Pardubická RETIA se může podílet na výrobě vozidel ASCOD v případě vítězství v tendru české armády

Pardubická RETIA se může podílet na výrobě vozidel ASCOD v případě vítězství v tendru české armády
18 / 07 / 2019, 14:00

V rámci veletrhu IDET 2019 bylo podepsáno významné memorandum mezi společnostmi General Dynamics Land Systems (GDELS) a pardubickou společností RETIA. Jens Bauer, ředitel pro mezinárodní spolupráci GDELS, a Roman Bohuněk, generálním ředitel společnosti RETIA, stvrdili svým podpisem spolupráci na výrobě bojových vozidel pěchoty ASCOD, pokud GDELS uspěje v tendru vypsaném ministerstvem obrany.

Zapojení pardubického výrobce radarů do projektu přispěje ke splnění požadavku ministerstva, aby alespoň 40 % kontraktu na pořízení nových bojových vozidel pěchoty připadlo českým firmám. Společnost RETIA může přispět v oblasti integrace IT struktury a elektronických komponent jako jsou speciální počítače, interkom, komunikační zařízení, kamerové systémy, anténní systémy, softwarové vybavení a diagnostika. Dále může zajistit integraci IFF do radarů a zbraňových systémů a integraci radarů do AD sítí.

Komunikační moduly společnosti RETIA umožňují integraci bojových prvků do operačně taktického systému velení a řízení pozemních a vzdušných sil. Tuto schopnost je RETIA schopna doložit odpovídajícími certifikáty a výsledky na cvičeních NATO Tobruq Legacy.  Nedílnou součástí je softwarové aplikační programové vybavení pro podporu velení a řízení bojové činnosti.

V těchto oblastech má společnost RETIA více než 25leté zkušenosti podložené skutečnými realizacemi systémů AGS, ASVŘP RACCOS, IT integrací do vozidel Pandur II CZ a Titus pro AČR či např. modernizace vozidla DANA M2. Vysokou profesionalitu a odbornost společnosti potvrzují realizované zakázky nejen pro armády členských států NATO.

Vzhledem k těmto schopnostem je začlenění společnosti RETIA do připravovaného projektu logickým vyústěním a dalším krokem společnosti GDELS k tomu, aby v případě úspěchu v tendru na bojová vozidla pěchoty splnila požadavek na účast českého průmyslu. V případě IT struktury a schopnosti vozidel komunikovat jde navíc o spolupráci strategického významu, protože přispěje k tomu, aby byla vozidla v této citlivé oblasti méně závislá na zahraničních dodavatelích.

Kromě společnosti RETIA počítá GDELS se spoluprací například se společností Ray Service, předním dodavatelem kabelových svazků a elektromechanických celků. Kromě toho se na veletrhu IDET v Brně podepsalo také další memorandum, konkrétně mezi společnostmi ELBIT Systems a Excalibur Army, které předpokládá, že věže do vozidel ASCOD by byly licenčně vyráběny ve Šternberku.

Kromě průmyslových podniků se GDELS zaměřuje též na navázání spolupráce s vysokými školami a vědeckými pracovišti. Konkrétně s Fakultou strojní při ČVUT plánuje spolupráci v oblasti optických senzorů a 3D tisku, s Fakultou elektrotechnickou v oblasti robotických systémů a 3D kartografických oblastí. S VŠB Ostrava plánuje GDELS součinnost v oblasti robotiky a rozšířené reality.

Se společností VR Group má dohodnutou spolupráci na tvorbě simulačních systémů pro vozidlo ASCOD a konečně s brněnským výzkumným centrem CEITEC by chtěla společnost GDELS zahájit spolupráci v oblasti nanomateriálů a velmi lehkých materiálů.

Podepsaná memoranda ukazují, že společnost GDELS to v případě úspěchu v tendru na nová BVP pro českou armádu myslí se zapojením českého průmyslu i akademických a vývojových pracovišť vážně.

Tagy článku