Opět odklad: Ministerstvo přiznává poslancům další zpoždění nákupu BVP. Teď je důvodem COVID

Opět odklad: Ministerstvo přiznává poslancům další zpoždění nákupu BVP. Teď je důvodem COVID
02 / 11 / 2020, 11:15

V polovině října zasáhla opatření týkající se pandemie nemoci COVID-19 kromě dalšího také největší zbrojní tendr v historii samostatné České republiky. Ministerstvo obrany bylo nuceno odložit plánované testy funkčních vzorků pásových bojových vozidel pěchoty, které měly proběhnout od konce října do začátku prosince. Nyní Ministerstvo obrany připravilo pro poslance sněmovního Výboru pro obranu informační leták, v němž vysvětluje situaci a nastiňuje další vývoj tendru, jehož kořeny sahají do 90. let. Zakázka za 53 miliard korun byla odložena již mnohokrát. Přes další průtahy Ministerstvo obrany s akvizicí 210 vozidel nadále počítá a nemá vypracovány žádné alternativní scénáře postupu.

Podle informací, které Ministerstvo obrany poskytuje poslancům Výboru pro obranu, proběhla poslední jednání s uchazeči o dodávku pásových BVP Armádě České republiky (tedy společnostmi BAE Systems s vozidlem CV90, Rheinmetall s vozidlem LYNX a GDELS s vozidlem ASCOD 42) 23.-25. září 2020, a byly diskutovány otázky licencí. Dalším krokem má být odeslání Výzvy zadavatele k podání konečných nabídek, a s tím počítá Ministerstvo obrany v tomto roce. Jde o definitivní odsunutí výsledku na příští rok. A součástí tohoto procesu jsou také zmíněné a již odložené zkoušky funkčních vzorků.

Ministerstvo obrany v materiálu označuje za příčiny zpoždění akvizice dopad pandemie nemoci COVID-19. Jeho důsledkem má být jednak prodloužení harmonogramu dodávek do roku 2027, jedna s tím související prodloužení financování zakázky do roku 2028. "Tyto kroky byly činěny z důvodu snížení finanční náročnosti tohoto projektu na rozpočet Ministerstva obrany v letech 2024-2026," uvádí MO v dokumentu. Odkazuje dále na potřebu úpravy Strategického programu pozemních sil AČR do roku 2029. Ten byl původně v roce 2017 schválen pro období 2017-2026. Vnitrorezortní i mezirezortní připomínkové řízení vedly k časovému zpoždění. Pandemie měla vliv podle MO také na možnost jednání s dodavateli o předběžných nabídkách, a to včetně dopadů nemoci na projektový tým.

Přes zpoždění MO podle svého vyjádření nepočítá s variantou, že by projekt, který označuje za jednoznačnou prioritu, nebyl dokončen a nebyla podepsaná smlouva. A informuje poslance, že s ohledem na to ani nemá připraveny žádné náhradní scénáře postupu.

Jde o další z řady termínových odsunutí rozhodnutí, a tím zahájení dodávek techniky pro prapory mechanizované pěchoty 7. brigády. Podle původního plánu měl být vítěz soutěže vybrán již v roce 2018, v roce 2019 měla být podepsána smlouva, a letos měly již probíhat dodávky. Přes vleklé problémy mj. s výběrem právní kanceláře (výběrové řízení zrušeno v srpnu 2018 a v březnu 2019), změnu požadavků (de facto vyloučení bezosádkovou věží osazené Pumy) byl plánovaný termín podpisu smlouvy odsunut nejprve ze srpna a září 2019 na konec roku 2020, a nyní na rok 2021.

V další části informační letáku se MO vyjadřuje k otázce 2% podílu výdajů na obranu ve vztahu k HDP, jehož by měla Česká republika dosáhnout do roku 2024. Aktuální Koncepce výstavby Armády České republiky 2030 (schválená vládou v říjnu 2019) se splněním závazku vůči Alianci v plánovaném termínu počítá. Návrh státního rozpočtu pro rok 2021 drží původně stanovenou výši obranných výdajů na úrovni 1,46 % (ač predikce vývoje HDP jsou v dané situaci velmi nejisté, stejně jako příjmy státního rozpočtu), a v absolutních hodnotách s nárůstem 13 miliard Kč oproti letošnímu roku. Pokud by finanční rámec měl být snížen, hrozilo by nenaplnění většiny hlavních závazků ČR vůči NATO, a odsouvání modernizačních projektů za rok 2027, uvádí MO. 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace