Pokuta půl miliardy za nákup vrtulníků pro Ministerstvo obrany. Smlouva jde za exnáměstkem Říhou

Pokuta půl miliardy za nákup vrtulníků pro Ministerstvo obrany. Smlouva jde za exnáměstkem Říhou
Autor fotografie: U.S. Marine Corps photo, volné dílo|Popisek: Venom a Viper v barvách USMC
05 / 02 / 2021, 14:15

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil prvostupňovým rozhodnutím z 2. února 2021 Ministerstvu obrany České republiky pokutu ve výši 550 milionů korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v kritizovaném nákupu amerických vrtulníků Venom a Viper.

ÚOHS ve své dnešní zprávě uvádí:

"Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím zde dne 2. února 2021 Ministerstvu obrany České republiky pokutu ve výši 550 000 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Přestupku se ministerstvo dopustilo tím, že v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s vládou Spojených států amerických dříve, než rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo S.p.A., která je výrobcem mj. armádních vrtulníků.

Již dříve Úřad rozhodl o tom, že vzhledem k bezpečnostním zájmům státu v dané věci neuloží zákaz plnění smlouvy."

Vlekoucí se akvizici víceúčelových vrtulníků Ministerstvo obrany dotáhlo do diskutabilního výsledku těsně před koncem roku 2019. Namísto dlouhodobě požadovaných dvanácti víceúčelových vrtulníků bylo formou mezivládní dohody s USA pořízeno osm víceúčelových strojů Venom a čtyři bitevní Vipery jako ucelený systém, který podle ministerstva i armády splňoval nejlépe takticko-technické požadavky, byl operačně prověřený a jako jediný byl nabízen k prodeji právě ve formátu G2G.

Nákup vrtulníků, které mají za bezmála 18 miliard korun nahradit dosluhující Mi-35, byl vystaven kritice jako příliš drahý a pro Českou republiku nevýhodný.

Na ÚOHS se v minulosti opakovaně obrátila společnost Leonardo nabízející Armádě České republiky vrtulníky AW139M za přibližně poloviční cenu než Američané. Ministerstvu obrany vyčetla, že nerespektuje evropskou legislativu a zneužívá možnosti výjimky ze zákona o veřejných zakázkách. A také že smlouva o nákupu vrtulníků byla podepsána bez vypořádání jejích námitek. To již v létě 2020 ÚOHS uznal, nicméně uvedl, že „uložení zákazu plnění smlouvy by znamenalo ohrožení existence širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů státu. Z tohoto důvodu tedy Úřad k uložení zákazu nepřistoupil a návrh zamítl. Zadavateli však může být vzhledem k závažnosti jednání a hodnotě zakázky uložena citelná pokuta.“

Smlouva byla uzavřena v době působení náměstka pro akvizice Říhy, který se v těchto dnech na Ministerstvo obrany vrátil do čela nově zřízené právní a investiční sekce. Ze své funkce odešel v souvislosti s řadou zakázek, u nichž došlo k nečekanému navýšení ceny, zejména pořízení pasivních sledovacích systémů VERA NG. Ministerstvo se závěry ÚOHS ve věci vrtulníků nesouhlasí a svůj postup při akvizici považuje za správný.

Tagy článku