Pomáhá Ministerstvo obrany dostatečně společnostem českého obranného průmyslu?

Pomáhá Ministerstvo obrany dostatečně společnostem českého obranného průmyslu?
Autor fotografie: foto: Ministerstvo obrany ČR|Popisek: Střelnice Daskabát
10 / 02 / 2023, 13:00

Od února loňského roku, kdy došlo k napadení Ukrajiny Ruskem, je možné vidět zvýšenou interakci v rámci spolupráce mezi Ministerstvem obrany a soukromými společnostmi podnikajícími v oblasti obranného průmyslu. V rámci vzájemné spolupráce jsou oblasti, kde se daří, pak ty, kde se daří méně, a pak oblasti, kde je co zlepšovat.

Příkladem skvělé spolupráce je způsob, jakým Ministerstvo obrany zvládlo kooperaci se soukromými společnostmi na počátku konfliktu na Ukrajině. Bravurně zvládnutá krizová komunikace, zkracování distribučních cest, propojení s ukrajinskou ambasádou, role prostředníka, který se nebál komunikovat i jednat.

Příkladem dobré myšlenky, ale ne úplně šťastného provedení, je agentura AMOS (agentura pro mezivládní obrannou spolupráci).

Samostatný útvar Ministerstva obrany byl zřízen v roce 2021. Má umožnit českým firmám prodávat vojenský materiál na mezivládní úrovni. A právě mezivládní úroveň je omezené pole působnosti této agentury. Ne všechny státy chtějí spolupracovat na mezivládní úrovni, a ne všechny státy mají legislativně uzpůsobené možnosti pro tento způsob spolupráce.

A pak to, co se úplně nepovedlo.

České společnosti obranného průmyslu dlouhodobě trápí nemožnost využití armádních prostor pro testování a předvádění munice. Není tajemstvím, že spousta služeb zkušebního, testovacího či předváděcího charakteru je realizována v zahraničí (především Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie). Střelnice v Záhoří je jediná 15 km dostupná střelnice využitelná pro české subjekty. Nevýhody spojené s testováním munice v zahraničí jsou problematika přepravy a přeshraničních licencí, vysoká cena (i cca 50 tis EUR za jeden testovací den) a současné financování zahraničních rozpočtů; dlouhé čekací doby.

České zbrojní společnosti se setkávají s odmítáním žádosti o využití prostoru ve vojenském újezdu Libavá s odkazem na to, že toto není umožněno legislativou. Je opravdu tak těžké změnit zákon (zde č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany) tak, aby toto využití umožněno bylo, a je k tomu vůle ze strany Ministerstva obrany?

V současné době je v legislativní procesu několik změn zákonů, díky kterým by šla situace řešit – například návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany nebo poslanecký návrh změny zákona o zajišťování obrany s ohledem na branné subjekty.  V druhém uvedeném případě však můžeme v souvisejících materiálech najít vyjádření vlády, že podle informací z velení Armády České republiky disponuje tato součást ozbrojených sil omezenou kapacitou výcvikové infrastruktury, která v dnešní podobě obtížně dostačuje potřebám výcviku profesionální armády a aktivních záloh. Zejména se jedná o značné vytížení střelnic, které Armáda České republiky užívá a jejichž kapacita je i pro optimální potřeby zajištění výcviku v současné době nedostatečná.

Tuto kapacitu není podle mínění vlády možné uvolnit pro potřeby branných subjektů tak, jak zákon předpokládá. Vláda dále upozorňuje, že i ostatní výcvikové kapacity včetně území vojenských újezdů jsou v současnosti plně vytíženy, tudíž je nelze uvolnit či sdílet s jinými subjekty. Využití výcvikové infrastruktury jiným subjektem, nežli Armádou České republiky v navrhovaném rozsahu by aktuálně vedlo k ohrožení plnění úkolů armády.

Jsou tato vrátka pro lepší kooperaci MO ČR a soukromých subjektů zavřena, nebo se poučíme ze slovenské situace a najdeme způsob, jak mít konkurenční výhodu?

Autor: Hana Bílá

Tagy článku