Poradce ministryně obrany Ivo Heinz: Posílení ozbrojených sil je potřebné. Sjednocení výzbroje a výstroje profesionálů a vojáků AZ již probíhá

Poradce ministryně obrany Ivo Heinz: Posílení ozbrojených sil je potřebné. Sjednocení výzbroje a výstroje profesionálů a vojáků AZ již probíhá
Autor fotografie: redakce|Popisek: Major Ivo Heinz
05 / 06 / 2023, 08:30

Major Ivo Heinz, zástupce velitele AZ 72. mechanizovaného praporu a poradce ministryně obrany pro oblast Aktivní zálohy, se účastnil Kulatého stolu SM a AOBP v průběhu veletrhu IDET 2023. Tématem bylo posílení ozbrojených sil ČR v kontextu války na Ukrajině. Požádali jsme pana majora o krátký rozhovor týkající se hlavních bodů, na nichž se účastníci Kulatého stolu shodli: "Je potřeba zapojit v podstatě celou společnost, to znamená vysvětlit lidem, že bez toho se ten stát bránit nemůže."

video: youtube

V průběhu Kulatého stolu zazněla shoda na potřebě posílit ozbrojené síly České republiky. Proč je takové navýšení podle Vás důležité a jaké předpoklady musejí být splněny pro jeho dosažení?

Navýšení potřebné je. Za prvé proto, protože jakákoli kvalita nenahradí kvantitu. To znamená, že vy ty vojáky potřebujete v určitých počtech proto, abyste vůbec splnili úkoly, které ozbrojené síly mají. A současný stav není dostatečný. Takže je potřeba navýšit.

A co se týče dalšího, co je potřeba k tomu učinit. Ministerstvo obrany iniciovalo legislativní změny. První vlnu, druhá vlna začne. Další věc, je potřeba navýšit rozpočet na obranu. K tomu už je také zákon, takže se navyšovat bude a navyšuje. A dále je potřeba zapojit v podstatě celou společnost, to znamená vysvětlit lidem, že bez toho se ten stát bránit nemůže.

Současně s tím byla vyslovena teze, že profesionální útvary, jednotky AZ i mobilizační rezerva by měly disponovat stejnou výstrojí a výzbrojí. Souhlasíte s takovým požadavkem?

Nejenom že souhlasím, ale Ministerstvo obrany a velení armády tady tento proces již začalo, takže toto sjednocení už teď probíhá.

V neposlední řadě byl vysloven požadavek, aby tato společná výstroj a výzbroj byla dodávána českým obranným průmyslem, a to z důvodů soběstačnosti České republiky a bezpečnosti dodávek. Souhlasíte?

Souhlasím. Pokud toho český obranný průmysl bude schopen, tak by to měl dělat.

Tagy článku