Obrněná vozidla Elbit Sabrah: český podíl na kontraktu pro Filipíny

Obrněná vozidla Elbit Sabrah: český podíl na kontraktu pro Filipíny
Autor fotografie: Elbit
16 / 11 / 2020, 16:00

Dne 23. října 2020 dorazily zprávy, že Filipíny vybraly dodavatele nových obrněných vozidel pro svou armádu. Vítězem byla vyhlášena izraelská společnost Elbit Systems, která vede tým, do kterého patří i nadnárodní korporace General Dynamics European Land Systems a skupina Czechoslovak Group.

Zjednodušeně se dá říci, že izraelský podnik bude zajišťovat především věže a elektroniku, kdežto zbylé dva subjekty dodají podvozky. Výsledná vozidla se označují komerčním názvem Sabrah, ale konstrukčně vzato se jedná o dva typy vozidel na podvozcích ASCOD 2 a Pandur II. Filipínská armáda je označuje jako „lehké tanky“, ačkoli toto označení se hodí hlavně pro verzi pásového obrněnce ASCOD 2, kdežto v případě verze typu Pandur II je vhodnější hovořit spíše o vozidle palebné podpory.

ascod

Oba typy bojových vozidel nesou shodnou dvoumístnou věž značky Elbit, ve které se nachází drážkovaný kanon ráže 105 mm s hlavní o délce 52násobků ráže a samočinným nabíjením, se kterým může pálit s kadencí 6 ran za minutu. V automatickém nabíjecím zařízení je umístěno 12 nábojů a dalších 24 kusů se dopravuje v korbě. Pomocnou výzbroj tvoří kulomet ráže 7,62 mm a osm dýmových granátometů ráže 76 mm, v případě potřeby lze na věž nainstalovat také blok se dvěma protitankovými řízenými střelami. Na věži se nalézá panoramatický zaměřovač s denním, nočním a infračerveným kanálem a laserovým dálkoměrem, který je schopný zjistit cíl na dálku až 12 000 m. Účinný dostřel kanonu činí cca 3600 m. V případě zájmu zákazníka lze vozidlo Sabrah osadit i např. systémem pro rozhled Iron Vision, systémem aktivní ochrany Iron Fist či soustavou pro činnost v zamořeném prostředí.

Filipíny zpočátku požadovaly celkově 144 kanonových obrněnců a k nim ještě 114 obrněných transportérů, avšak z finančních důvodů bylo nezbytné počty značně zredukovat. Výběrového řízení na pásový kanonový obrněnec se účastnilo také indonésko-turecké vozidlo Kaplan a typ K21-105 od jihokorejsko-tureckého týmu Hanwha Defense a Otokar, zatímco mezi kandidáty na kolový kanonový obrněnec náležely typy Otokar Arma a IVECO Centauro II. Tým vedený značkou Elbit zvítězil zejména díky tomu, že nabídl opravdu komplexní a kompatibilní řešení (tedy dvě příbuzné platformy se shodnými věžemi). Úlohu však sehrálo zřejmě i to, že konkurenti počítali zejména s věžemi belgické značky John Cockerill, ale Belgie z politických důvodů export těchto výrobků na Filipíny zakázala.

pandur

Dalším faktorem, jenž hovořil pro vítězství týmu značky Elbit, byla skutečnost, že nabídl také kompatibilní podpůrná vozidla. Kompletní smlouva tudíž pokrývá osmnáct pásových lehkých tanků Sabrah na šasi ASCOD 2, deset kolových vozidel palebné podpory Sabrah na podvozku Pandur II, jedno obrněné velitelské vozidlo a jedno obrněné vyprošťovací vozidlo, a to obě na platformě ASCOD 2. K těmto třiceti vozidlům na podvozcích pocházejících od firmy GDELS bylo objednáno ještě 28 šestikolových transportérů IVECO Guarani. Lze uvést též skutečnost, že všech 58 obrněnců získá systémy řízení bojové činnosti (battle management systems) Elbit Torch-X a softwarově řízené radiostanice Elbit E-LynX, což pochopitelně dramaticky usnadní jejich spolupráci. Zvýší to rovněž efektivitu jejich činnosti v rámci filipínské armády, která již používá velitelské a spojovací systémy firmy Elbit.

Izrael dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější producenty vojenské techniky pro ozbrojené síly Filipín. Společnost Elbit se podílela také mj. na modernizaci obrněných transportérů M113A2 a osadila je věžovými moduly UT25, jež jsou technicky příbuzné věži UT30 Mk 2, která tvoří součást bojového vozidla pěchoty ASCOD 2 v provedení nabízeném Armádě ČR. Firma Elbit prodala Filipínám také např. malé bezpilotní letouny Skylark (které vlastní také česká armáda) či větší stroje řady Hermes (o nichž se často neoficiálně mluví jako o hlavních kandidátech na budoucí taktický dron pro Armádu ČR). Z dalších izraelských zbrojních společností uspěla na Filipínách mj. firma Rafael, jelikož Filipíny se rozhodly pořídit raketový systém protivzdušné obrany SPYDER, který nedávno vybrala i česká armáda.

Z českého hlediska je jistě vysoce zajímavé, že platformy Pandur II pro kolová vozidla Sabrah dodají společnosti holdingu Czechoslovak Group, konkrétně Excalibur Army a Tatra Defence Vehicle. České podniky jsou také významnými subdodavateli v řetězci produkce pásových vozidel „rodiny“ GDELS ASCOD 2, takže se samozřejmě budou podílet i na výrobě podvozků pro pásové lehké tanky Sabrah. Opět se potvrzuje, že partnerství s korporací GDELS přináší českým značkám příležitosti pro uplatnění na světovém trhu. Celý program Sabrah může být navíc zajímavý pro českou armádu, neboť jednou z možností řešení otázky budoucnosti tanků je lehký tank na šasi bojového vozidla. Pokud by tedy AČR vybrala typ ASCOD 2, logicky by se nabízel právě ekvivalent pásového obrněnce Sabrah. A v případě, že by vznikl požadavek na zvýšení palebné síly 4. brigády rychlého nasazení, vhodnou odpovědí by mohlo být podobné vozidlo palebné podpory jako je Sabrah na šasi Pandur II.

Tagy článku