Pardubická RETIA modernizuje raketové systémy Kub pro nové zákazníky

Pardubická RETIA modernizuje raketové systémy Kub pro nové zákazníky
Popisek: 2K12 Kub
17 / 12 / 2018, 14:00

Přední výrobce radarové techniky a speciální elektroniky RETIA je jediným podnikem v Česku, který má zkušenosti s projekty v oblasti protiletadlových raketových systémů. Právě RETIA před několika roky modernizovala raketové komplexy 2K12 Kub pro českou armádu a nyní pracuje na modernizacích pro další zákazníky.

Přestože raketový systém 2K12 Kub pochází z dob Sovětského svazu, patří stále k jedněm z nejrozšířenějších protiletadlových komplexů krátkého a středního dosahu na světě. Jeho výkony i konstrukce navíc stále poskytují potenciál k částečným i velmi výrazným modernizacím, což mimo jiné dokázal i projekt modernizace tohoto komplexu pro českou armádu. Ten dostala na starosti právě pardubická společnost RETIA.

Začalo se na konci 90. let ověřením možnosti komplex modernizovat. Na přelomu tisíciletí byl hotov prototyp, který prošel podnikovými zkouškami a v roce 2001 absolvoval vojskové zkoušky včetně ostrých střeleb. Komplex několik let intenzivně sloužil ve výzbroji české armády a na základě zkušeností z jeho provozu specialisté protivzdušné obrany specifikovali požadavky na provedení modernizace dalších komplexů 2K12 Kub pro čtyři baterie protivzdušné obrany AČR. Armáda především požadovala změnu vysílacích frekvencí radarů a integraci do tehdy čerstvě zavedeného C4I2 systému RACCOS. Kontrakt v roce 2006 získala opět společnost RETIA, modernizované komplexy prošly vojskovými zkouškami v roce 2007 a od té doby jsou ve výzbroji AČR.

Modernizační potenciál pro Východ i Západ

Modernizovaný 2K12 Kub ve výzbroji AČR dokazuje, že tento protiletadlový systém je schopen účinně působit i proti soudobým vzdušným cílům. Zachovává si zároveň výhody původní konstrukce, tedy vysokou mobilitu, flexibilitu a mechanickou i konstrukční odolnost. Pro tyto vlastnosti je 2K12 stále ve výzbroji mnoha zemí světa, které ale nyní hledají možnosti, jak vylepšit jeho operační schopnosti a výkony, jež už v původní podobě nestačí požadavkům moderní protivzdušné obrany. Je to ekonomicky výhodnější cesta než nákup zcela nových komplexů, ale také může představovat efektivní překlenovací řešení před přechodem na novou generaci protiletadlových systémů. O modernizaci 2K12 však mají zájem i uživatelé ze západních zemí a prostředí NATO, pro které je tento komplex vhodným prostředkem pro výcvik a nástrojem pro vytváření taktických postupů obrany vůči protiletadlovým prostředkům potenciálních protivníků. A právě v těchto případech se otevírá další prostor pro uplatnění technologií a modernizačních balíčků vyvinutých ve společnosti RETIA.

2K12 KUB

Protiletadlový raketový systém 2K12 Kub je koncipován jako mobilní sestava s rádiovým poloaktivním naváděním řízených střel 3М9 různých modifikací. Baterie komplexů Kub se skládá z několika vozidel, jde o pásové vozidlo nesoucí systém řídícího a naváděcího radiolokátoru 1S91 SURN, dále to jsou čtyři pásová odpalovací vozidla 2P25 a také dva nabíjecí přepravníky 2T7 na středních nákladních automobilech.

psali jsme: ATMOS 2000 - Izraelská samohybná houfnice na podvozku TATRA

Nevýhodou původního nemodernizovaného systému 2K12 Kub je především dnes již nedostatečná technologická úroveň elektronického vybavení a také jeho spolehlivost. Problémem je i vysoký podíl lidského faktoru na vedení bojové činnosti, nedostatek náhradních dílů a jejich dostupnost i značné opotřebení některých mechanických celků. Ve své původní podobě komplexy Kub navíc používají kmitočtová pásma, která nesplňují legislativní požadavky EU platné od roku 2008.

Kub podle standardů NATO pro 21. století

Zmiňované nedostatky a problémy řeší modernizace pardubické RETIE, kterou prošly komplexy Kub používané českou armádou. Ty dnes představují prověřené a spolehlivé systémy protivzdušné obrany plně slučitelné a kompatibilní se standardy NATO, které se osvědčily i při mezinárodních cvičení NATO a ostrých střelbách. Zkušenosti z programu modernizace komplexů určených pro AČR jsou základem právě probíhajících projektů modernizací pro nynější zákazníky pardubické firmy, ale i základem pro potenciální zájemce.

2K12 kub 2

Modernizace z dílny RETIE je zaměřena v prvé řadě na elektronické části řídícího a naváděcího radiolokátoru SURN. Zahrnuje kromě nových vysílačů a přijímačů digitální signálové zpracování radarových dat, dále optická čidla (denní a noční kamera, laserový dálkoměr), společné zobrazení získaných dat a v neposlední řadě komunikační prostředky pro spojení na nadřízený stupeň. Modernizovaný radiolokátor SURN je zpětně kompatibilní, tedy je i nadále schopen spolupracovat s nemodernizovanými součástmi protiletadlového komplexu (odpalovací zařízení, raketa). Instalované prostředky signálového a datového zpracování přináší ve srovnání s nemodernizovaným systémem řádově nové možnosti v dnešním prostředí radioelektronického boje.

Klíčovou součástí modernizačního balíčku je integrace protiletadlového komplexu do automatizovaného systému velení a řízení protivzdušné obrany, v případě AČR jde o už zmiňovaný systém RACCOS, který rovněž pochází z vývojových dílen společnosti RETIA. Modernizované komplexy Kub jsou vybaveny digitálním datovým spojením s nadřízeným systémem, což je jeden z prvků umožňujících jejich implementaci do jakéhokoliv moderního systému řízení a velení.

Psali jsme: VIDEO: Takto střílí legendární samohybná houfnice M109 Paladin

Vlastní modernizace radarového systému SURN spočívá v náhradě veškeré elektroniky přehledového (řídícího) a také naváděcího radiolokátoru. Přínosem je vyšší spektrální čistota vyzařovaných radiofrekvenčních signálů na nově přidělených frekvencích, která umožňuje provoz radiolokátorů ve frekvenčních pásmech dle požadavků NARFA platných od roku 2008 v souladu s evropskou kmitočtovou tabulkou (ECA). S náhradou vysílačů a přijímačů je spojena i výměna celého řetězce signálového a datového zpracování s digitalizací na mezifrekvenci. Toto technologické řešení bylo v rámci modernizace komplexů AČR použito v Česku vůbec poprvé.

Naváděcí radar v rámci modernizace získává plně monopulsní zpracování signálů s automatickou kalibrací, jež zvyšuje operační dosahy radaru, zvětšuje rozsah prohledávaného prostoru a zvyšuje pravděpodobnost zachycení cíle a jeho následného sledování. Nová elektronika modernizovaného systému Kub vykazuje výrazně lepší parametry z hlediska potlačení rušivých pozemních i meteorologických odrazů a vyšší přesnost určení souřadnic cíle. Systém vykazuje i výrazně vyšší úroveň odolnosti proti rušení prostředky radioelektronického boje, což se prokázalo i během mnoha cvičení NATO.

Specialisté RETIE vytvořili také zcela nové pracoviště obsluhy radarového vozidla 1S91 SURN s novým způsobem ovládání radaru a zobrazováním získaných informací. Díky tomu bylo možné zmenšit velikost posádky radarového vozidla ze čtyř na tři, tu nově tvoří velitel zastávající zároveň roli operátora řídícího radiolokátoru, operátor naváděcího radiolokátoru a řidič/strojník. Obsluha dostala k dispozici nový digitální VoIP interkom. Oproti původní české verzi, kde byl optický kanál pouze modernizován, je nyní systém dodáván s novou optickou hlavou, osazenou kamerou denního a nočního vidění spolu s laserovým dálkoměrem. Původní dotazovač byl nahrazen novým IFF typem standardu Mk. 12A NATO s novou anténou pro odpovídající kmitočtové pásmo. Elektronické bloky jsou díky řádově menšímu množství dílů a moderní součástkové základně výrazně spolehlivější, navíc je komplex vybaven i propracovaným diagnostickým systémem schopným pracovat on-line a off-line.

Kromě elektroniky radaru je systém modernizován i v dalších oblastech, týká se to například zdroje elektrické energie. Vzhledem k tomu, že modernizované vozidlo má díky nové elektronice mnohem nižší celkovou spotřebu elektrické energie, byla původní plynová turbína, která tvořila část napájecí soustavy nezávislé na pohonném systému vozidla, nahrazena dieselovým generátorem s řádově nižší spotřebou pohonných hmot. Modernizované vozidlo je také nově vybaveno klimatizací jak prostoru obsluhy, tak elektroniky.

V případě odpalovacího zařízení 2P25 modernizace přináší zcela nový digitální balistický počítač a nové řízení odpalovacího systému řízených střel. Pro podporu integrace nového typu rakety je komplex vybaven novým digitálním spojem mezi SURN a odpalovacími zařízeními. Stejně jako v případě radarového vozidla 1S91 SURN má i odpalovací vozidlo nově koncipované pracoviště obsluhy a snížil se i počet členů posádky. Ta má k dispozici moderní obslužné elektronické systémy. Odpalovací zařízení je takto připraveno na integraci některých ze současných moderních řízených střel.

RETIA uživatelům dodává i moderní výcvikový simulátor, který umožňuje výcvik obsluh radaru SURN bez nutnosti použití vlastního operačního radarového vozidla. Pro kontrolu i zdokonalování práce obsluhy je modernizovaný radar SURN vybaven digitálním záznamovým systémem, který zaznamenává činnost operátorů i protiletadlového komplexu během operačního nasazení. Záznamy je možné zpětně přehrát a podrobit analýze, což přispívá ke zkvalitnění výcviku i přípravy členů obsluhy.

Tagy článku