Pásové BVP – Ministerstvo obrany SR plánuje predstaviť vláde víťaznú ponuku do 30. júna. Zmluvu chce podpísať do konca roka

Pásové BVP – Ministerstvo obrany SR plánuje predstaviť vláde víťaznú ponuku do 30. júna. Zmluvu chce podpísať do konca roka
Autor fotografie: foto: MO SR|Popisek: Skúšky pásových BVP, VTSÚ na Záhorí
24 / 05 / 2022, 09:00

Napriek údivu mnohých nad priebehom zákazky na kolesové obrnené vozidlá 8x8, kde si slovenské Ministerstvo obrany vybralo fínske riešenie v podobe vozidla Patria AMV, treba slovenskej vláde priznať v otázke modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky ťah na bránku. V rámci v podstate paralelnej zákazky na pásová BVP, ktorú rieši od marca roku 2021, prebehli nedávno skúšky vozidiel LYNX, ASCOD a CV90. Do konca mája chce MOSR zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti a do konca júna potom odporučiť vláde vybranú ponuku. Sledujeme tak v priamom prenose výhody akvizícií vojenskej techniky formou medzivládnej dohody – efektivitu procesu a rýchlosť. Česká súťaž na rovnaký druh vozidiel, a s účasťou rovnakých výrobcov, beží od marca 2019, a koniec je zatiaľ v nedohľadne.

O skúškach vybraných parametrov pásových bojových vozidiel pechoty, ktoré prebehli v priestoroch Vojenského technického a skúšobného ústavu (VTSÚ) na Záhorí informovalo Ministerstvo obrany SR vo svojej tlačovej správe: "V súlade s doterajším priebehom vyhodnocovania sa na testovaní zúčastnili tri najlepšie ponuky, a to konkrétne Maďarsko s vozidlom LYNX od spoločnosti Rheinmetall Landsysteme GmbH, Španielske kráľovstvo s vozidlom ASCOD od spoločnosti GDELS Santa Bárbara Sistemas a Švédske kráľovstvo s vozidlom CV90 od spoločnosti BAE Systems Hägglunds AB. Vozidlá boli podrobené streleckým a ergonomickým skúškam, skúškam jazdných vlastností a skúškam premerania technických parametrov podľa požiadaviek OS SR s ohľadom na pristavené demonštračné vozidlá.

V rámci streleckých skúšok boli overované rôzne režimy streľby hlavnej výzbroje bojového vozidla na rôzne vzdialenosti a rôzne typy statických a pohyblivých terčov. Skúškou jazdných vlastností bola jazda v teréne i po pozemnej komunikácii, dynamika vozidla, manévrovateľnosť či prekonávanie rôznych typov prekážok. Testovanie ergonomických požiadaviek vozidiel bolo zamerané na ergonómiu vnútorného priestoru vozidla, hlučnosť, vibrácie a v neposlednom rade aj uloženie nesenej výzbroje a výstroje.

Nové pásové bojové vozidlá majú nahradiť techniku mechanizovaných jednotiek typu BVP-1, BVP-2 a BVP M. Kritériami pre výber sú aj v tomto prípade požiadavky Ozbrojených síl SR, transparentný proces obstarania a v neposlednom rade výrazné zapojenie domáceho obranného priemyslu."

Okrem ďalšieho to znamená, že medzi tri najlepšie ponuky sa nedostala ponuka z Poľska so sľubnou domácou konštrukciou Borsuk (Jazevec) od spoločnosti HSW (Huta Stalowa Wola). A zrejme sa v tomto ohľade nie je príliš čomu diviť. Akokoľvek je projekt Borsuk veľmi zaujímavý, prvé sériové vozidlá má poľská armáda získať až v priebehu roku 2023, a ak nemeckému a dnes nemecko-maďarskému projektu LYNX (Slovensku ponúka toto vozidlo vláda Maďarska, kde sa tieto BVP pre maďarskú armádu už vyrábajú) hocikto vyčíta , Že ide o nevyskúšanú novinku, u poľského domáceho projektu je otázok predsa viac.

Rozdiel je vidieť na prvý pohľad už pri porovnaní veľkosti, skúseností a možností oboch výrobcov - LYNX je konštrukciou nemeckého gigantu Rheinmetall, zúčastňuje sa aj  súťaže prebiehajúcej v Austrálii alebo Spojených štátoch. Vozidlá ASCOD od spoločnosti GDELS a CV90 od BAE Systems už v rade európskych armád nasadené sú.

V každom prípade sa zrejme potvrdí, že podobne ako Maďarsko, aj Slovensko, hoci začalo s výberom riešenia pre prezbrojenie svojej mechanizovanej pechoty neskôr ako Česká republika, zvolilo vhodnú formu akvizície a výsledok dosiahne skôr. S ohľadom na fakt, že sa slovenské zákazky zúčastňujú rovnakí výrobcovia s rovnakými typmi vozidiel, bude aj v českom prostredí očakávaná slovenská štúdia uskutočniteľnosti veľmi zaujímavým dokumentom. Počas bratislavského veľtrhu IDEB sme hovorili so zástupcami všetkých troch spomínaných spoločností. Podľa ich vyjadrenia nie je medzi požiadavkami slovenských ozbrojených síl a Armády Českej republiky na nová pásová BVP zásadný rozdiel.

"Výsledky skúšok budú zapracované do pripravovanej štúdie uskutočniteľnosti, ktorej zverejnenie je plánované na konci mája 2022. Následne bude v súlade so stanovenými procesmi predložený materiál do vlády SR s odporúčaním konkrétnej vládnej ponuky MO SR do 30. júna 2022. Proces verejného obstarávania bude ukončený podpísaním zmluvy na úrovni vláda-vláde, ktoré je predbežne plánované na koniec roka 2022," informuje MOSR ve své tiskové zprávě.

Pripomeňme, že výberové konanie bolo na Slovensku zahájené 19. marca 2021, a ide v prvej fáze realizovanej do roku 2026 o 156 vozidiel v piatich variantoch (bojové, veliteľské, trenažér, vyslobodzovacie a dielňa technickej pomoci) v hodnote cca 1,7 miliardy eur (asi 40 miliárd korún). Ďalších 72 vozidiel v siedmych variantoch (bojová, vyslobodzovacia, dielňa technickej pomoci, ženijn-odminovací, ženijný-minový vrhač, ženijná podporná a 120mm samohybný mínomet) má prísť v rokoch 2027-2030 v druhej fáze. Rozsahom ide teda o projekt českému tendra príbuzný, líšia sa v detaile variantov (AČR chce získať 210 vozidiel v siedmich modifikáciách: bojové, veliteľské, prieskumné, ženijné, vyslobodzovacie, zdravotnícke a delostreleckého prieskumu) a samohybné mínomety budú v Českej republike súčasťou samostatného projektu.

Zdroj: MOSR

Tagy článku