Permanentní zemětřesení na logistice AČR

Permanentní zemětřesení na logistice AČR
Autor fotografie: U.S. Army Europe, flickr (CC BY 2.0)|Popisek: Český voják při cvičení
19 / 01 / 2022, 13:00

Jak se zdá, velet logistice AČR je celkem sebevražedná mise. Odvolání generála Muránského, respektive zrušení jeho bezpečnostní prověrky, přišlo jako blesk z čistého nebe a vyvolalo řadu otazníků. Vzhledem k tomu, že neproběhlo žádné viditelné vyšetřování ze strany Inspekce MO, Vojenské policie nebo Policie ČR v prostorách GŠ/MO, zřejmě se nejedná o pochybení v pracovní činnosti. Pan generál by se musel dopustit vážného trestného činu mimo služební činnost, ale i tak NBÚ nejprve zahajuje správní řízení k posouzení závažnosti deliktu, což písemně držiteli prověrky oznámí, a pak vydá rozhodnutí. Ale to by musel danou skutečnost zamlčet před nadřízenými, což je malér. Nebo na NBÚ podal podnět orgán, jenž má právo posbírat a předložit NBÚ podklady vedoucí k okamžitému rozhodnutí o odebrání prověrky, jako bylo třeba u generála Pilce. Ale to jsou jen dohady.

Dříve byl odvolán generál Halenka a též zbaven prověrky. V daném případě probíhalo policejní šetření pro podezření, že poškodil MO prodejem náhradních dílů k bojové technice pod cenou. Šetření ještě probíhalo, ale vaz mu zlomil pojistný podvod.

Logistika je nejkomplexnější a nejsložitější součástí AČR. Zodpovídá za zabezpečení provozu v současnosti, tedy zabezpečení denního života armády. To začíná ponožkami, jídlem a končí raketami a proudovými motory. To obnáší plánování spotřeby, definování, čeho bude potřeba více a čeho méně, sledovat životnost a plánovat obměnu apod. Zodpovídá za vyřazení nepotřebného materiálu, tedy čemu skončila životnost (nezaměnit s prošlou životností, k tomu by nemělo dojít), odprodat nebo zlikvidovat. A zároveň musí být připravena na budoucnost.

A zde začíná klíčové propojení mezi akvizicemi a logistikou, kdy akvizice je též poměrně horká a vratká židle. Akvizice musí plně spolupracovat s logistikou. U drobného materiálu, co akvizice nakoupí musí logistika převzít, zaevidovat, uskladnit nebo distribuovat do všech útvarů a zařízení. U velkého materiálu, jako jsou nové zbraňové systémy, musí být připravena na nové náhradní díly, technické pomůcky, pneumatiky nebo rozměry hangárů či spotřebu paliva. Pokud se změní hmotnost BVP z 18 t na 40t, změní se spotřeba vozidel, ale zároveň je potřeba nové podvalníky a při přepravě se změní i spotřeba tahače.

A pokud někdo měl šanci vidět akviziční dokumentaci ví, že jsou to desítky stránek s tabulkami, výpočty, posudky, důvodovými zprávami apod. Takže když vezmeme v úvahu komplexnost logistiky, propojenost na akvizice, obrovskou administrativní zátěž, je mimo lidské kapacity prostudovat každý jednotlivý dokument stránku po stránce a pak jej teprve podepsat, Navíc mnohé je o technických specifikacích či ekonomických rozborech, vše vyžadující hlubokou odbornou znalost. Tedy ředitel logistiky musí vždy spoléhat na odbornou erudovanost a profesionalitu svých podřízených.

Pokud se něco nepovede, politik, byt má odpovědnost, řekne, že má pouze politickou, nikoliv hmotnou a jde v klidu domů. Kdežto v armádě platí nedílná velitelská pravomoc, takže ředitel/velitel je odpovědný za vše, a pokud je navíc statutárním orgánem, pak je na něm (jeho podpisu) dvojí břemeno.

Na základě výše uvedeného se dá říci, že ti ředitelé/velitelé logistiky AČR, kteří splnili své funkční období, aniž by na ně bylo podáno trestní oznámení, byly vyšetřováni nebo zbaveni prověrky či dočasně postaveni mimo službu, by měli dostat medaili za statečnost. Uřídit takový kolos je obrovská odpovědnost. A o to horší pro AČR je, že je v permanentní nestabilitě. AČR potřebuje klid na svoji práci, výcvik, plánování a plnění úkolů jí určených. Doufejme, že případ generála Muránského se brzy vysvětlí a logistika AČR se stabilizuje. Připravují se velké akviziční projekty a poslední co je zapotřebí, aby logistika AČR byla v personální nejistotě nebo rozkladu.

Tagy článku