Páteř italského tankového vojska budou tvořit Leopardy 2A8 IT spolu se staršími tanky Ariete

Páteř italského tankového vojska budou tvořit Leopardy 2A8 IT spolu se staršími tanky Ariete
Autor fotografie: KMW, Public domain|Popisek: Leopard 2A7+
18 / 02 / 2024, 07:00

Návrh ministerského dekretu, kterým se schvaluje program pořízení tanku Leopard 2A8 IT pro italskou armádu, byl předložen italskému parlamentu, do příslušných komisí Poslanecké sněmovny a Senátu.

Program, jehož předpokládaná celková doba trvání je 14 let a jehož potřeba činí 8,246 miliardy eur (209 miliard korun), z nichž něco přes 4 miliardy eur (101 miliard korun) již bylo financováno, předpokládá pořízení 132 tanků v bojové variantě a 140 ve speciální variantě (ženijní, vyprošťovací, atd.). Tanky Leopard 2A8 pro italskou armádu se budou vyrábět v Itálii, linka je již v procesu instalace v La Spezia. Tanky budou rozsáhle přizpůsobeny požadavkům italské armády tím, že budou vybaveny standardní architekturou NGVA (NATO Generic Vehicle Architecture), jakož i zaměřovacím systémem italské výroby od společnosti Leonardo, optikou a systémem řízení boje, přičemž se v tomto případě využijí zkušenosti získané již s vozidly Centauro 2 a tanky C2 Ariete.

Program dále posílí dodavatelský řetězec a italské kompetence v oblasti pásových vozidel, které již byly obnoveny díky C2 Ariete (jehož stejný program potvrzuje další vývoj verze C3), a umožní strategické umístění s ohledem na program A2CS (Army Armored Combat System), pro který bude brzy zahájena studie proveditelnosti, a MGCS (Main Ground Combat System). V současné době je ještě třeba definovat průmyslové dohody mezi všemi zúčastněnými subjekty: Leonardo, IDV, IOC, Krauss Maffei Wegman, výrobce tanku Leopard 2A8, s nímž Leonardo již podepsalo strategickou dohodu, a Rheinmetall, odpovědný za speciální varianty a dodavatel vetroniky (architektura propojení podsystémů bojových a logistických vozidel jednotným způsobem, zajišťující optimální řešení výměny informací a možnosti modernizace těchto systémů) pro Leopard 2.

Přestože konkrétní podrobnosti o tanku Leopard 2A8 dosud nejsou veřejně známé, očekává se, že oproti svým předchůdcům bude výrazně modernizován. Tyto modernizace budou zahrnovat pokročilou pancéřovou ochranu, nové kompozitní materiály nebo modulární pancéřové systémy pro zvýšení schopnosti přežití proti současným hrozbám. Kromě toho se předpokládá, že Leopard 2A8 bude mít nejmodernější systémy řízení palby, vylepšené pohonné ústrojí pro lepší mobilitu a zdokonalenou digitální integraci pro lepší komunikaci a koordinaci na bojišti.

V rámci strategického partnerství se Itálie prostřednictvím společnosti Leonardo zapojila také do zmíněného programu Main Ground Combat System. Tento program, na němž spolupracují francouzská firma Nexter a německá společnost Krauss-Maffei Wegmann (KMW), je zaměřen na vývoj evropského bojového tanku nové generace. Zapojení Itálie do programu MGCS je považováno za klíčový krok k posílení jejích vojenských vazeb v rámci Evropy, zejména s Francií a Německem. MGCS je společný projekt především Německa a Francie, jehož cílem je vývoj nové generace hlavních bojových tanků. Je součástí širší iniciativy zaměřené na modernizaci a sjednocení evropských obranných kapacit.

Ariete 4. tankového pluku v roce 2022

Stávající italské hlavní bojové tanky C2 Ariete prochází programem modernizace. Tanky C2/C3 Ariete a Leopardy 2A8 budou sloužit společně. Zdroje hovoří o žádoucím počtu 125 C2 Ariete a 132 Leopard 2A8 IT, tedy celkem 257 hlavních bojových tanků ve výzbroji italské armády (5–6 praporů). Původní požadavek zněl na 125 Ariete a 125 Leopardů, přičemž ne všechny stávající tanky Ariete budou modernizovány. Očekává se, že tanky Leopard 2A8 IT, stávající C2/C3 Ariete a budoucí tanky vyvinuté v rámci programu MGCS budou ve výzbroji italské armády koexistovat přibližně dvě desetiletí; a jako první budou zcela vyřazeny starší tanky Ariete, které se již nevyrábějí. Nové tanky z programu MGCS po svém nasazení výrazně zvýší operační schopnosti italských sil.

Zdroj: Rivista Italiana Difesa; Army Recognition; Twitter

Tagy článku