, v době škrtů a úspor, byl navýšen o 50 milonů korun.

V listopadu 2022 se stal novým ředitelem Odboru pro válečné veterány a válečné hroby v Ministerstvu obrany plk. Robert Speychal. V průběhu prvního roku od jeho nástupu do funkce došlo na odboru k personálním i organizačním změnám. Dne 1. srpna 2023 vznikla i nová Agentura pro podporu válečných veteránů, které šéfuje také plk. Speychal. Ministryně obrany Jana Černochová a ředitel plk. Speychal představili na podzim 2023 novou budoucnost týkající se veteránů, která má být ze strany ministerstva zacílena i na novodobé veterány, kterých je přes 16 tisíc. Odbor a Agentura má systémově a odborně poskytovat řízenou pomoc reflektující aktuální potřeby válečných veteránů a má obsahovat i cílené sociální a navazující programy.

Odbor se má nově opírat o zaměstnance vzdělané v sociální oblasti, se zkušenostmi v řízení sociálních projektů a nastavování nových sociálních systémů pomoci tak, aby byla péče co nejefektivnější. Postupně mají v každém kraji vzniknout nová Centra péče a podpory pro válečné veterány, která navážou na původní myšlenku komunitních center. Ta budou kromě pomoci sloužit i jako místa setkávání veteránů. V současnosti Odbor pro válečné veterány a válečné hroby má tři oddělení, která se věnují různým agendám plynoucí z různých zákonů, jako jsou třeba zákony o válečných veteránech či o sociálních službách. Celkem má odbor tabulkových míst pro 46 pracovníků, z toho 2 vojáci z povolání, 43 ve státní službě a 1 pracovní poměr.

Mají na starosti péči o vojenské důchodce, válečné veterány a agendu Vojenského fondu solidarity. Vydávají osvědčení válečným veteránů, ale mají i agendu dotací pro nestátní neziskové organizace. Koordinují péči o válečné hroby v České republice a i v zahraničí, včetně poskytování dotací na péči o ně. V současnosti je obsazeno 34 pozic, což je pouze 74%, a zůstává otázkou, kolik pracovníků má skutečně vzdělání v sociální oblasti dle představ vedení. V nové Agentuře pro podporu válečných veteránů jsou skupiny plnící funkci kontaktních pracovišť, realizují komunitní aktivity, provozují komunitní prostory, zprostředkovávají poradenství a spolupracují s vojenskými útvary.

Organizační struktura Agentury je tvořena velitelstvím v Praze a pěti zmíněnými skupinami, které působí v krajích. Jednotlivé skupiny mají na starosti minimálně dva až čtyři kraje. Každá skupina má 7 tabulkových míst pro vojáky z povolání a jedno místo v pracovní poměru. Agentura bude zaměstnávat při 100% naplněnosti 41 vojáků z povolání a 6 občanských zaměstnanců. V současnosti, sedm měsíců od vzniku, je obsazeno 14 pozic, což je pouze 29 %. Prostudovali jsme podklady od Ministerstva obrany týkající se konkrétně organizační struktury Odboru a Agentury, jejich oddělení a skupin. Dále finanční rozpočty a jejich jednotlivé položky za léta 2022–2023 a schválený rozpočet na činnost v roce 2024.

Z materiálů a jejich analýzy vychází několik závěrů. Rozpočet na rok 2024 souhrnem pro Odbor a Agenturu byl proti roku 2023 navýšen o 50 milionů korun. Přihlíželi jsme k veřejně deklarovaným cílům změn v dané oblasti veteránů. V kontextu by to bylo asi v pořádku, ale těch 50 milionů korun nebude použito na faktickou pomoc veteránům. Tyto finanční prostředky budou použity příkladem převážně na platy vojáků v Agentuře, a to téměř 29 mil. korun. Výdaje na platy zaměstnanců Odboru budou vyšší o více než 5 milionů korun než v roce 2023. Odbor plánuje výdaje na nákup služeb ve výši téměř 8 milionů korun, což je v porovnání s rokem 2023 o téměř 5 milionů korun více. Na zahraničních služebních cestách se má utratit dvojnásobně více než v roce 2023, tedy 1,8 milionu korun. A položka „pohoštění“ je oproti loňskému roku vyšší o dvě třetiny.

Při zvyšujících se cenách a stoupajících provozních nákladech je pak ale s podivem, že rozpočtová položka Odboru označená jako „provoz p.o.“ se prakticky od roku 2022 nemění a v roce 2024 je v plánu dokonce utratit méně finančních prostředků než v předešlém roce. Rozpočet postrádá výdaje na vznik nových Center péče v jednotlivých krajích, jak bylo představeno veřejnosti. Odbor pro válečné veterány a Agentura pro podporu válečných veteránů má před sebou krásné a jistě chvályhodné cíle. O tom není pochyb a je potřeba pozitivních zněn. Práce s válečnými veterány a péče o ně ze strany státu nebyla a zatím není na vysoké úrovni.

V dubnu 2024 má ministerstvo představit Koncepci péče o válečné veterány, jak je uvedeno na webu Odboru. Určitě bude zpracovaná na základě podrobné analýzy potřeb válečných veteránů. Čas ukáže, jak se očekávání naplní a jak kvalitně a systémově se péče posune k lepšímu. Zatím to daňové poplatníky z rozpočtu stojí hodně peněz a faktické změny v životech válečných veteránů nejsou téměř znatelné. Vzhledem k položkám v rozpočtu, jak jsme uvedli, to ani v roce 2024 nevypadá příliš pozitivně.

Zdroje: Ministerstvo obrany; MO – odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím; Odbor pro válečné veterány

Autor: Martina Sladká

Tagy článku