Opozice k rozpočtu na obranu: Urychlit modernizaci Gripenů (SPD) a snížit obranný rozpočet ve prospěch školství (ANO)

Opozice k rozpočtu na obranu: Urychlit modernizaci Gripenů (SPD) a snížit obranný rozpočet ve prospěch školství (ANO)
Autor fotografie: Ministerstvo obrany | Public domain|Popisek: Poslanec Vích navrhuje urychlit modernizaci Gripenů
15 / 11 / 2023, 16:00

Sněmovna dnes projednává ve 2. čtení návrh státního rozpočtu České republiky pro rok 2024. Mezi pozměňovacími návrhy se dva týkají kapitoly Ministerstva obrany.

Poslanec SPD a člen Výboru pro obranu Radovan Vích navrhuje přesun prostředků v rámci obranného rozpočtu - prioritu vidí jinde než u nákupu letounů F-35. Poslanci Jana Berkovcová a Karel Rais (ANO) navrhují snížení obranného rozpočtu o 1,5 miliardy ve prospěch platů nepedagogických pracovníků ve školství.

Urychlení modernizace Gripenů, obrana proti dronům a schopnost reagovat na krize

Člen Výboru pro obranu Radovan Vích (SPD) navrhuje přesun 15,6 miliardy korun z programu Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva II (tedy záměru pořízení nadzvukového letounu F-35A Lightning) částečně na podporu modernizace stávajících nadzvukových letounů Gripen C/D, částečně na investice do obrany proti dronů. Převážnou sumu cca 15,1 miliardy pak navrhuje investovat v rámci výdajového okruhu "Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu" do doplnění potřebné výzbroje, techniky a materiálu nutných pro řešení krizových stavů.

V odůvodnění poslanec vysvětluje, že cílem jeho návrhu je změna akvizic pro AČR a posílení zakázek pro český obranný průmysl. Ohledně modernizace Gripenů chce tento proces uspíšit oproti původnímu plánu Ministerstva obrany o rok, a vyčlenit na něj pro rok 2024 částku 256 milionů korun. Návrh státního rozpočtu počítá s výdajem ve výši 256 milionů korun až pro rok 2025, při celkových nákladech 583 milionů. V případě obrany proti dronům pak argumentuje zkušenostmi z posledních válečných konfliktů:

"Použití dronů na současných světových bojištích se ukazuje jako technologie měnící taktiku boje, a to jak pro potřeby dělostřelectva, tak průzkumu, v útoku anebo v obraně. Z toho důvodu je nutné, aby Armáda České republiky posílila své schopnosti obrany právě zaměřením na vybavení proti dronům, ať již ve formě střelných zbraní schopných poškozovat a ničit komerčně vyráběné malé drony, resp. nízko letící cíle, až po sofistikované systémy schopné převzít řízení nad konkrétním dronem," píše v odůvodnění poslanec.

Částku převyšující 15 miliard korun chce převést na financování zvládání krizových stavů, které je podle něj v rozpočtu Ministerstva obrany řešeno nedostatečně, a přidělené finanční prostředky je třeba zásadním způsobem přehodnotit. Podle jeho návrhu by plánované výdaje v bloku Vytváření a rozvoj systému obrany státu byly prakticky zdvojnásobeny z 15,8 miliardy na 30,9 miliardy navýšením výdajového okruhu Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu z 1 miliardy na 16,1 miliardy. Cílem tohoto okruhu je zabezpečení rozvoje systému obrany státu v souladu s Bezpečnostní strategií ČR, Obrannou strategií ČR a Dlouhodobým výhledem pro obranu 2035 tak, aby byla zajištěna funkčnost a schopnost pohotově reagovat na ohrožení ČR v kontextu kolektivní obrany NATO a plnění dalších mezinárodně-bezpečnostních závazků.

Návrh na snížení obranného rozpočtu

Druhým mezi pozměňovacími návrhy, které se dotýkají kapitoly 307, tedy rozpočtu Ministerstva obrany, je návrh snížit celkově výdaje na „Zajištění obrany ČR silami Armády ČR“ o částku 1,5 miliardy korun. V tomto bloku dochází podle vládního návrhu státního rozpočtu k nevýraznějšímu navýšení zdrojů, meziročně z 39,3 miliardy v roce 2023 na 72,5 miliardy v roce 2024.

Poslanci Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Jana Berkovcová a Karel Rais (oba ANO) chtějí snížením prostředků na tento výdajový blok přibližně o 2 % získat část ze 6,8 miliardy korun, o než chtějí navýšit kapitolu 333, tedy rozpočet Ministerstva školství, a specificky Výdaje regionálního školství a přímo podřízených organizací. V odůvodnění argumentují potřebou navýšení prostředků na platy nepedagogických pracovníků ve školství, aby nemuselo docházet k propouštění a rušení pracovních míst.

Poslanec Vích (SPD): Oblast PVO je zanedbávána dlouhodobě

Navrhujete snížení výdajů o 15,5 miliardy souvisejících ve záměrem pořízení letounu F-35A. Jde v této věci o odklad nákladů, jejich přesun do pozdějšího období, nebo prakticky přímo navrhujete tuto akvizici nerealizovat? Pokud nerealizovat, jakým způsobem by měla AČR podle Vašeho názoru přistoupit k rozvoji schopností nadzvukového letectva?

Nikoliv, navrhuji část této částky sloužící na pořízení letounů F-35 použít ve prospěch modernizace stávajícího nadzvukového letectva, tedy prostředky na modernizaci letounů JAS-39 Gripen plánovaných na rok 2025, přesunout již na rok 2024. Jde o podporu pokračování projektu Gripen, který je bez pochyby levnější a pro tzv. "Air Policing" a modelové situace typu "RENEGADE" pro Českou republiku dostačující. Státy NATO mají nadzvukových letounů dostatečné množství.

Zmíněnou částku navrhujete využít v hodnotě půl miliardy pro modernizaci stávajících Gripenů, s nimiž lze počítat minimálně do roku 2035, a také na obranu proti dronům. Řeší podle Vašeho názoru návrh rozpočtu, ale obecně koncepce budování schopností AČR tuto oblast nedostatečně?

O modernizaci Gripenů jsem se již zmínil. Co se týká dronů. Byl zrušen nákup tří kusů dronů typu Heron z Izraele za 2,7 miliardy korun, a místo nich se hovoří o kvadrokoptérách a malých dronech, zástupci armády dokonce hovořili o tzv. "házedlech", bez nějaké bližší specifikace. Tyto drony mají být primárně určeny pro operační a taktickou úroveň a má být zároveň podpořen domácí zbrojní průmysl. Zastávám názor, že i s ohledem na současně probíhající vojenské konflikty, by do této oblasti mělo být vyčleněno mnohem více finančních prostředků.

Otázka souvisí také s kapacitami pozemní PVO v širších souvislostech. Armádě například chybí mobilní PVO pro obranu manévrových jednotek - očekáváte, že se jim bude věnovat aktualizovaný KVAČR? Jakou formu by měly takové prostředky mít, jaké platformy a systémy využívat?

Oblast PVO je zanedbávána dlouhodobě. Protože se jedná o poměrně citlivou záležitost, která podléhá utajení, nechci se k této věci podrobně vyjadřovat. Každopádně pokud bychom měli moderní systém PVO, nepotřebujeme nejdražší stíhací letouny na světě, jako jsou americké F-35.

15 miliard navrhujete investovat do oblasti zvládání krizových stavů, za účelem doplňování potřebné výzbroje, techniky a materiálu. O jakou výzbroj, techniku a materiál v tomto smyslu specificky jde?

V principu se jedná o doplnění zásob, výzbroje, techniky a materiálu, do skladových zásob pro krizové stavy a obranu teritoria. Vycházím přitom zejména ze Zprávy o zajišťování obrany státu 2022 a Zprávy o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2022, které jsou neveřejné. Zároveň byly zveřejněny ze strany MO informace o počtech jednotlivých zbraňových systémů, těžké techniky, výzbroje a munice, které byly odvezeny na Ukrajinu. Tyto zásoby je potřeba doplnit.

Bude SPD navrhovat obecně také snížení obranného rozpočtu a vynaložení prostředků na s obranou nesouvisející výdaje jiných rezortů, případně snížení deficitu rozpočtu celkově?

Doposud jsem nikdy jsem snížení obranného rozpočtu nenavrhoval, protože vím poměrně podrobně, v jakém stavu se naše armáda nachází, jak mírově, tak válečně. Jestli to ovšem budou navrhovat jiní poslanci z našeho Poslaneckého klubu, tak to v současné době nemohu vyloučit.

Zdroj: PSP

Tagy článku