Podpůrná vozidla: Nenápadná, ale nezbytná součást vojenských operací

Podpůrná vozidla: Nenápadná, ale nezbytná součást vojenských operací
Autor fotografie: Excalibur Army|Popisek: AM-50 EX
19 / 07 / 2023, 14:00

V diskusích o dodávkách techniky pro bránící se Ukrajinu zpravidla dominují mediálně atraktivní druhy výzbroje jako tanky, raketové systémy, drony či bojové letouny. Odborníci ovšem upozorňují, že přinejmenším stejná pozornost by se měla věnovat kategoriím méně nápadným, avšak o nic méně významným. Jedná se o techniku, která se sice na záběrech z bojových operací objevuje spíše zřídka, ovšem svou činností umožňuje, aby se tyto bojové operace odehrávaly. Anglická terminologie tudíž pro tuto techniku používá těžko přeložitelné slovo „enabler“, tedy cosi jako „umožňovatel“. Obecně lze říci, že jde o specializovaná vozidla, která se starají o překonávání (popř. také naopak vytváření) překážek na bojišti a technickou podporu jiných vozidel. Náleží sem tedy např. mostní vozidla, prostředky pro zemní práce, vyprošťovací a jeřábová vozidla a některé další specifické kategorie techniky. Ve vývoji a výrobě takových podpůrných vozidel má velkou tradici i obranný průmysl České republiky.

V souvislosti s Ukrajinou se o podpůrných vozidlech hovoří mj. proto, že Ukrajina již získala západní tanky a bojová vozidla pěchoty, jež jsou zpravidla daleko těžší než obrněnce sovětské konstrukční školy. To logicky klade vyšší požadavky na podpůrnou techniku, např. na nosnost vojenských mostů či tažné kapacity vyprošťovacích prostředků. V rámci letošní protiofenzivy se samozřejmě musí počítat se ztrátami bojových obrněnců, jež může způsobit jak nepřátelská činnost, tak různé nehody či poruchy, a kromě toho se nepochybně nabídnou příležitosti získat i kořistní techniku nepřítele. To znamená nasazení vyprošťovacích a jeřábových vozidel, která se postarají o odsun do týlu. Ofenziva znamená rovněž nezbytnost překonávat různé přírodní i umělé překážky, např. překračovat vodní toky nebo protitankové zátarasy, k čemuž jsou nutná různá mostní a ženijní vozidla. Do určité míry se dá říci, že i česká armáda musí řešit podobné problémy, protože nové tanky Leopard 2A4 a bojová vozidla pěchoty CV90 jsou také výrazně těžší než stále provozovaná technika sovětského původu.

Česká republika se zavázala do roku 2026 postavit těžkou mechanizovanou brigádu, což bude v praxi znamenat prakticky kompletní přezbrojení 7. mechanizované brigády, která dnes užívá tanky konstrukce T-72 (zvláště modernizované T-72M4 CZ) a pásová bojová vozidla pěchoty BMP-2 a různé jejich specializované deriváty. Právě za účelem nahrazení této zastaralé a dnes již evidentně nevyhovující techniky se pořizují tanky Leopard 2 a pásová vozidla na platformě CV90, která odpovídají standardům NATO, protože ve své kategorii patří mezi nejrozšířenější typy v Evropě. Jejich již zmíněná větší hmotnost proti typům sovětské konstrukční školy, což koneckonců logicky vychází z jejich podstatně vyšší pancéřové odolnosti, však stejně logicky znamená i nutnost obměny vozového parku v oboru podpůrných vozidel. Armáda ČR zkrátka nezbytně potřebuje nová mostní, ženijní a vyprošťovací vozidla, jež budou zajišťovat podporu pro nové obrněné platformy mechanizované brigády.

Armáda ČR dosud používá mostní automobily AM-50, které svého času nepochybně náležely na světovou špičku. Mostovka s nůžkovou konstrukcí měří 13,5 m, nabízí nosnost 50 tun a lze propojovat i větší počet mostovek, takže se dá vytvořit most o délce přes 100 m. AM-50 je ale postavený na již zastaralém podvozku Tatra 813 a soudobým požadavkům nemůže vyhovovat ani v některých dalších ohledech. Proto šternberská firma Excalibur Army vyvinula vozidlo AM-50 EX, jež využívá nový podvozek Tatra Force a dostalo též další změny, ovšem základní princip fungování mostu se v zásadě nezměnily. Most odpovídá alianční normě MLC 50, což znamená, že může zajistit přesun vozidla o hmotnosti 50 „krátkých“ tun (short tons), tedy cca 45 metrických tun. To postačuje pro všechna pásová vozidla sovětské konstrukční školy užívaná v Armádě ČR a mělo by to s velkou rezervou stačit též pro perspektivní bojová vozidla pěchoty CV90 Mk IV, jejichž max. hmotnost by neměla překračovat 37 tun.

                   Kabina vyprošťovacího a odsunového automobilu TREVA-30 (Foto: Excalibur Army)

 

Nyní dodávané tanky Leopard 2 ve variantě 2A4 však váží podstatně více, okolo 55 tun, takže most odpovídající normě MLC 50 už pro jejich přesuny nepostačuje. Právě kvůli skutečnosti, že moderní západní tanky jsou výrazně těžší než typy sovětské konstrukční školy, ve Šternberku vyvinuli úplně nový mostní automobil AM-70 EX. Konstrukčně vzato jde o přímého nástupce AM-50, a tudíž zůstává zachována nůžková koncepce mostovky, jenže jak napovídá označení, nosnost se podstatně zvýšila a odpovídá alianční normě MLC 70. Mostovka tedy unese vozidlo o váze až 70 „krátkých“ tun, resp. kolem 63,5 metrické tuny. S velkou rezervou tedy stačí i pro tanky Leopard 2A4 a měla by vyhovovat i modernějším verzím, s jejichž zavedením do Armády ČR se výhledově počítá, protože např. Leopard 2A7 váží cca 63 tun. Podobně jako v případě typu AM-50 existuje možnost spojení až osmi mostovek, takže lze přemostit překážku o max. šířce 106 m. Mostní automobil AM-70 EX je samozřejmě postaven na podvozku Tatra Force, který mu zajišťuje vynikající pohyblivost i v těžkém terénu.

Mostní automobily AM-50 EX a AM-70 EX mohou být opatřeny i buldozerovou radlicí, která jim umožňuje provádět menší zemní práce. Pro rozsáhlejší úpravy terénu je však pochopitelně potřebná speciální technika, jejímž příkladem je univerzální dokončovací stroj UDS-214. Jeho původní verze, která byla vyvinuta už v 90. letech, je postavena na podvozku Tatra 815, avšak v současné době se vyrábí modernizovaná varianta na podvozku Tatra Force. V podstatě jde o mobilní rypadlo s otočnou nástavbou, na níž se nachází teleskopický výložník s horizontálním rozsahem 10,5 m, s připojeným nástavcem až 14,5 m. Výložník zpravidla nese bagrovou lžíci, lze však použít i širokou škálu jiných nástrojů, mj. specializované lopaty, hydraulické kladivo, drapák či řezač asfaltu. Výložník zvládne max. zatížení 7000 kg, při plném vysunutí 2600 kg. Vedle standardního provedení UDS-214 na šestikolovém podvozku figuruje v nabídce rovněž prostředek ŽS-214, který užívá osmikolový podvozek a pancéřovou kabinu, a tudíž se jedná o vysoce specializovaný stroj přímo pro armádní ženisty.

Jako další příklad moderní pomocné techniky, která navazuje na osvědčené vzory z minulosti, lze uvést vyprošťovací automobily. Standardním vyprošťovacím automobilovým prostředkem někdejší Československé lidové armády byl dodnes užívaný typ AV-15, který je postavený na osmikolovém podvozku Tatra 815 a jehož označení udává, že jeho jeřáb zvládne zátěž 15 tun. AV-15 je opatřen jeřábovým výložníkem o dosahu 11,4 m a vozidlo dokáže též táhnout přívěs o váze 65 tun. Chybí mu však schopnost tažení vozidla v polovičním vyvěšení, což je metoda, která se běžně užívá při přesunu vícenápravových obrněných vozidel. Tuto možnost ale nabízí prostředek TREVA-15 (Tactical Recovery and Evacuation Vehicle) od Excalibur Army, který je už vybaven i zařízením pro onu metodu přesunu a dokáže v tomto režimu dopravovat vozidlo o hmotnosti až 30 tun. S pomocí tažné tyče může táhnout vozidlo o váze 40 tun a podobně jako AV-15 má také standardní jeřábový výložník s nosností 15 tun.

Ještě větší schopnosti pak poskytuje vyprošťovací a odsunový automobil TREVA-30 rovněž od šternberské firmy, jenž byl veřejně představen v roce 2022. Obdobně jako typ TREVA-15 používá osmikolový podvozek řady Tatra Force, ale je opatřen obrněnou kabinou Puma. Zabezpečuje balistickou a protiminovou ochranu dle normy NATO STANAG 4569 Level 2 a obsahuje systémy, díky kterým se dá vést činnost v zamořeném prostředí. Jak napovídá jméno, TREVA-30 disponuje jeřábem s nosností 30 tun. Jeřáb byl zkonstruován v kooperaci s firmou ČKD Mobilní Jeřáby, nabízí horizontální rozsah působení 12 m a je osazen dvěma navijáky, z nichž každý generuje tažnou sílu 80 kN, celkem tudíž 160 kN. Při použití kladek se tato síla může ještě zdvojnásobit na 320 kN. Na vozidle se nacházejí rovněž dva vyprošťovací navijáky od německé značky Rotzler, a sice hlavní naviják schopný produkovat přímou tažnou sílu 250 kN a opatřený lanem dlouhým 100 m a pomocný naviják o tažné síle 6 kN a s lanem o délce 220 m.

Navijáky se samozřejmě dají opět použít i v kombinaci s kladkami, a proto existuje i možnost s pomocí hlavního navijáku získat tažnou sílu 500 kN, s dvojitou kladkou až 750 kN. Na zádi prostředku TREVA-30 je instalována zdvižná vidlice s nosností 12 tun, jež slouží zejména pro tažení vícenápravových vozidel v režimu polovičního vyvěšení, jak jej popisuje norma NATO STANAG 4478. Klasickým způsobem může TREVA-30 táhnout vozidlo o max. hmotnosti až 50 tun. Do výbavy vozidla patří i čtveřice masivních hydraulických podpěr, které se vysouvají v zájmu zajištění stability během zvedání nebo vyprošťování. Standardní součástí vybavení je buldozerová radlice, jež se používá pro menší zemní práce a může sloužit i jako nosič dalšího pomocného navijáku o tažné síle 80 kN s lanem o délce 30 m. Lze ještě dodat, že TREVA-30 již získal také první exportní úspěch, neboť dodávka těchto prostředků tvoří součást kontraktu na celkem 200 vozů Tatra pro Spojené arabské emiráty.

decon

                                          Dekontaminační automobil DECON (Foto: Excalibur Army)

 

Zmínku si zasluhuje také dekontaminační automobil DECON, který slouží pro dekontaminaci terénu, osob i techniky v situaci chemického, radiačního či jiného zamoření. Dokáže pracovat s různými tlaky a teplotami vody a páry a disponuje nádržemi na celkem 2400 litrů vody nebo čistící směsi. Tento systém rovněž od Excalibur Army také používá podvozek Tatra Force, přičemž pohyblivá pracovní platforma nabízí výškový dosah 12 m a horizontální rozsah 7 m. Podobně jako u předchozích typů vozidel stojí za uvedení, že potenciál využití tohoto prostředku výrazně přesahuje vojenskou sféru, protože se může velice dobře uplatnit i u hasičských a záchranářských jednotek, pro něž byla vyvinuta speciální verze DECON ER. Samozřejmě ovšem také výkonné mostní, ženijní a vyprošťovací prostředky mohou najít široké uplatnění i u složek integrovaného záchranného systému. Jedná se sice především o vozidla k podpoře kombinovaných vojenských operací, která tedy mohou přispívat k vojenské obranyschopnosti České republiky, avšak mohou se zároveň stát i vysoce efektivními nástroji k ochraně civilního obyvatelstva.

Tagy článku