Pochyby o podjatosti ministra Metnara? Skončí před soudem jako Parkanová? Právní expert hodnotí nákup armádních vrtulníků

Pochyby o podjatosti ministra Metnara? Skončí před soudem jako Parkanová? Právní expert hodnotí nákup armádních vrtulníků
17 / 01 / 2020, 13:00

Do studia Security magazínu jsme si tentokrát pozvali Mgr. Jiřího Flama, Ph.D., advokáta a experta na zbrojní zakázky. Tématem rozhovoru byla zakázka na nákup 12 víceúčelových vrtulníků, která byla dotažena přes všechny průtahy až koncem minulého roku. Na jaké nejasnosti či sporné body Flam v rozhovoru upozornil?

Flam v úvodu shrnul stručně historii tendru, kdy ministerstvo obrany nejprve provedlo marketingový průzkum, v jehož průběhu oslovilo několik uchazečů, aby zjistilo, jestli jsou schopní dodat dle záměru ministerstva dodávky víceúčelových vrtulníků. Nakonec Ministerstvo obrany došlo k závěru, že v rámci EU neexistuje vhodný uchazeč a přistoupilo k řešení prostřednictvím mezivládní dohody, kterou uzavřelo s USA. ,,Tento postup vyžaduje využití výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady," prohlásil v rozhovoru Flam.

                               

Podle něho může česká vláda sice tuto výjimku použít, ale tu v souladu se sdělením Evropské komise řádně odůvodnit, a co je možná důležitější: aplikovat ji pouze v případě, kdy na trhu neexistují vhodní uchazeči, což v případě zakázky na nákup nových vrtulníků nebyl ten případ. Flam poukázal na to, že z veřejně dostupných zdrojů lze snadno zjistit, že existoval nejméně jeden uchazeč, který by byl schopen také realizovat dodávku vrtulníků, a tím je italská společnost Leonardo. ,,Proto by ČR měla věnovat maximální pozornost odůvodnění, proč přistoupila k řešení formou mezivládní dohody", řekl dále Flam.

Rozhovor se týkal rovněž podání podnětu zmíněné společnosti k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), o němž Security magazín informoval jako první. Metnar prohlásil po příletu z USA, kde v prosinci podepsal dohodu o dodávkách vrtulníků, že firma Leonardo je ,,neseriozní partner" a její chování ,,nepřijatelné", protože tento podnět k ÚOHS podala. Podle Flama se ministr obrany Metnar vůči společnosti Leonardo až příliš silně vymezuje, kdy ji označuje za neseriozního či nespolehlivého partnera. ,,Ministr by měl být při rozhodování o zakázkách neutrální, nestranný, a proto takový postup vyvolává pochybnost, zda není v celé věci nějakým způsobem podjatý," řekl Flam.

Řeč se stočila také k ceně za 12 víceúčelových vrtulníků, která je v podstatě dvakrát vyšší, než se původně předpokládalo. Expert na zbrojní zakázky řekl, že by ani dvojnásobná cena za vrtulníky nebyla problém, pokud by to byl jediný způsob, jak prostřednictvím vrtulníků zajistit bezpečnost ČR. Nicméně ČR musí vyhodnocovat, zda jí vynákládané zdroje z veřejných rozpočtů jsou vynakládány efektivně, hospodárně a také účelně, uzavřel Flam. 

 

Přepis rozhovoru s Mgr. Jiřím Flamem, Ph.D.

SM: Dobrý den. Dnes ve studiu SM vítám pana doktora Jiřího Flama, advokáta a experta na zbrojní zakázky, pane doktore dobrý den.

JF: Dobrý den,

SM: ČR dotáhla minulý rok několik významných zakázek, z nichž je nejzajímavější tendr na nákup 12 víceúčelových vrtulníků od USA a mě by zajímalo, jak ten tendr vlastně probíhal?

JF: Z veřejně dostupných zdrojů lze říci, že ministerstvo obrany nejprve provedlo marketingový průzkum, to jest oslovilo několik potenciálních uchazečů, aby zjistilo, zda by byli schopni poskytnout dodávky dle záměru ministerstva. Nakonec však ministerstvo přistoupilo k závěru, že neexistuje žádný vhodný uchazeč, který by nám mohl ty vrtulníky dodat, a rozhodlo se, že budou nakoupeny formou mezivládní dohody s vládou USA. Takový postup vyžaduje použití výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady.

SM: Dobře, a když na vás navážu, jak právě hodnotíte využítí té výjimky? Byl opravdu jediný možný dodavatel a mohla vláda takto postupovat?

JF: Zastávám názor, že ČR může použít výjimku a vrtulníky nakoupit formou mezivládní dohody. Zároveň by ale měla postupovat v souladu se sdělením Evropské komise, to znamená, že ČR by měla řádně odůvodnit, proč takovou výjimku použila a že neexistuje na trhu žádný dodavatel, nebo jiný způsob, jak by mohla být zakázka realizována. Nicméně z veřejně přístupných zdrojů lze zjistit, že existuje alespoň jeden další možný dodavatel, a to společnost Leonardo, která tvrdí, že je schopná poskytnout ČR dodávku vrtulníků za buď shodných, nebo možná výhodnějších podmínek. Tím, že existuje nabídka společnosti Leonardo, měla by ČR věnovat maximální pozornost odůvodnění svého rozhodnutí realizovat nákup vrtulníků prostřednictvím mezivládní dohody.

SM: Společnost Leonardo podala podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a my jsme právě konfrontovali pana ministra obrany Metnara ihned po příletu jeho delegace z USA po podpisu dohody. Pojďme se teď podívat na video.

Hovoří Lubomír Metnar, ministr obrany: Já bych začal tím, že ČR je naprosto suverénní stát. Když se ČR, potažmo vláda rozhodne touto formou (mezivládní dohody) pořizovat tyto vrtulníky, je naprosto nehoráznost, aby soukromá firma takto tuto zakázku torpédovala. Pokud je toto podání tak, jak vy říkáte na ÚOHS, tak pro mě je to velice neseriózní firma pro spolupráci s ČR. Protože toto, jesti se děje tak, jak já mám jednání s jednotlivými ministry z okolních zemí, toto je naprosto nepřijatelné a nikdy se jim to nestalo. My postupujeme naprosto v souladu s právním řádem ČR a EU, za svým postupem si stojíme a takto k tomu budeme přistupovat.

SM: Tak pane doktore, co si o tom myslíte?

JF: Ze zhlédnutého videa vyplývá, že ministr obrany se vůči společnosti Leonardo příliš silně vymezuje, když ji označuje jako nespolehlivého neseriózního partnera a jeho postup označuje jako nehoráznost. Ministr by však měl být při rozhodování o zakázkách neutrální, nestranný, a proto takový jeho postup vyvolává pochybnost, zda není v této věci nějakým způsobem podjatý.

SM: A je ten podnět, který právě směřovala společnost Leonardo na ÚOHS procesně správný?

JF: Neznám společnost Leonardo a není mi známo, co je obsahem podnětu, ale úplně obecně: pokud někdo nesouhlasí s postupem zadavatele při realizaci veřejné zakázky, může se obrátit právě na ÚOHS.

SM: Jedním z nejkritizovanějších bodů je cena za americké vrtulníky, která je vlastně dvakrát vyšší, než se původně předpokládalo. Tak co si o tom myslíte?

JF: Tak dvakrát vyšší cena zakázky by nebyla problém, pokud by to byl jediný způsob, jak zajistit bezpečnost ČR. ČR však musí nadále vyhodnocovat, zda jí vynakládané zdroje z veřejných rozpočtů jsou vynakládány efektivně, hospodárně a účelně. Takže ČR by měla odůvodnit, proč vynakládá z veřejných rozpočtů násobky dříve zamýšlených částek.

SM: Několikrát už byla vyjádřena obava o ministra obrany pana Metnara, aby neskončil před soudem jako třeba bývalá ministryně spravedlnosti paní Parkanová v případě letounů CASA. Jaký je váš názor na toto?

JF: Z dostupných zdrojů nejsem schopen vyhodnotit, zda se bude kauza nákupu vrtulníků vyvíjet stejným způsobem jako kauza letadel CASA, nicméně je nutné poukázat na skutečnost, že ta kauza CASA se nedokázala vyřešit během deseti let, to znamená, že existuje pořád v té otázce právní nejasnost, a proto bychom tím spíš měli postupovat transparentně v případě té nové zakázky tak, aby se to potom neřešilo zase řadu let.

SM: Tak pane doktore, děkuji za rozhovor a budu se těšit buďto u tohoto nebo u nějakého jiného zajímavého tématu na viděnou.

JF: Děkuji, na viděnou.

 

 

 

Tagy článku