Podpis rámcové smlouvy o spolupráci mez společnosti EXCALIBUR ARMY a Univerzitou obrany

Podpis rámcové smlouvy o spolupráci mez společnosti EXCALIBUR ARMY a Univerzitou obrany
Popisek: Podpis rámcové smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou obrany a Excalibur Army
21 / 06 / 2021, 11:00

V pátek 11. června 2021 byla v prostorách nového Vývojového centra společnosti EXCALIBUR ARMY ve Šternberku podepsána rámcová smlouva o spolupráci mezi Univerzitou obrany (UNOB) a společností EXCALIBUR ARMY (EA).

Smlouvu podepsaly rektorka UNOB, brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., a jednatelka EA, Ing. Daniela Richterová, za přítomnosti dalších akademických představitelů univerzity a vedení EA. Slavnostnímu podpisu předcházela prezentace a prohlídka vývojových a výrobních kapacit šternberského podniku a statická i dynamická ukázka vozidel.

excalibur army


Po podpisu dohody se zástupci obou nových partnerů věnovali možnostem spolupráce, která má v budoucnu probíhat na základě dílčích smluv uzavíraných pro konkrétní výzkumné projekty. Ty by se měly týkat mj. vývoje a úprav pozemní techniky či zapojení EA do projektů obranného výzkumu řešených na UNOB. Kromě této projektové spolupráce je v plánu využít kapacity výrobního podniku ve Šternberku k poskytnutí odborných stáží či praxe studentům UNOB.

Na místě byla už zahájena konkrétní jednání na tato témata:

- zapojení akademických pracovníků UNOB do zpracování expertních posudků na projekty vývoje             samohybné houfnice 155 mm DITA, vyprošťovacího automobilu TREVA-15, dekontaminačního vozidla     DECON a zodolněného hasičského vozidla CZS-15 TRITON,

- spolupráce na výzkumu a vývoji nové samohybné houfnice 155 mm standardu NATO,

- zpracování oponentských posudků k výzkumným a vývojovým projektům spolufinancovaným ze                strukturálních fondů EU,

- vzájemné poskytování informací v oblasti výzkumu a vývoje vojenské techniky a techniky pro IZS.

Pro EA je uzavření dohody s vojenskou univerzitou prestižní záležitostí a důležitým milníkem v rozvoji potenciálu dodavatelských schopností pro ozbrojené síly a speciální záchranné složky České republiky. Přestože je EA exportně zaměřená, spolupráce s AČR a domácími institucemi v oblasti obrany je velmi důležitým referenčním aspektem pro exportní úspěchy vyvíjené a vyráběné techniky ve Šternberku na zahraničních trzích, a společnost proto plánuje být i na domácím trhu dál aktivní.

Tagy článku