Perun: Přetížené vozidlo s nevyzkoušenou ochranou?

Perun: Přetížené vozidlo s nevyzkoušenou ochranou?
Popisek: vozidlo Perun
29 / 11 / 2018, 16:45

V březnu minulého roku ministerstvo obrany objednalo u přeloučské firmy SVOS čtyři vojenská vozidla Perun určená pro speciální síly české armády. Tato zakázka byla zadána na základě výběrového řízení, kde na základě nejnižší nabídkové ceny uspěla právě společnost SVOS. V době objednávky tento typ existoval jen na papíře, přesto přeloučská firma zakázku za 94,5 miliónu korun získala. Dle informací od nespokojených vojáků se ale objevily závažné problémy, které se komise kontrolních a vojskových zkoušek snaží zamést pod koberec: výrazné překročení váhového limitu a nejasnosti okolo balistické a protiminové ochrany.

Pro začátek je důležité si připomenout teorii zdravého, legálního zadávání veřejných zakázek vedoucí k férové soutěži uchazečů i vygenerování nejlepších nabídek pro zadavatele: Je povinnost dodržet požadované parametry předmětu zakázky a není možné tyto parametry v průběhu plnění zakázky vítězem měnit, neboť tento fakt případné změny parametrů neznali v době podání nabídky ostatní uchazeči o zakázku. Zdá se, že podmínka neměnit dodatečně podmínky ve prospěch vítěze (jinak řečeno, umožnit mu dodat něco jiného, než o co se soutěžilo) nebyla v případě zakázky, ve které SVOS zvítězil, dodržena, a to se závažnými důsledky nejen pro legálnost zakázky, ale hlavně pro ochranu životů vojáků a šanci na úspěšné splnění jejich mise.

Má skoro dvě tuny navíc?

Perun má představovat vozidlo vyšší hmotnostní kategorie, které přináší vyšší úroveň odolnosti a nosnosti než dosud prostějovskými „speciály“ používané vozy Land Rover Defender SOV II. V roce 2017 ministerstvo obrany vyčlenilo pro zakázku na zodolněná bojová vozidla pro speciální jednotku 134 mil korun. Nakonec byl vybrán právě Perun od firmy SVOS; čtyři kusy mají stát 94,5 mil korun, což je cena až podezřele nízká oproti stanovenému rozpočtu, pokud má vozidlo opravdu plnit předepsané parametry, o nákladech na vývoj Perunu, které zatím nemá jiného uživatele, ani nemluvě.

psali jsme: V Paříži u přeloučského Peruna SVOS se servíruje Rajec, nikoliv Evian

Ministerstvo i výrobce tvrdí, že Perun vznikl přímo na základě požadavků a specifikací 601. skupiny speciálních sil. Mezi takticko-technická data patří i údaj o maximální hmotnosti vozidla, která má činit 12 tun. Jenže po tom, co vozidlo Perun před zkouškami dostalo potřebné vybavení a výzbroj, se jeho váha zvýšila o jednu tunu, čímž byl překročen jeden z hlavních zadávacích a omezujících parametrů v soutěži. Přesto ale údajně prošlo podnikovými a kontrolními zkouškami, kde musela být homologace na hmotnost 13 tun řešena. Ve vojskových zkouškách, které pak následovaly, bylo vozidlo vybaveno uživatelem ještě dalším materiálem, který zvýšil celkovou hmotnost o dalších minimálně o 700 kg. Tato skutečnost by měla znamenat nutnost opětovné homologace vozidla (především s ohledem na brzdy a řízení), tzn. vrátit se do etapy kontrolních zkoušek. Pokud je pravdou, že ve vojskových zkouškách je vozidlo posuzováno s celkovou hmotností cca 13 700 kg, je překročen jeden z hlavních parametrů o 14 procent.

Právě hmotnostní limit 12 tun byl důvodem, proč se do vyhlášené soutěže přihlásili pouze dva uchazeči. Plně vybavený a vyzbrojený Perun s údajnou požadovanou balistickou odolností je tedy zřejmě ještě před zařazením do výzbroje Armády ČR přetížený, není homologovaný a svými parametry neodpovídá zadání ministerstva obrany. Je nabíledni, že přetížené vozidlo se musí chovat v terénu i na silnici nestandardně a vlastně ohrožuje přepravovanou osádku i splnění určené mise.

Balistická odolnost jen na papíře

Otazníky se vznášejí ale i kolem balistické a protiminové odolnosti Perunu. Přitom právě vyšší balistická a protiminová ochrana posádky byla jedním z důvodů, proč ministerstvo toto vozidlo pořizovalo jako náhradu za dosud používaná. U všech dosud realizovaných obdobných zakázek také velmi striktně a důsledně parametry balistické a protiminové ochrany zkoušelo a prověřovalo jejich pravdivost. V tomto případě se však mělo spokojit pouze prokázáním celkového certifikátu vydaného akreditovanou zkušebnou mimo území ČR bez doložení protokolu o jejich přesném průběhu.

psali jsme: Nový Lynx představen na Eurosatory 2018

Nabízí se otázka, zda vydaný certifikát nevznikl na základě technicky omezené objednávky se záměrem obejít akreditované zkušebny v České republice, které by případné zmírnění zadání zkoušky zcela jistě nepřipustily a zkoušely by vozidlo v plném rozsahu požadavků normy STANAG 4569. Dále se nabízí otázka, proč byla tato zkouška zadávána zkušebně mimo území ČR, když akreditovaná zkušebna existuje v ČR a jejím zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR.

Jaké jsou tedy závěry? Perun se značnou pravděpodobností už nyní nesplňuje parametry, na základě kterých ministerstvo minulý rok právě tento typ vozidla vybralo. Kromě rizika, že zakázku napadnou neúspěšní soutěžitelé, kteří nebyli ochotni fixlovat s váhou, je zde hlavně riziko pro uživatele, kterým je shodou okolností nejelitnější útvar Armády ČR.

Tagy článku